ikona pliku doc

proces poloznictwo notatki

proces poloznictwo


  270 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 270
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 53.60 kB.


Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
Wydział zamiejscowy w Warszawie
Realizowanie przez pielęgniarkę funkcji edukacyjnej w procesie pielęgnowania położnicy
Praca zaliczeniowa z praktyk zawodowych z zakresu Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Warszawa 2010
PLAN PRACY
      Funkcja edukacyjna Pielęgniarki – str. 2
      KRÓTKO O POŁOGU FIZJOLOGICZNYM – str. 3
      Rola edukacyjna pielęgniarki WOBEC położnicy – str. 4
      Podsumowanie – str. 6
      Bibliografia – str.6      funkcja edukacyjna pielęgniarki
Edukacja– pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:
      proces zdobywania wiedzy, polegający na zdobywaniu jej w szkole lub poza nią.
      określenie stanu wiedzy danej osoby, społeczeństwa, narodu;
      wychowanie (głównie pod względem umysłowym), wykształcenie;
      kształcenie rozumiane jako ogół czynności mających na celu przekazanie wiedzy.
Edukacja nie jest wyłączną domeną nauczycieli. Role edukacyjne pełnią nauczyciele wobec uczniów, ale także rodzice wobec dzieci, kierownicy wobec podwładnych, itp...
Wśród różnych zadań zawodowych pielęgniarka pełni wobec pacjenta, a także jego najbliższych rolę edukacyjną. Funkcja ta w tym przypadku polega na polega na:
      wywieraniu zamierzonego wpływu na osobowość pacjenta , promowaniu systemu wartości, nauczaniu;
      kształtowaniu pożądanych zachowań prozdrowotnych;
      kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz osób bliskich;
      przygotowaniu pacjenta do współpracy w procesie pielęgnowania;
      przygotowaniu pacjenta do podjęcia działań w zakresie samoopieki i samopielęgnacji;
      nauczaniu rodziny i osób bliskich pacjenta, do sprawowania nad nim opieki w warunkach domowych oraz w szpitalu;
      kształtowaniu w pacjencie i jego opiekunach umiejętności takich jak:
      - ocena sta
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 53.60 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!