Notatki alinka190103

plik doc

fleksja

fleksja języka polskiego
FLEKSJA       Słowotwórstwo a fleksja       Charakterystyka języka fleksyjnego, fuzyjność, aglutynacja, sposoby wiązania wyrazów w zdaniu       Kategorie fleksyjne       Klasyfikacje części mowy       Jednostki analizy fleksyjnej       temat fleksyjny: rzeczowniki twardotematowe, miękkotematowe, zmiennotematowe, niezm...

plik doc

części mowy

odmienne i nieodmienne części mowy
Do części mowy nieodmiennych tradycyjnie włącza się: przysłówki, wykrzykniki, przyimki, spójniki, partykuły. Dokładniej o ich klasyfikacji mowy można poczytać w innym miejscu. W rzeczywistości część przysłówków, tzw. przysłówki odprzymiotnikowe lub pochodne, to formy regularnie tworzone od przymiotników. Część gramatyków słusznie zalicza takie przysłówki do przymiotników, traktując je jako ich specjalne formy fleksyjne. Nie są one co prawda odmienne...

plik doc

czasownik

fleksja, paradygmat, formy czasownika
Fleksja czasownika Koniugacja – ogół form czasownika. Kategorie werbalne: osoba, czas, tryb, strona, aspekt; Czasownik odmienia się także przez liczby i rodzaje, jednak te kategorie nie są charakterystyczne wyłącznie dla czasownika. Predykacja – czasownik w zdaniu pełni funkcję orzeczenia Paradygmat czasownika W skład paradygmatu czasownika wchodzą:       formy osobowe, czyli te, dla których można ustalić osobę, in. określone; &n...

plik doc

liczebnik

odmiana liczebnika
6. liczebnik KOMPENDIUM JĘZYKOWE CZ. IX FLEKSJA IX 6 a), b) a) Informacje podstawowe       liczebnik to odmienna część mowy       liczebnik wyraża ilość, liczbę lub kolejność       liczebnik odpowiada na pytania: ile?, który? b) podziały liczebników I podział       LICZEBNIKI GŁÓWNE np. jeden, osiem, ośmiu, pięćdziesiąt, dwunastu       LICZEBNIKI PORZĄDKOWE np. pierwszy, czterna...