Notatki kajara

plik doc

Proces pielęgnowania według modelu H. Peplau.

Proces pielęgnowania według modelu H. Peplau.
Proces pielęgnowania według modelu H. Peplau. Opieka pielęgniarska nad chorą na schizofrenię paranoidalną według modelu H. Peplau − studium przypadku Schizofrenia jest chorobą psychiczną, dotykającą około 1% populacji krajów wysoko rozwiniętych. Ujawnia się w młodości lub wczesnym okresie dojrzewania i charakteryzuje się specyficznymi objawami oraz dynamicznym przebiegiem. Trudno jest jednoznacznie powiedzieć co jest przyczyną r...