ikona pliku doc

Proces_PIELĘGNOWANIA_W_ZAPALENIU_oskrzeli.doc notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 58.50 kB.


Proces pielęgnowania pacjenta z zapaleniem oskrzeli

Problem: Utrudnione oddychanie spowodowane stanem chorobowym
Cel opieki: wspomaganie chorego w uzyskaniu poprawy jakości oddychania.

Plan działania -
Zapewnienie wygodnej, ułatwiającej oddychanie pozycji ciała; (pozycja półwysoka, pozycja wysoka Fowlera siedząca, wysoka z pochyleniem do przodu, wysoka z opuszczonymi nogami).
    Zapewnienie luźnej bielizny osobistej.
    Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu pomieszczenia (wietrzenie,utrzymanie temperatury 18-20°C, wilgotności 50-60%);
    Pomiar i dokumentowanie temperatury, tętna, oddechu - co 2 godz.
    Obserwowanie zabarwienia skóry (sinica).
    Monitorowanie utlenowania ( saturacja), podłączenie pulsykometru, wykonanie gazometrii (na zlec lek).

    Podanie tlenu.( na zlec lek.)
    Poinformowanie pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania .
    Nauka i zachęcanie do gimnastyki oddechowej; położenie ręki na przeponie i obserwacja oddechów
    Oszczędzanie pacjentowi wysiłku (pozostawienie go w łóżku, wykonanie toalety ciała z pomocą pielęgniarki).
    Zapewnienie diety lekkostrawnej.
Realizacja -
pacjenta poinformowano aby siedział w pozycji wysokiej, ponieważ to ułatwi mu oddychanie (pozycja wysoka Fowlera)
    zorganizowano dostarczenie przez rodzinę o rozmiar większej piżamy

    wietrzono salę (otwarto okno na ile to możliwe, przykryto na ten czas pacjenta dodatkowym kocem, gdyż uskarżał się , że jest mu zimno)
    co 2 godz. mierzono pacjentowi tętno-wynik: średnio 130u/min, ilość oddechów średnio wynosiła 25/min, temperatura wynosiła 39, 3 °C
    obserwowano zabarwienie skóry, sinica nie wystąpiła
    na zlec. lek podłączono pulsykometr, wykonano gazometrię, wyniki saturacji odnotowywano w dokumentacji
    na zlecenie lekarza podłączono pacjenta do tlenu o przepływie 3l/min
    poinformowano pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania: wdech przez nos, wydłużenie fazy wydechu przez usta.
    Wykonano gimnastykę oddechową dwukrotnie
    pacjent jest chodzący, ale z uwagi na duszność wysiłkową podano miskę z wodą i udzielono pomocy w toalecie przy łóżku.
    Poinformowano pacjenta o tym, że musi jeść wolno i w małych ilościach.
Ocena: Jakość oddychania uległa poprawie

    Problem: Dreszcze spowodowane wysoka temperaturą ciała
Cel opieki: Obniżenie ciepłoty ciała.

Plan działania:
Podawanie zwiększonej ilości płynów do picia;
    Stosowanie okładów ochładzających na czoło ,okolice pachwinowe, pachowe, karku
    Kontrola temperatury ciała.
    Podanie leków obniżających temperaturę( na zlec. lek.)
Realizacja planu:
Podawano często w małych ilościach chłodne płyny: wodę, soki owocowe;
    Zastosowano chłodne okłady na czoło i okolice karku
    Mierzono temperaturę co godzinę,
    Podawano zlecone przez lekarza leki przeciwgorączkowe.
Ocena: Temperatura ciała obniżyła się do 37, 4 °C    Problem: Pocenie się z powodu podwyższonej temperatury.
Cel opieki: zadbanie o odpowiednią higienę ciała pacjenta

Plan działania:
pomoc w wykonywaniu toalety ciała,
    zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
    odpowiednia pielęgnacja skóry, natłuszczanie,
    zastosowanie udogodnień przeciwodleżynowych.
Realizacja planu
udzielono pacjentowi pomocy w wykonaniu toalety ciała
    po toalecie dokładnie osuszono skórę, natłuszczono sudocremem w miejscach narażonych na ucisk
    Zastosowano udogodnienia p/ odleżynowe
    Zmieniono dwukrotnie bieliznę osobista i pościelową
Ocena:Uzyskano komfort higieniczny pacjenta

    Problem: Suchy, męczący kaszel, powodujący osłabienie i zaburzający wentylację płuc.
Cel opieki: złagodzenie odruchu kaszlowego.

Plan działania:
ograniczenie wysiłku fizycznego;
zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu pomieszczenia;
    podawanie zwiększonej ilości płynów do picia;
    nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej.
Realizacja planu:
poinformowano pacjenta o konieczności ograniczenia wysiłku fizycznego
regularnie wietrzono pomieszczenie,
    utrzymano prawidłową wilgotność przez ustawienie nawilżacza powietrza
    podawano często, w małych ilościach 1,5 l płynów dziennie
Ocena :Nastąpiło zmniejszenie intensywności kaszlu

    Problem: Duszność wynikająca z zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.
Cel opieki: Zminimalizowanie duszności oraz ułatwianie odkrztuszania

Plan działania:
    Wykonanie inhalacji ( na zlec. lek)
    Podanie środków wykrztuśnych( na zlec lek.)

Zastosowanie drenażu ułożeniowego
    Oklepywanie pleców
    Pobudzenie do efektywnego kaszlu
Realizacja:
przeprowadzono inhalacje z Mucosolvanu i soli fizjologicznej na zlec. lekarza
    Podano mieszankę wykrzuśną (na zlec. lek.)
    Zastosowano drenaż ułożeniowy
    Oklepywano plecy
    Pouczono pacjenta, by odpluwał odkrztuszona wydzieline do przygotowanej wcześniej ligniny
Ocena: Duszność zmniejszyła się

    Problem: Niepokój chorego o własne zdrowie z powodu złego samopoczucia i występujących objawów
Cel opieki: zmniejszenie lęku, niepokoju

Plan działania:
Nawiązanie kontaktu niewerbalnego( uśmiech, dotyk dłoni)
    Zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa, ciszy, spokoju
    Wytłumaczenie wszystkich wykonywanych czynności
    Umożliwienie rozmowy z psychologiem
    dbanie o ogólny komfort pacjenta
Realizacja planu:
Nawiązano z chorym ciepły kontakt
    wyjaśniono choremu przyczyny wykonywanych czynności
    poinformowano o możliwości odwiedzin przez rodzinę
    udzielono wsparcia psychicznego
Ocena: Nastrój chorego uległ poprawie, przejawia optymizm w związku z wyzdrowieniem


7. problem: Ryzyko wystąpienia odwodnienia i niedoborów elektrolitów  przebiegu gorączki
Cel: nawodnienie i uzupełnienie elektrolitów. Zapobieżenie powikłaniom.

Realizacja planu:

1 Monitorowanie stanu nawodnienia organizmu chorego (przez ocenę napięcia i elastyczności skóry, wilgotności błon śluzowych, sprężystości gałek ocznych, stopnia wypełnienia żył szyjnych, pomiar tętna, RR, OCŻ oraz ilości wydalanego moczu).

2. Pobieranie krwi do badania laboratoryjnego (w celu oceny stężenia sodu, potasu, kreatyniny, mocznika, białka, wapnia, magnezu, chlorków, Hb, Ht, glukozy)

3. Ocena wielkości diurezy oraz pobranie moczu do badania.

4. Ocena stanu świadomości chorego.
Ocena: Uzupełniono niedobory. Problem wymaga dalszej obserwacji
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 58.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!