pbizk_2009 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile
Humanistyczny / Politologia / 2007

Mam na imię Monika. Jestem z Piły. Studiuję w Pile, w Wyższej Szkole Zawodowej im.Stanisława Staszica :) Kierunek Politologia o specjalności Polityka bezpieczeństwa i Zarządzanie kryzysowe:)

Notatki pbizk_2009

plik doc

Ekonomia polityka


Data wykładu: 23.02.2002 Polityka społeczno-ekonomiczna Program: Wprowadzenie w zagadnienia Polityki Społecznej. Geneza Polityki Społecznej Definicje Polityki Społecznej. Polityka Społeczna jako nauka i jako działalność praktyczna Cele, zadania i nurty Polityki Społecznej. Strefy działania Polityki Społecznej. Podstawowe wartości w Polityce Społecznej Orientacja i przedmioty Polityki Społecznej Modele Polityki Społecznej. Podmioty Polityki Społecznej Samorząd tery...

plik doc

wychowanie obronne

polecam
WYCHOWANIE OBRONNE W POLSCE W ASPEKCIE HISTORYCZNYM Wychowanie obronne jest systemem działalności szkoły, instytucji pozamilitarnych oraz samych wychowanków, którego celem jest przygotowanie młodzieży szkolnej i akademickiej do obrony własnego kraju oraz do zapewnienia jej odpowiedniego rozwoju fizycznego i moralnego. Wychowanie obronne sprowadza się do wyposażenia młodego pokolenia w odpowiednie wiadomości i sprawności oraz inne środki niezbędne do obrony własnego kraju w...

plik doc

Partia Polityczna RP

polecam.
PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE. CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA? Jest około 300 definicji. * Najstarsza z 1770 roku ? E. Burke?a ? ?partia jt zjednoczeniem ludzi, którzy wspólnym wysiłkiem dążą do osiągnięcia jakiegoś celu zbiorowego, co do którego, ze względu na jakąś specyficzną cechę lub wspólną im zasadę, są zgodni?. Jt to definicja idealistyczna, zawarta w normatywizmie. * 1787 r. ? James Madison ? nie pisał o partii, używał pojęcia fakcja ? ?fakcja to zespół obywateli należący...

plik doc

Psychologia społeczna wstęp.

Może się przydac
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Konwersatoria numer 1. Zagadnienia z psychologi społecznej. 1. Człowiek istota społeczna 2. Konformizm i czynniki określające go 3. Grupa - system interakcji 4. Poznanie społeczne i dystans poznawczy. 5. Procesy emocjonalne i wrażliwość interpersonalna ( efekty miłości) LITERATURA E. Aron son - Człowiek istota społeczna R. Brown - Procesy grupowe dynamika wewnętrzna i metody grupy R.Cialdini - Wywieranie wpł...

plik doc

Prawo Administracyjne

Wykład 1 i 2. ;)
PRAWO ADMINISTRACYJNE. WYKŁAD NUMER 1. 1.Określenie administracji. 2.Administracja może być rozpatrywana w ujęciach. 3.Definicje Pozytywne. 4.Definicje Negatywne. 5.Rodzaje administracji publicznej. 6.Podział Administracji. 7.Prawo Administracyjne (Pojęcie). 8.Podział prawa administracyjnego. 9.Istota prawa administracyjnego. 10.Cechy charakterystyczne prawa administracyjnego. 11.Źródła prawa administracyjnego. 12.Pojęcia : Konstytucja, Umowa, Rozporządzenie....

plik odt

Człowiek istota społeczna.

wykład numer 1.
Człowiek od zwierząt różni się specyficzną budową ciała oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża swoje uczucia – jest istotą rozumną. Może kierować swoim postępowaniem, dokonywać wyborów i podejmować decyzje związane z własnym życiem, np. kształceniem się, pracą zawodową, miejscem pracy i miejscem zamieszkania, przynależnością do określonej organizacji itp. Jest również istotą społeczną, jedyną posiadającą kulturę i zdolną do jej tworzenia....

plik odt

Człowiek istota społeczna

Psychologia. Wykład I - Człowiek istota społeczna
Człowiek od zwierząt różni się specyficzną budową ciała oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża swoje uczucia – jest istotą rozumną. Może kierować swoim postępowaniem, dokonywać wyborów i podejmować decyzje związane z własnym życiem, np. kształceniem się, pracą zawodową, miejscem pracy i miejscem zamieszkania, przynależnością do określonej organizacji itp. Jest również istotą społeczną, jedyną posiadającą ku...