oculis Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Górnictwa i Geoinżynierii / Górnictwo i Geologia / 2006

Notatki oculis