kasiek1988
Pelęgniarstwo / 2007

Notatki kasiek1988

plik doc

Organizacja opieki nad dzieckiem umysłowo upośledzonym

Notatka zawiera opis organizacji opieki nad dzieckiem umysłowo upośledzonym, opis czym jest upośledzenie umysłowe, opis stopnia upośledzenia umysłowego, etiologię upośledzenia umysłowego oraz rozpoznawanie
      Upośledzenie umysłowe, określane również jako niepełnosprawność intelektualna jest to zahamowanie lub opóźnienie rozwoju intelektualnego. Jest ono najczęstszą formą niepełnosprawności występującą u dzieci i u osób młodych. Według istniejących opracowań w Polsce żyje...

plik doc

Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii

Notatka zawiera opis zadań dla pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii, opis czym jest chemioterapia oraz negatywnych działań leków cytostatycznych na organizm ludzki.
Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii. Chemioterapia jest to metoda leczenia ogólnoustrojowego, stosowana w nowotworach uogólnionych, takich jak: ostra białaczka, Chłoniami, guzy zarodkowe gonad, nabłoniaki kosmówkowe pochodzenia łożyskowego i uogólnionych przerzutach. Ta metod...

plik doc

Choroby wywołujące nadczynność i niedoczynność tarczycy.

Notatka zawiera opis chorób wywołanych nadczynnością i niedoczynnością tarczycy, a także czym jest nadczynność i niedoczynność tarczycy.
Choroby wywołujące nadczynność i niedoczynność tarczycy. Tarczyca jest gruczołem położonym na szyi poniżej kości gnykowej, po obu stronach chrząstki tarczowatej krtani, poniżej mostka i obojczyka. Jest gruczołem dwupłatowym, prawy płat jest zwykle większy od lewego. Gruczoł ma budowę pęcherzykowatą-wewnątrz każdego pęcherzyka znajduje się białko nośnikowe...

plik doc

Inhalacje u dzieci ? algorytm postępowania

Opis czym są inhalacje, jaki jest ich cel, wskazania i przeciwwskazania do inhalacji, zasady przy stosowaniu aerozoloterapii oraz algorytm postępowania.
Inhalacje u dzieci – algorytm postępowania Na działanie biologiczne inhalacji składa się przede wszystkim dzianie farmakologiczne rozproszonego leku. Jednak istnieje poza tym, zwłaszcza w przypadku aerozoli wilgotnych, działanie płynu, w którym został rozpuszczony lek. Wpływa on na nawilżanie, a jeśli jest go stosunkowo dużo, nawet na spł...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii

Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii
Proces pielęgnowania Opis przypadku: Dane: H.W. wiek 45 lat. Powód przyjęcia do szpitala: silne bóle brzucha, wymioty, brak apetytu, tachykardia 122 uderzeń/min. Rozpoznanie lekarskie: chora przebywa czternastą dobę w szpitalu, z czego siódmą dobą po operacji resekcji jelita cienkiego i zespolenia, oraz wycięcia wyrostka robaczkowego. Historia choroby: pacjentka wcześniej nie chorowała, nie była hospitalizowana. Sytuacja społeczna:...

plik doc

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu.

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu.
Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu. Bardzo powszechnym problemem geriatrycznym zaliczanym do wielkich zespołów geriatrycznych jest inkontynencja - nietrzymanie moczu. Problem tan rośnie z wiekiem i np. wśród osób po 75 roku życia występuje aż u 39% badanych z czego 8% stanowią przypadki poważne. Znacznie częściej problem ten występuje na oddziałach szpitalnych i w instytucjach opieki długoterminowej...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgii

Dokument zawiera opis przypadku i trzy wybrane oraz opisane problemy pielęgnacyjne pacjenta przebywającego na oddziale chirurgii.
H.W. wiek 45 lat. Powód przyjęcia do szpitala: silne bóle brzucha, wymioty, brak apetytu, tachykardia 122 uderzeń/min. Rozpoznanie lekarskie: chora przebywa czternastą dobę w szpitalu, z czego siódmą dobą po operacji resekcji jelita cienkiego i zespolenia, oraz wycięcia wyrostka robaczkowego. Historia choroby: pacjentka wcześniej nie chorowała, nie była...

plik doc

płaskostopie

Definicja płaskostopia, rozpoznawanie i postępowanie korekcyjne.
PŁASKOSTOPIE Płaskostopie jest to wada kończyn dolnych polegająca na obniżeniu łuków wysklepiające stopę. W warunkach prawidłowych stopa opiera się o podłoże 3 punktami: piętą, głową pierwszej i głową piątej kości śródstopia. Między 3 punktami przebiegają 3 główne łuki stopy: podłużny przyśrodkowy, podłużny boczny i poprzeczny przedni, w celu zapewnienia stopom prawidłowych czynności związanych z wykonywaniem przez nie ru...

plik doc

Socjobiologia

Ewolucja pojęcia socjobiologii.
Socjobiologia Socjobiologia jest to powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku dyscyplina akademicka, szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych. Opiera się ona na założeniach, że zachowanie zarówno zwierząt jak i człowieka ostatecznie zależy od ich genotypu, który ukształtował się przez dobór naturalny. Przez wiele lat biologia w naukach społecznych była tematem tabu. Było to spowodowane tym, że ustalenia biologii mogłyby pozwolić uzasadnić istni...

plik doc

Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie

Wyjaśnienie i definicja zdrowia oraz choroby.
Zdrowie i Choroba - definicja i wyjaśnienie. Od najdawniejszych czasów starano się ustalić wyraźną granice między zdrowiem a chorobą, czyli między zjawiskami fizjologicznymi, tj. prawidłowymi, a patologicznymi-zmienionymi, nieprawidłowymi. Do dziś sprawy tej nie rozstrzygnięto ostatecznie, podobnie jak nie wyjaśniono w pełni podstaw procesów życiowych. Obecnie zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), przez pojęcie zd...

plik doc

dieta ubogobiałkowa

Opis diety ubogobiałkowej
Dieta ubogobiałkowa Dietę ubogobiałkową stosuje się zasadniczo w: Ostrej niewydolności nerek w okresie bezmoczu lub skąpomoczu. Przewlekłej niewydolności nerek. Niewydolności wątroby, śpiączce wątrobowej i stanach przed śpiączkowych. Zadaniem diety jest: Zapobieganie nadmiernemu wytwarzaniu toksycznych dla organizmu produktów przemiany białkowej. Ochrona zmienionych chorobowo narządów-wątroby, nerek. Utrzymanie możliwie dobreg...