Notatki moni4185

plik doc

zagadnienia z socjologi

zagadnienia
SOCJOLOGIA ? Nauka o społeczeństwie. Nazwa pochodzi od łac. słowa societas, (społeczeństwo) oraz od greckiego słowa logos ? nauka. PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGII ? są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi. Struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach. Procesy, które wynikają ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie. Przedmiotem badań socjologii są również siły, które skupiają i rozwijają te zbiorowości, są...