Notatki kasiula380

plik doc

psychologia, władza

psychologia, władza
KLASYFIKACJA WŁADZY Jągowska Katarzyna, grupa 11BNSD KLASYFIKACJA WŁADZY       Pojęcie władzy jest jednym z pojęć socjologii oraz nauk społecznych, który można zdefiniować jako relację między dwoma bądź więcej jednostkami. Oznacza to, że jedna ze stron może w łatwy sposób sprawować kontrolę nad drugą stroną, osobą. Władza w tym znaczeniu to możliwość kierowania, rządzenia, wpływania na postępowanie ludzi. Zmusza ich do pewnych działań lub do ich zani...