karolaa45
Pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu / Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna / 2007

Notatki karolaa45

plik doc

ściąga patologie społeczne

ściąga na patologie, bardzo dokładna i przydatna;)
PATOLOGIA-nauka o cierpieniu patos-choroba logos-nauka. Wywodzi się z koncepcji pozytywistycznych PAT.SPOŁ-naka o takich form.ludzkiej aktywności które postrze.są jako zło społeczne. Twórcą polskiej szkoły pat był A.Podgórecki TEORIE DUNHAJA- 1.ANOMIA to beznormie w życiu człowieka,normy przestaja odgrywaćrolę drogowskaźników w ludzkich dział. CZYNNIKI WYSOK.RYZY.ANOMII -rozpad więzi międzylud.(rozwód,bezrobocie) -nieprzywidywalność...