menefeberis662 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
Humanistyczno- Społeczny / resocjalizacja / 2007

Notatki menefeberis662

plik docx

metoda indywidulanych przypadków

opis metody indywidualnych przypadków, dostałam 5 więc może się komuś przyda=]

METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

„Metoda- sposób postępowania, świadomy i powtarzalny wybór działania;2)zespół ogólnych założeń badawczych, wytycznych w postępowaniu naukowym, lub sposób ujmowania badanych faktów.

Indywidualizm-poczucie niezależnośc...