Notatki Wymiennik

plik doc

Zakażenia szpitalne

zakazenia szpitalne
Zakażenia szpitalne Z Wikipedii Skocz do: nawigacji, szukaj Zakażenie szpitalne – zakażenie, związane z pobytem w szpitalu, wtórne do podstawowego stanu pacjenta. Dotyczy zarówno pacjenta, jak i personelu. Najczęściej uznaje się zakażenie za szpitalne, jeśli wystąpiło 48 - 72 godzin od przyjęcia lub wypisania ze szpitala. Dla zakażenia o długim okresie wylęgania (HBV, HCV, HIV, gruźlica) przyjmuje się okres od 2 tygodni do wielu lat. W niektórych przypadkach definicj...

plik txt

Najważniejsze informacje o epoce baroku

Najważniejsze informacje o epoce baroku
Barok - jest to epoka kulturowa obejmuj¹ca okres miêdzy renesansem a oœwieceniem. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego wyrazu barocco, który oznacza per³ê o dziwnym, nieregularnym kszta³cie. Jak sama nazwa wskazuje barok jest epok¹ dziwn¹ i pe³n¹ przepychu W Baroku wyró¿niamy 3 fazy : ·       Wczesny Barok (lata ok. 1580-1620) ·       Barok dojrza³y (lata ok. 1620-1680) ·       Schy³ek Baroku (lata ok....

plik doc

SEN I ROLA SNU W RÓŻNYCH OKRESACH ROZWOJOWYCH

SEN I ROLA SNU W RÓŻNYCH OKRESACH ROZWOJOWYCH
Karol Klich nr. albumu: 1481 Kierunek: pielęgniarstwo, II semestr. SEN I ROLA SNU W RÓŻNYCH OKRESACH ROZWOJOWYCH Sen – stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie około dobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości (z wyjątkiem świadomego snu) i bezruch. Sen charakteryzuje się ustępowaniem pod wpływem czynników zewnętrznych. Dobowe zapotrzebowanie na sen jest cechą indywidu...

plik doc

sen i jego rola

SEN I ROLA SNU W RÓŻNYCH OKRESACH ROZWOJOWYCH
Karol Klich nr. albumu: 1481 Kierunek: pielęgniarstwo, II semestr. SEN I ROLA SNU W RÓŻNYCH OKRESACH ROZWOJOWYCH Sen – stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie około dobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości (z wyjątkiem świadomego snu) i bezruch. Sen charakteryzuje się ustępowaniem pod wpływem czynników zewnętrznych. Dobowe zapotrzebowanie na sen jest cechą indywidu...

plik doc

Patologia układu endokrynnego – zaburzenia tarczycy

Patologia układu endokrynnego – zaburzenia tarczycy
Patologia układu endokrynnego – zaburzenia tarczycy Położona u podstawy szyi tarczyca, to niewielki gruczoł przypominający kształtem motyla, który produkuje i wydziela do krwi trzy hormony: tyroksynę (oznaczaną symbolem T4), trijodotyroninę (T3) oraz kalcytoninę. Zapewniają one prawidłowe działanie wszystkich tkanek i narządów. Jednym z ważnych pierwiastków, niezbędnym do syntezy hormonów tarczycy jest jod, dlatego jeg...

plik docx

konspekt cukrzyca typ 1

SZKOŁA KL: PRZEDMIOY: TEMAT: CUKRZYCA TYPU 1 TYP LEKCJI: TEORETYCZNA CZAS TRWANIA: 90 MIN DATA : GODZINA: PROWADZĄCY: METODY: -wykład informacyjny - burza mózgów - dyskusja ŚRODKI DYDAKTYCZNE: -broszury -tabele produktów dozwolonych i zabronionych w diecie chorego na cukrzyce -poradniki dla pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 CEL GŁÓWNY: - zapoznanie z istotą choroby - zapoznanie się z objawami, powikłaniami, leczeniem - poznanie zasad diety w cukrz...

plik doc

zabiegi przeciwzapalne

zabiegi przeciwzapalne
ZABIEGI PRZECIWZAPALNE . ZAPALENIE Zapalenie (inflammatio) to obronna reakcja organizmu na czynniki szkodliwe. Pod ich wpływem dochodzi m.in. do zmian w naczyniach krwionośnych.       Czynnikami szkodliwymi mogą być bodźce: - termiczne, tj. zbyt wysoka lub niska temperatura, - mechaniczne, Np. obce ciało w organizmie, tarcie, uraz, - chemiczne, tj. działanie zbyt silnych zasad lub kwasów, - radioaktywne, - bakteryjne. , które utru...

plik pdf

Zarządzanie - istota procesu zarządzania

Wykład z zarządzania o istocie procesu zarządzania.
ISTOTA PROCESU ZARZĄDZANIA Tożsamość nauk o zarządzaniu Nauki o zarządzaniu, w porównaniu do nauk ścisłych, przyrodniczych czy społecznych, są młodą dyscypliną, jednak charakteryzują się już bogatym dorobkiem i wciąż dynamicznie się rozwijają. W Polsce nauki o zarządzaniu klasyfikowane są jako dyscyplina naukowa w dwóch dziedzinach nauk: w naukach ekonomicznych i w naukach humanistycznych. Nauki te cechuje interdyscyplinarność, która oz...

plik pdf

Zarządzanie - istota procesu zarządzania

Wykład z zarządzania o istocie procesu zarządzania.
ISTOTA PROCESU ZARZĄDZANIA Tożsamość nauk o zarządzaniu Nauki o zarządzaniu, w porównaniu do nauk ścisłych, przyrodniczych czy społecznych, są młodą dyscypliną, jednak charakteryzują się już bogatym dorobkiem i wciąż dynamicznie się rozwijają. W Polsce nauki o zarządzaniu klasyfikowane są jako dyscyplina naukowa w dwóch dziedzinach nauk: w naukach ekonomicznych i w naukach humanistycznych. Nauki te cechuje interdyscyplinarność, która oz...

plik docx

nadwaga

wszystko o nadwadze w krótki i zwięzły sposób

Pielęgniarstwo  rok  I

                                                                      Temat  „Nadwaga”

    Nadwaga to zaburzenie homeostazy pr...

plik doc

ankieta

ankieta, badania
Witam! Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogiki. Temat mojej pracy zatytułowany jest: XXI wiek w wyobraźni studentów. Projekty życia, wizja świata i przyszłości w globalnym świecie. W mojej pracy pragnę zbadać: Jak Studenci wyobrażają sobie życie w globalnym świecie pod koniec XXI wieku? Zatem proszę o odpowiedzenie na poniższe pytania (kilkoma bądź więcej zdaniami). Pytania mają charakter otwarty, a odpowiedź zależny jedynie od Państwa wyobraźn...

plik doc

ankieta

badania ankieta
Witam! Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogiki. Temat mojej pracy zatytułowany jest: XXI wiek w wyobraźni studentów. Projekty życia, wizja świata i przyszłości w globalnym świecie. W mojej pracy pragnę zbadać: Jak Studenci wyobrażają sobie życie w globalnym świecie pod koniec XXI wieku? Zatem proszę o odpowiedzenie na poniższe pytania (kilkoma bądź więcej zdaniami). Pytania mają charakter otwarty, a odpowiedź zależny jedynie od Państwa wyobraźni...

plik docx

osoby upośledzone umysłowo

Osoby upośledzone umysłowo.

Osoby upośledzone umysłowo :

Początkowo traktowano osoby pośledzone umysłowo jako opętane przez złego ducha. Torturowano je chcąc pomóc (wypędzić ducha)

Ok. połowy XIX wieku zaczęto dopiero dostrzegać że upośledzenie to choroba. Filip Pinel zdecydował się na zmianę leczenia osób upośledzonych, nie z...

plik pdf

Miednica kostna

Budowa miednicy kostnej
mgr Jolanta Sadek MIEDNICA KOSTNA pelvis Miednica – jest to pierścień kostny utworzony przez 4 kości: 1. kość krzyżową os sacrum, 2. guziczną os coccygis 3. dwie kości miedniczne os coxae Pierścień ten jest włączony między kręgi ruchome kręgosłupa, które dźwiga wraz z ciężarem całego ciała, a kończyny dolne, na których spoczywa. Miednica – inaczej obręcz kończyny dolnej albo obręcz miedniczna. KOŚĆ MIEDNICZNA os coxae Składa się z 3 części, które dopiero u dorosłeg...

plik pdf

Płód jako podmiot porodu

Budowa główki płodu, wymiary, płaszczyzny miarodajne
Mgr Jolanta Sadek PŁÓD JAKO PODMIOT PORODU W diagnostyce położniczej wyróżniamy części duże i części drobne płodu.  części duże płodu: głowa, barki, klatka piersiowa, miednica (pośladki),  części drobne płodu: kończyny górne, kończyny dolne, pępowina. BUDOWA I WYMIARY GŁÓWKI PŁODU Główka płodu jest najważniejsza pod względem położniczym. W 96 % porodów jest częścią przodującą. Stosunek jej wielkości do wielkości miednicy ma decydujący...

plik docx

recenzja atykułu

plik zawiera recenzję artykułu

Magdalena Bandyga Ewip 1 grupa C

Recenzja artykułu „Zadowolenie z pracy kadry zakładów poprawczych i schronisk dla   nieletnich.” z czasopisma Problemy opiekuńczo wychowawcze. Autorzy: Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Maciej Bernasiewicz. styczeń 2011 (496) wyd. Instytut Rozwoju Służb Społeczny...

plik docx

Logopedia, zaburzenia mowy, wady wymowy

w pliku zawarte są materiały dotyczące pojęć tj. zaburzenia mowy, wady wymowy

Terminem ZABURZENIA MOWY używa się dla określenia wszelkich patologicznych zjawisk występujących w procesie nadawania i odbioru, począwszy od prostych wad wymowy aż do niemożności mówienia włącznie. Ulega zakłóceniu proces porozumienia bądź obniżona jest jakość przekazu (odbioru) informacji.

WADY MOWY- to odchylenie od normy j...

plik docx

Logopedia, zaburzenia mowy, wady wymowy

W notatce znajdują się wytłumaczone pojęcia jak zaburzenia mowy i wady wymowy

Terminem ZABURZENIA MOWY używa się dla określenia wszelkich patologicznych zjawisk występujących w procesie nadawania i odbioru, począwszy od prostych wad wymowy aż do niemożności mówienia włącznie. Ulega zakłóceniu proces porozumienia bądź obniżona jest jakość przekazu (odbioru) informacji.

WADY MOWY- to odchylenie od normy j...

plik pdf

mmm


1 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po prawy jakości opieki i wynagradzania Międzynarodowa Rada Pielęgniarek/ International Council of Nurses Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP)/Polish Nurses Association (PNA) 2009 Tłumaczenie: dr n hum. Małgorzata Kisilowska dr n med. Bożena Gorzkowicz Opracowanie techniczne: D Kilańska Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po praw...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka

proces pielegnowania
Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka PROBLEM CEL DZIAŁANIE REALIZACJA OCENA 1. Nudności i wymioty spowodowane narkozą. Eliminacja nudności i wymiotów oraz zapobieganie odwodnieniu. Utrzymanie w czystości bielizny pościelowej oraz osobistej. Toaleta jamy ustnej po każdych wymiotach. Toaleta ciała 2x dziennie oraz po zwymiotowaniu. Podanie leków p/wymiotnych na zlecenie lekarza. Podawanie płynów i.v w/g karty zleceń. Założenie i prowadzenie bil...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka

proces pielegnowania
Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka PROBLEM CEL DZIAŁANIE REALIZACJA OCENA 1. Nudności i wymioty spowodowane narkozą. Eliminacja nudności i wymiotów oraz zapobieganie odwodnieniu. Utrzymanie w czystości bielizny pościelowej oraz osobistej. Toaleta jamy ustnej po każdych wymiotach. Toaleta ciała 2x dziennie oraz po zwymiotowaniu. Podanie leków p/wymiotnych na zlecenie lekarza. Podawanie płynów i.v w/g karty zleceń. Założenie i prowadzenie bil...

plik pdf

Amnioskopia.pdf


AMNIOSKOPIA (A) Jest to podstawowe badanie diagnostyczne wykonywane rutynowo u wszystkich pacjentek w pierwszym okresie porodu i w czasie trwania ciąży (po 37 tygodniu ciąży). Badanie polega na oglądaniu dolnego bieguna błon płodowych – ocena zabarwienia i ilości płynu owodniowego oraz stanu błon płodowych, za pomocą amnioskopu (rurki endoskopowe różnego kalibru z oświetleniem wprowadzane przez pochwę i kanał szyjki aż do uzyskania bezpośredniego kontaktu z błonami płodowymi). (Wprowadzon...

plik pdf

Amnioskopia

Amnioskopia
AMNIOSKOPIA (A) Jest to podstawowe badanie diagnostyczne wykonywane rutynowo u wszystkich pacjentek w pierwszym okresie porodu i w czasie trwania ciąży (po 37 tygodniu ciąży). Badanie polega na oglądaniu dolnego bieguna błon płodowych – ocena zabarwienia i ilości płynu owodniowego oraz stanu błon płodowych, za pomocą amnioskopu (rurki endoskopowe różnego kalibru z oświetleniem wprowadzane przez pochwę i kanał szyjki aż do uzyskania bezpośredniego kontaktu z błonami płodowymi)....

plik pdf

Badanie zewnętrzne

Wymiary miednicy, chwyty Leopolda
1 Mgr Jolanta Sadek BADANIE POŁOŻNICZE ZEWNĘTRZNE A. Oglądanie: 1. wzrost, kończyny, klatka piersiowa, ogólną budowa kośćca, oznaki krzywicy, skrzywienia kręgosłupa itp. - wszystkie te nieprawidłowości będą wskazywały także na wady w budowie miednicy np.: ­ wzrost <155cm, krótkie kończyny górne i dolne, drobna budowa ciała – mogą wskazywać na miednicę ogólnie ścieśnioną ­ kurza klatka piersiowa, kolana szpotawe lub koślawe – podejrzenie miednicy płasko-k...

plik docx

Moduł VIII.docx


       Teoria Pielęgnowania  (test)  

1.Proces pielęgnowania to:

a) racjonalne na przesłankach naukowych postępowanie  pielęgniarskie zorientowane na pacjenta i środowisko.

b) ciąg zorganizowanych celowych działań w odniesieniu do indywidualnego chorego.

plik txt

Kolokwium prawo

Pytania z kolokwiów u mgr Jerzego Sawiłowa. Uczelnia: UE Wrocław Wydział: NE Kierunek: FiR Ćwiczeniowiec: mgr Jerzy Sawiłow
1.akty powszechnie i wewnetrznie obowiazujace 2.dobra osobiste osoby fizycznej 3.sankcje wadliwych czynnosci prawnych grupa 2: 1.zdolnosc prawna a zdolnosc do czynnosci prawnych os. fizycznej 2.wiezi w aktach normatywnych 3.subsydiarnosc na mocy kodeksu cywilnego gr A : 1. Przedstawicielstwo ^^ 2. Zawieranie umów 3. Klauzule derogacyjne gr B: 1. Osoba p...

plik pdf

L09NEFiR

Lista 9 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 9 do zajęć z matematyki – LS NE FiR Całka nieoznaczona i całka oznaczona A1. Obliczyć: a) ( x 5 − 1 x 2 + 2 x − 1 + 1 )dx ; x 3 ∫ e) ∫ b) ( x + 1)( x − x + 2) dx ; e 2 x −1 ex dx ; f) ∫ 3 x 3 − 2 x +1 x3 dx ; ∫ g) ∫ (1 + tg c) ∫ x 2 −1 x 2 +1 dx ; d) ∫ x 3 −1 x −1 dx ; 2 x)dx . −3 x +1 A2. Obliczyć (stosując odpowiednie podstawienie lub całkując przez części): a) ∫ dx ; b) ∫ (2 x...

plik pdf

L08NEFiR

Lista 8 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 8 do zajęć z matematyki – LS NE FiR Pochodna i ekstrema funkcji wielu zmiennych A1. Określić (i zaznaczyć na płaszczyźnie) dziedzinę następujących funkcji: a) f (x, y) = 2 x− y 9− x 2 − y 2 , b) f (x1, x2) =, x12 + x2 2 x12 − x2 2 c) f (a, b) = a ⋅ sin b , d) f (x, y) = ln(xy). A2. Zbadać ciągłość funkcji:  x 2xyy 2 dla ( x, y ) ≠ (0,0),  a) f (x, y) =  + 0 dla ( x, y ) = (0,0),  2  sin( x...

plik pdf

L07NEFiR

Lista 7 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 7 do zajęć z matematyki – LS NE FiR pochodna funkcji, przebieg zmienności funkcji A1. Używając definicji, obliczyć pochodne następujących funkcji: a) f ( x) = x 2 − 2 x + 2 ; b) f ( x) = x − 1 ; A2. Obliczyć pochodne następujących funkcji: a) f ( x) = 3x 6 − 2 x + 5 − 1 ; x d) f ( x ) = x 4 ( x − 1)11 ; x−3 g) f ( x) = 2 ; x +2 b) f ( x) = 5 x 6 ; e) f ( x ) = 5 x ln x ; h) f ( x) = 3 sin(3x − 2) ; k)...

plik pdf

L06NEFiR

Lista 6 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 6 do zajęć z matematyki – LS NE FiR metryka, granica ciągu A1. Określić która z poniższych funkcji jest bądź nie jest metryką (i dlaczego?): ଶ a) d1((ݔଵ , ݔଶ ), (ݕଵ , ݕଶ )) = d1(x, y) = |ݔଵ − ݕଵ | + |ݔଶ − ݕଶ |; b) ݀ଶ ሺ࢞, ࢟ሻ = ሺݔଵ − ݕଵ ሻଶ + ሺݔଶ − ݕଶ ሻଶ ; ೙ d) ݀௡ ሺ࢞, ࢟ሻ = ඥ|ݔଵ − ݕଵ |௡ + |ݔଶ − ݕଶ |௡ ; c) ݀ଶ ሺ࢞, ࢟ሻ = ඥሺݔଵ − ݕଵ ሻଶ + ሺݔଶ − ݕଶ ሻଶ ; e) ݀ஶ ሺ࢞, ࢟ሻ = max {|ݔଵ − ݕଵ |, |ݔଶ − ݕଶ |}; f) ݀଴ ሺ࢞, ࢟ሻ = ݀...

plik pdf

L05NEFiR

Lista 5 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 5 do zajęć z matematyki – LS NE FiR wykres funkcji, logarytm, szereg arytmetyczny i geometryczny A1. Narysować wykresy funkcji: a) y = 2x - 4; b) y = |2x – 4|; e) y = |x2 – 4x + 4|; f) y = x2 – 4|x| + 4; a) log10 3 10 > log102; e) sin3 < sin4; b) 2 log 2 3 > 2 log 3 2 ; f) |sin3| < |sin4|; c) y = |2x – 4| – 3; g) y = |x2 – 4| – 4; c) 2 log 2 3 > 3log 3 2 ; d) y = |x – 4| + |x + 4|; g) y = –(x – 4)2 +...

plik pdf

L04NEFiR

Lista 4 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 4 do zajęć z matematyki – LS NE FiR Funkcja, ciąg, złożenie funkcji, własności funkcji A1. Która z poniższych zależności jest funkcją? Która jest funkcją różnowartościową, która funkcją na, a która jest bijekcją? a) x f y ⇔ x ∈ (0,1] , y ∈ [1, ∞) i y = 1 ; b) x f2 y ⇔ x ∈ [ −1,1] , y ∈ R i y = 1 ; x x c) x f3 y ⇔ x ∈ (0,2] , y ∈ (0, ∞) i y2 = x ; e) x f5 y ⇔ x ∈ (0, ∞) , y ∈ [ −1,1] i y = sin x ; d) x...

plik pdf

L03NEFiR

Lista 3 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 3 do zajęć z matematyki – LS NE FiR Równania macierzowe, wektory i wartości własne macierzy A1. Rozwiązać układy równań z zadania A1. z listy 1 metodą macierzy odwrotnej. A2. Obliczyć macierze odwrotne dla macierzy z zadania A1. z listy 2 (o ile, oczywiście, istnieją). A3. Znaleźć macierz X spełniającą równanie AXB = C dla: a) A =   1 2 , B = 3 5    2 1   1 1 , C =     1 3   3 8...

plik pdf

L02NEFiR

Lista 2 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 2 do zajęć z matematyki – LS NE FiR Wyznacznik macierzy, określoność formy kwadratowej A1. Obliczyć wyznacznik następujących macierzy:  1 5 4 1 5 4      3 5 a)   − 1 7  , b)  − 2 3 7  , c)  0 3 7  , d)     0 2 1 0 0 1     oraz macierzy e) AA , f) A A, g) D i h) D z zadania A5. z listy 1. T T 2 1  3 1   −1 7  2 3 2 1 2 3 0 −8 2 1 3 2 4 1 5  2 . 5  2 3 2...

plik pdf

L01NEFiR

Lista 1 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
$?? 5R]ZL?]Dü?XNáDG\?UyZQD?? 5yZQDQLD?OLQLRZH??PDFLHU]?SU]HNV]WDáFHQLD?OLQLRZHJR /LVWD?QU?????PDWHPDW\ND???/ ' ?1(?)L5 $?? 5R]ZL?]Dü?XNáDG\?UyZQD?? $?? 5R]ZL?]Dü?XNáDG\?UyZQD?? ­ [? ? [? ? ? [? ? ­? [ ? ? \ ? ] ? ­[ ? \ ? ?] ? ° ° ° D ®? [ ? ? \ ? ? ] ? E ®? [ ? ? ] ? F ®? [? ? ? [? ? °? [ ? ? \ ? ] ?? ° ° \ ? ] ?? [? ? [? ?? ¯ ¯ ¯ ­? [ ? ? \ ? ] ? W ? ­? [ ? ? \ ? ] ? W ? ­? [ ? ? \ ? ] ? °? [ ? \ ? ] ? W ? °...

plik pdf

Cywilizacja XXI wieku - Geografia polityczna i gospodarcza

Arykuł dr Katarzyny Miszczak. (UE Wrocław)
Dr Katarzyna Miszczak Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu CYWILIZACJA XXI WIEKU WEDŁUG ALVINA TOFFLERA, FRANCISA FUKUYAMY I SAMUELA HUNTINGTONA śyjemy dziś w jednej cywilizacji globalnej, która stanowi tylko cienką warstwę pokrywającą lub skrywającą całą róŜnorodność kultur, ludów, światów religii, tradycji historycznych i postaw ukształtowanych przez historie. Wszystkie one w pewnym se...

plik doc

PAMIĘĆ I MNEMOTECHNIKA

referat na zajecia
PAMIĘĆ I MNEMOTECHNIKA Pamięć jest to termin używany w różnych znaczeniach w odniesieniu do ludzi, zwierząt i maszyn dla wskazania, że zachowanie zależy nie tylko od tego, co dzieje się aktualnie, ale uwarunkowane jest również tym, co działo się wcześniej. (?Encyklopedia pedagogiczna? W. Pomykało). Wg. Jana Strelau?a pamięć jest procesem odpowiedzialnym za rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie doświadczenia. Rob...