endi Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
2007

studentka pedagogiki resocjalizacyjnej

Notatki endi

plik doc

psychologia społeczna w postaci ściągi


Pierwsze prawo Y ? D W miarę wzrostu motywacji rośnie do pewnego momentu sprawność działania, a następnie zaczyna spadać. Drugie prawo Y ? D Im łatwiejsze zadanie, tym lepsze osiągamy wyniki przy dużym natężeniu motywacji, im zaś zadanie trudniejsze, tym dla sprawności działania korzystniejsze jest niewielkie natężenie motywacji. Teoria wnioskowania przez analogię ? J. Mill. Z doświadczenia wiemy, że określonym stanom lub przeżyciom psychicznym towarzyszą określone zachowa...