tomasz Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
nauk o zdrowiu / Pielęgniarstwo / 2017

Notatki tomasz

plik odt

promieniowanie jonizujące w diagnostyce medycznejWyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo
Tomasz Bożek
Nr indeksu: 3299
Promieniowanie jonizujące
w diagnostyce medycznej.
SOSNOWIEC 2017
Promieniowanie jonizacyjne to rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej.
Atomy wiel...