ikona pliku odt

Procesy biochemiczne a mechanizm działania leków notatki

praca samokształceniowa


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28.12 kB.Procesy biochemiczne a mechanizm działania leków

Podstawową
dziedziną farmakologii jest badanie mechanizmów działania leków. Znajomość mechanizmów jest niezmiernie ważna dla racjonalizacii farmakoterapii, uzyskanie możliwie optymalnego działania leczniczego i uniknięcie niekorzystnych oddziaływań zarówno między lekami jak i działań na inne współistniejące z zasadniczą chorobą zaburzenia organizmu.
Lek
to substancja pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub powstała w syntezie chemicznej
bądź biotechnologicznej, która po przedostaniu się do organizmu łączy się z odpowiednimi receptorami, w wyniku czego dochodzi do pobudzenia lub hamowania czynności komórki, narządu, organizmu.
W celu właściwego stosowania leków bardzo istotne jest poznanie i zrozumienie w jaki sposób dany lek wywołuje określone zmiany czynności komórki, tkanki czy narządu.
Całość tych procesów obejmujemy nazwą: mechanizm działania leków.
Mechanizmy działania leków:
mechanizm fizykochemiczny działania leków- leki nieswoiste, nie łączą się ze swoistymi receptorami określonych tkanek, ale są obdarzone określonymi właściwościami fizykochemicznymi, np.;
wziewne środki znieczulenia ogólnego ( halotan)
środki zmniejszające napięcie powierzchniowe (detergenty)
solne leki przeczyszczające (siarczan magnezu)
osmotyczne leki moczopędne (chlorek sodu)
mechanizm chemiczny działania leku- swoisty wpływ na określone struktury
komórkowe
„teoria receptorowa”
b.
leki wpływające na aktywność enzymów
c.
leki hamujące metabolizm komórkowy (antymetabolity)
leki wpływające na kanały jonowe
Mechanizm chemiczny działania leków – leki o tym samym mechanizmie działania są związkami bardzo aktywnymi chemicznie, o swoistym działaniu uzależnionym od budowy chemicznej; działanie to jest wynikiem chemicznego łączenia cząsteczek leku z receptorami lub też wpływem na aktywność enzymów, która najczęściej pod wpływem leku ulega zahamowaniu.
Leki mogą wykazywać działania o charakterze fizykochemicznym nie łącząc się ze swoistymi receptorami określonych tkanek np. środki neutralizujące kwas solny w żołądku, środki zmieniające
napięcie powierzniowe, osmotyczne leki moczopędne(chlorek sodu),zakwaszające leki moczopędne
(chlorek amonu), solne leki przeczyszczające (siarczan magnezu lub siarczan sodu).Mogą wykazywać różne działania enzymatyczne np. w leczeniu żółtaczki noworodków wykorzystuje się pobudzający wpływ barbituranów na enzymy mikrosomalne wątroby w celu przyśpieszenia rozkładu bilirubiny.
Wybiórczość
działania leków i znaczna ich siła działania wynika jednak głównie z wiązania się z określonymi receptorami błonowymi lub w przypadku hormonów
z receptorami wewnątrzkomórkowymi.

„TEORIA RECEPTOROWA”
Działanie zewnętrznych bodźców, jak np. hormonów neurotransmiterów, czy czynników wzrostu na specyficzne białka receptorowe znajdujące się w błonie cytoplazmatycznej komórki powoduje serię zdarzeń prowadzących do powstania w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28.12 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!