babokk Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
pedagogiczny / pedagogika / 2007

Notatki babokk

plik docx

rozwój szkolnictwa w państwie Karola wielkiego

rozwój szkolnictwa w państwie Karola wielkiego

Rozwój szkolnictwa w Państwie Karola Wielkiego. W swoim państwie Karol Wielki usiłował utrzymać rządy centralistyczne; sprawował je za pomocą pisemnych zarządzeń tzw. kapitularzy (rozporządzenia królewskie we wczesnym średniowieczu). Postanowił uczynić chrześcijaństwo czynnikiem cementującym poszczególne prowincje, jednak nie było to takie łatwe gdyż był to okres (viii) poważnego upadk...

plik doc

historia wychowania średniowiecze

opis wychowania w sredniowieczu, sparta ateny itd
Historia wychowania ? wykłady (średniowieczne wychowanie, uniwersytety, jezuici, Dewey, współczesne systemy oświaty) Średniowiecze - główne założenia Okres średniowiecza zamykał się w ramach od V do XV wieku. Początek tej epoki to upadek cesarstwo zachodnio-rzymskiego i kultury greckiej, ideologia średniowiecza kształtowana był głównie przez chrześcijaństwo. Upadek nauki i edukacji sprawił, iż jedynie kler stanowił warstwę społeczn...

plik pdf

Lateralizacja

badanie ręczności, nozności i oczności dzieci w wieku przedszkolnym
TEST DO BADANIA LATERALIZACJI DZIECI W WIEKU OD 5 DO 8 LAT. Test i opis Badania lateralizacji przeprowadzono w dn. ................................r. w grupie dzieci 5 – 8 – letnich w Zespole Szkół w Stawkach im. Marii Danilewicz Zielińskiej. (w badaniach wykorzystałem Test do badania lateralizacji H. Spionek) Materiały pomocnicze do przeprowadzenia badania: - buteleczka z brązowego szkoła po syropie z czerwonym koralik...

plik doc

Scenariusze badań Piageta

scenariusze do badań przeprowadzanych z dziećmi w wieku przedszkolnym
Scenariusze prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (wg prób J. Piageta) do badania operacyjności rozumowania na poziomie konkretnym     I. SCENARIUSZ DO BADANIA OPERACYJNOŚCI ROZUMOWANIA W ZAKRESIE STAŁOŚCI  ILOŚCI NIECIĄGŁYCH 1. Pomoce do badań: 6 krążków dużych (średnica 4 cm) i 6 krążków małych (średnica 2 cm). 2. Zadania: Tu są krążki (kładziemy przed dzieckiem), oglądnij je i daj...

plik docx

filozofia

zagadnienia z filozofii rok pierwszy.

1. co wyróżnia i jakie problemy obejmuje poznanie filozoficzne? poznanie filozoficzne obejmują pytania o istnienie i istotę badanych przedmiotów, co tzn, że przedmioty 'istnieją', w jaki sposób istnieją? Nauki szczegółowe stosują metody poznawcze, korzystają ze źródeł poznania, natomiast filozofia zadaje pytania: dlaczego zachodzą błędy poznawcze, jak można się przed nimi uchronić?Nauki szczegółow...

plik docx

pedagogika

zagadnienia z pedagogiki rok pierwszy

Metody badań pedagogicznych

Klasyfikacja wg T. Pilcha

sondaż- jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz o zjawiskach społecznych, opiniach i poglądach