ikona pliku docx

proces pielegnowania zol notatki

Proces pielęgnowania z zolu, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,04 kB.


STUDIUM PRZYPADKU


Praca zaliczeniowa z:
"Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne"
Wywiad pielęgniarski

Dane personalne pacjenta:
Imię i nazwisko: N.W
Płeć: mężczyzna
Wiek: 69 lat
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Dane o pacjencie uzyskane w oparciu o dokumentację medyczną:
Pacjent lat 69 przyjęty do zakładu opiekuńczo-leczniczego z oddziału intensywnej terapii w stanie ciężkim.
Rozpoznanie lekarskie:
- stan po nagłym zatrzymaniu krążenia trzy miesiące temu i resuscytacji w przebiegu zawału ściany przedniej mięśnia sercowego.
Pacjent dwa razy miał wykonaną koronoraplastykę z założeniem stentów.
27.09 – tracheostomia
Choroby współistniejące:
– choroba niedokrwienna serca
– nadciśnienie tętnicze
– cukrzyca typu II

Dane określające stan poszczególnych układów na podstawie dokumentacji 
medycznej pacjenta:
UKŁAD KRĄŻENIA:
RR 120/80
Akcja serca niemiarowa 90/100 u/m
Obrzęki kończyn dolnych
Sinica – brak
UKŁAD ODDECHOWY:
Oddech własny, przyspieszony ok. 25 na minutę. Klatka piersiowa symetryczna. Osłuchowo – szmer pęcherzykowy zaostrzony, furczenia i pojedyncze świsty.  Pacjent oddycha przez rurkę tracheostomijną. Duża ilość wydzieliny w drogach oddechowych. Wydzielina podbarwiona krwią. Tlenoterapia bierna 3 l/m
UKŁAD NERWOWY:
W badaniu CT głowy – wieloogniskowe upośledzenie perfuzji tkanki mózgowej. Zaniki korowopodkorowe. Czaszka bez zmian. Otwiera spontanicznie oczy, okresowo wodzi wzrokiem.
STAN ŚWIADOMOŚCI:
Pacjent przytomny bez kontaktu słowno-logicznego
UKŁAD TRAWIENNY:
Uzębienie pełne. Śluzówka jamy ustnej  bladoróżowa, sucha. Brak odruchu połykania. Pacjent  karmiony przez zgłębnik żołądkowy.  Dieta bogatobiałkowa, papkowata, płynna. Rumianek 4x100 ml  do sondy.  Brzuch miękki, wypróżnienia regularne.
UKŁAD MIĘŚNIOWOSZKIELETOWY:
Budowa ciała prawidłowa. Zwiększone napięcie mięśniowe z przykurczami w stawach,łokciowych i  nadgarstkach obu kończyn górnych. Przykurcze podeszwowe w obu stawach skokowych.  Brak  poprawy pomimo rehabilitacji dwa razy dziennie. Skóra – czysta. Włosy, paznokcie: czyste, zadbane. Gorączkuje.
UKŁAD MOCZOWY:
Pacjent ma założony cewnik do pęcherza moczowego. Mocz barwy jasnożółtej. Diureza kontrolowana.
Ocena pacjenta według skal:
Ocena świadczeniobiorcy w skali GLASGOW: 9 pkt - wynik: umiarkowany
Ocena świadczeniobiorcy w skali BARTHEL: 0 pkt - pacjent jest całkowicie niesamodzielny
Punktowa ocena ryzyka rozwoju odleżyn - skala NORTON: 7 pkt. wynik: wysokie ryzyko wystąpienia odleżyn
Sytuacja rodzinnospołeczna na podstawie danych uzyskanych od rodziny pacjenta:
Pacjent mieszka wraz z żoną i dwiema córkami w domu jednorodzinnym ze wszystkimi wygodami.  Przed chorobą pracował zawodowo. Żona pracuje i prowadzi dom, córki uczą się, Stanowią  szanującą  się  rodzinę. Sytuacja finansowa rodziny określana jest przez żonę jako dobra. Rodzina  jest  bardzo  związana  uczuciowo z chorym i przeżywa trudne chwile. Codziennie spędzają  wiele godzin przy  łóżku  chorego  i starają  się jak najwięcej pomagać. Myśl o rozłące i  odejściu  bliskiej osoby jest  dla nich źródłem  cierpienia.
Diagnoza pielęgniarska:
Chory przyjęty na oddział po nagłym zatrzymaniu krążenia. U chorego wystąpiły następujące dolegliwości obrzęk kończyn dolnych oraz przykurcze mięśni, utrudnione oddychanie poprzez zawartość dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych, pacjent jest karmiony przez zgłębnik żołądkowy, pacjent nie posiada kontroli nad czynnościami fizjologicznymi - ma założony cewnik do pęcherza moczowego . Rodzina nie posiada wiedzy w zakresie samoobsługi i samopielęgnacjii pacjenta, dlatego odczuwa strach. Rodzina nie posiada dostatecznej wiedzy na temat metod usprawniania i powrotu do samodzielności.
PROBLEM PIELĘGNACYJNY


CEL OPIEKI


REALIZOWANE DZIAŁANIA
EWALUACJA DZIAŁAŃ. W WYNIKU PRZEPROWADZNYCH DZIAŁAŃ, OSIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE CELE PIELĘGNACYJNE:
Dyskomfort spowodowany długotrwałym unieruchomieniem w łóżku
Zapobieganie powikłaniom wynikającym z długotrwałego leżenia oraz zapewnienie komfortu fizycznego:  zapobieganie odleżynom, zwichnięciom stawów, zanikom mięśni  zapobieganie zastojowi żylnemu  zapobieganie zapaleniu płuc  ochrona skóry przed uszkodzeniami
-stosowanie udogodnień: materac przeciwodleżynowy,  podpórki, podkładki, kształtki
- zmiana pozycji co dwie godziny
-stosowanie drenażu ułożeniowego  oklepywanie i smarowanie klatki piersiowej,
-toaleta całego ciała,  wykonywana cierpliwie,  powoli, jeżeli trzeba, to z przerwami
Pacjent ma zaspokojone wszystkie potrzeby. Dyskomfort zmniejszył się.
Utrudnione oddychanie spowodowane wydzieliną zalegającą w drogach oddechowych.
Poprawa wentylacji i zapewnienie drożności dróg oddechowych.
- toaleta drzewa oskrzelowego poprzez przygotowanie ssaka (możliwość odessania wydzieliny w każdej chwili)
- przygotowanie zestawu do tlenoterapii i podawanie tlenu 3 l/m  toaleta rurki tracheostomijnej
Drożność dróg oddechowych jest lepsza, pacjent oddycha swobodnie.
Pacjent nie posiada kontroli nad czynnościami fizjologicznymi.
Sprawowanie kontroli nad czynnościami fizjologicznymi: wydalanie moczu, wypróżnienia
-odpowiednie dbanie o higienę cewnika założonego do pęcherza moczowego
-prowadzenie bilansu płynów podanych i wydalanych
-kontrolowanie i zaznaczanie wypróżnień w karcie pacjenta
-dbanie o higienę krocza i pośladków tak, aby nie doszło do powikłań (odleżyny, zakażenie dróg moczowych)
Diureza jest kontrolowana, wypróżnienia regularne.
Pacjent nie ma odruchu połykania, karmiony jest przez zgłębnik żołądkowy
Zapewnienie odpowiedniego żywienia i nawodnienia.
-podawanie pożywienia i płynów przez zgłębnik o odpowiedniej konsystencji i ciepłocie w takiej ilości i o takim składzie, aby zapewnić odpowiednie zapotrzebowanie dzienne na białka, węglowodany, lipidy i witaminy
- pielęgnacja zgłębnika założonego do żołądka  kontrola zalegań
Potrzeba żywienia jest realizowana zgodnie z zaleceniami. Nie ma zalegań w żołądku.Ocena realizacji zadań:
Pacjent ma zaspokojone wszystkie potrzeby swojego organizmu, zarówno biologiczne jak i duchowe. Rodzina odczuwa zdecydowanie mniejszy niepokój przed pielęgnacją chorego. Zgodnie ze wskazówkami, podczas wizyt, dużo mówią do pacjenta. Starają się godzić z myślą o odejściu ukochanej osoby
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,04 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!