ikona pliku odt

procesy poznawcze - wykład notatki

zagadnienia poruszane na wykładach


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25,21 kB.PROCESY POZNAWCZE- wykład
Treści programowe:
Wykład 1.
Temat: Wprowadzenie do psychologii poznawczej
Podstawowe założenia paradygmatu poznawczego. Przedmiot zainteresowań psychologii poznawczej. Narodziny i rozwój dyscypliny. Kluczowe dylematy psychologii poznawczej. Psychologia a inne dziedziny badań nad poznaniem. Miejsce psychologii procesów poznawczych wśród innych działów współczesnej psychologii. Pojęcie procesu przetwarzania informacji.
Literatura obowiązkowa:
Maruszewski, T. (2001).
Subtelny czar psychologii poznawczej.
Przegląd Psychologiczny, 44 (1), 57-72.
Sternberg, R. J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne (s. 15-22).
Wykład 2.
Temat: Istota i forma reprezentacji umysłowych
Pojęcie i przedmiot reprezentacji
umysłowej.
Główne stanowiska w sporze na temat formy reprezentacji umysłowych. Reprezentacje
obrazowe.
Reprezentacje
werbalne. Teoria
podwójnego
kodowania Paivio. Wzajemne relacje pomiędzy słowem
a obrazem. Stanowisko propozycjonalne. Hipoteza języka
myśli.
Pierwotność
a czy
wtórność
nietrwałych
reprezentacji
umysłowych.
Koncepcja modeli mentalnych Jonsona-Lairda.
Literatura obowiązkowa:
Nęcka E., Orzechowski J. i Szymura B. (2006)
Psychologia poznawcza.
Warszawa: PWN. (s. 86-88).[Reprezentacje numeryczne]
Wykład 3.
Temat: Charakterystyka wyobrażeń i mechanizmy wyobraźni
Rola wyobrażeń w sporze o naturę reprezentacji umysłowych. Podobieństwa i różnice w obrębie obrazów umysłowych: spostrzeżenie, halucynacja, wyobrażenie, obrazy ejdetyczne, powidoki. Typologia wyobrażeń. Cechy wyobrażeń. Możliwe manipulacje wyobrażeniem. Wpływ wyobrażeń na procesy psychiczne. Wyobraźnia a orientacja w przestrzeni, pamięć, rozwiązywanie problemów. Wykorzystanie wyobrażeń w psychoterapii.
Literatura obowiązkowa:
Sternberg, R. J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne (s. 150-153). [Mapy poznawcze]
Wykład 4.
Temat: Spostrzeganie
i rozpoznawanie struktur
Podstawowa terminologia i charakterystyka procesu spostrzegania. Naiwne koncepcje spostrzegania. Etapy procesu spostrzegania. Percepcja jako proces rozpoznawania i kategoryzacji. Recepcja sensoryczna. Odbiór wrażeń zmysłowych. Psychofizjologia widzenia.
Efekty następcze w postrzeganiu. Powidoki pozytywne i negatywne
. Bodziec dystalny i bodziec proksymalny.
Złudzenia i błędy percepcji. Typologia złudzeń optycznych. Praktyczny aspekt złudzeń percepcyjnych.
Literatura obowiązkowa:
Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: GWP
(s.67-68). [Kody percepcyjne i nominalne w ujęciu Posnera]
Wykład 5.
Temat: Teorie percepcji
Klasyczne teorie postrzegania
: Koncepcja asocjacjonistyczna. Prawa kojarzenia. Postaciowa koncepcja postrzegania. Zasady wyodrębniania figury z tła. Prawo pragnacji. Teorie identyfikacji obiektów. Teoria wzorów i teoria cech. Współczesne teorie postrzegania- optyka ekologiczna Gibsona. Niezmienniki poznawcze i afordancje. Inteligentna percepcja w teorii konstruktywistycznej Brunera.
Literatura obowiązkowa:
Nęcka E., Orzechowski J. i Szymura B. (2006)
Psychologia poznawcza.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (s. 307-309). [Koncepcja komputacyjna Marra]
Wykład 6.
Temat: Teorie uwagi
Opis uwagi jako system
u
selekcji informacji. Mechanizm selekcji danych
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25,21 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!