elesquate
pedagogiczny / EWiP z nauczaniem języka angielskiego / 2006

Notatki elesquate

plik pdf

słownik wyrażeń psychologicznych

mini słownik pojęć psychologicznych
A Abstrakcja Wspólna charakterystyka dla wielu różnych obiektów indywidualnych. Adaptacja Zmiana wrażliwości organu sensorycznego, będąca wynikiem trwającej stymulacji. W szerszym znaczeniu - każda zmiana umożliwiająca organizmowi efektywniejsze reagowanie na otoczenie. Adrenalina Hormon wydzielany przez rdzeń nadnerczy, wzmagający efekty działania nerwów sympatycznych. Afektywność Wymiar uczuć, rozciągający się pomiędzy dwoma biegunami skali: przyjemne n...

plik docx

wychowanie

dgsbh

WYCHOWANIE ? jest definiowane w znaczeniu szerokim i wąskim.

Znaczenie szerokie ? to przygotowanie człowieka do zadań jakie stawia przed nim cywilizacja. Inne definicje określają wychowanie jako proces osiągania optymalnego rozwoju osobowości. Inne koncepcje określają wychowanie jako rodzaj ludzkiej działalności, która polega na wywoływaniu zmian osobowości. Ostatnie koncepcje uznają, iż wychowani...