ikona pliku docx

Proces pielęgnowania udar notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16.57 kB.


Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
Imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach

WYDZIAŁ: Nauk o zdrowiu
Kierunek: PielęgniarstwoProces pielęgnowania pacjentki po udarze mózgu.
Światowa Organizacja Zdrowia udar dokonany definiuje jako: ,,zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym pojawieniem się ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgowia, które- jeżeli nie doprowadzą wcześniej do zgonu- utrzymują się dłużej niż 24h i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa’’. Udar mózgu stanowi trzecią, co do częstości, przyczynę zgonów na świecie i jest najważniejszą przyczyną stałego inwalidztwa osób dorosłych.
W zależności od dynamiki objawów udary dzielimy na:
-przemijający napad niedokrwienny mózgu- trwa nie dłużej niż 24h,
-odwracalny niedokrwienny ubytek neurologiczny- objawy kliniczne udaru ustępują w ciągu 21 dni,
-zawał mózgu- występuję, gdy stwierdzamy ustabilizowane klinicznie, niemające tendencji do regresji objawy kliniczne udaru,
-udar postępujący- kiedy stwierdzamy progresję objawów ogniskowych w pierwszej dobie, głównie w czasie pierwszych sześciu godzin po udarze, ze stabilizacją objawów i utrwaleniem stanu klinicznego, z reguły w 3 dobie.
Wyróżniamy:
-udar niedokrwienny- to częściowe lub całkowite zakłócenie pracy mózgu, które wynika z jego niedokrwienia i trwa dłużej niż dobę. Gdy w naczyniach powstanie zakrzep lub zator, krew nagle przestaje dopływać do pewnego obszaru mózgu i dochodzi do zawału mózgu, czyli udaru niedokrwiennego.
-udar krwotoczny- udar krwotoczny jest dolegliwością chorobową i nagłym stanem zagrożenia życia, często nazywanym krwotokiem śródmózgowym lub wylewem krwi do mózgu. W obrębie mózgowia dochodzi do wynaczynienia krwi, wskutek pęknięcia naczynia. Udar krwotoczny jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci oraz niepełnosprawności u osób dotychczas zdrowych.
-krwotok podpajęczynówkowy- Krwotok podpajęczynówkowy to dolegliwość, w której krew przedostaje się do przestrzeni między oponą pajęczą i miękką (przestrzeń podpajęczynówkowa), gdzie znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy.
Rozpoznanie stanu podmiotu opieki, ustalenie diagnozy pielęgniarskiej.
Imię i nazwisko pacjenta: K.K
Dane osoby podanej do kontaktu: G.P nr tel.: 785-245-105
Pacjentka przyjęta w oddział po drugim udarze mózgu, stan ogólny chorej zły. Chora cierpi na nadciśnienie tętnicze, niedowład połowiczy po stronie lewej wynikający z udaru, otępienie naczyniopochodne z epizodami zaburzeń, napadowe migotanie przedsionków oraz niedoczynność tarczycy. Kontakt z chorą ograniczony, chora leżąca.
Wykonano podstawowe parametry:
RR: 149/98mmHg
Tętno: 102/min
Temp: 37,8°C
Waga: 73kg
Wzrost: 160cm
BMI: 28,52
Świadomość pacjenta: świadoma
Poziom glikemii: 1000mg/dl
Skóra pacjenta: blada, spocona

Problem pielęgnacyjny
Cel opieki
Realizowanie
Ocen działań pielęgniarskich.
1. Ryzyko wystąpienia powikłań wczesnych u chorej z udarem.
Zapobieganie i wczesne wykrywane rozwijających się powikłań klinicznych.
Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (tętna, ciśnienia tętniczego, temperatury ciała, oddechu) oraz stanu świadomości i stanu źrenic,
Ocena dominujących objawów neurologicznych przy zastosowaniu skal,
Dokumentowanie wyników obserwacji,
Prowadzenie bilansu płynów.
Parametry życiowe w normie, dokumentacja uzupełniana, dalsza obserwacja
2.Ryzyko wystąpienia zapalenia płuc wskutek unieruchomienia.
Zapobieganie powikłaniom oddechowym poprzez zapewnienie drożności i prawidłowej wentylacji.
Oklepywanie klatki piersiowej chorej, w celu ułatwienia usunięcia wydzieliny z drzewa tchawiczo-oskrzelowego ,
W razie potrzeby odsysanie wydzieliny,
Częsta zmiana pozycji pacjenta
U chorej nie wystąpiło zapalenie płuc.
3. Zagrożenie chorobą zakrzepowo-zatorową żył wskutek unieruchomienia.
Zapobieganie powstania choroby zakrzepowo-zatorowej poprzez profilaktykę zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej.
Usprawnianie układu oddechowo-krążeniowego poprzez wykonywanie ćwiczeń z chorą,
Częsta systematyczna zmiana pozycji chorej,
Gimnastyka kończyn dolnych w celu polepszenia krążenia,
Dbałość o prawidłowe nawodnienie pacjentki.
U chorej nie wystąpiła choroba zakrzepowo- zatorowa żył, rodzina odpowiednio poi chorą oraz pomagają personelowi w ćwiczeniach.
4.Ryzyko powstania odleżyn i odparzeń powodu unieruchomienia i trudności w samodzielnym utrzymaniu higieny.
Zapobieganie powstawaniu odleżyn oraz pomoc w utrzymaniu higieny.
Ocena ryzyka powstania odleżyn wg. Skali Norton,
Zmiana pozycji w łóżku co dwie godziny, smarowanie miejsc narażonych na ucisk sudocremem,
Utrzymanie czystości skóry, okolic krocza.
Częsta zmiana pozycji oraz odpowiednia pielęgnacja skóry spowodowała, iż u chorej nie widać oznak odleżyn oraz odparzeń.
5. Ryzyko wystąpienia przykurczów z powodu wzmożonej spastyczności oraz zaników mięśniowych na skutek braku aktywności motorycznej.
Profilaktyka przykurczów i zaników mięśniowych.
Staranne ułożenie chorego mające na celu przeciwdziałanie spastyczności, na łóżku zautomatyzowanym wielopozycyjnym, z materacem przeciwodleżynowym,
Ułożenie na boku zdrowym: kończyna górna porażona wysunięta do przodu z barkiem przywiedzionym, kończyna dolna w lekkim zgięciu w stawie biodrowym i kolanowym;
Ułożenie na boku dotkniętym (lewym) bark wysunięty do przodu powoduje że masa ciała podparta jest płaszczyzną łopatki, co zapobiega uciskowi na staw ramienny i umożliwia ruchy niedowładną kończyną górną. Kończyna dolna powinna się znajdować w ułożeniu pośrednim w stawie biodrowym i lekkim zgięciu w stawie kolanowym, co umożliwia stabilność i przeciwdziała nasileniu spastyczności.
U chorej zastosowano zarówno pozycję na zdrowym, jak i na chorym boku, nie doszło do wystąpienia przykurczów.
6.Trudności w przyjmowaniu posiłków spowodowane niesprawnością ruchową, mogące prowadzić do powstania niedoborów żywieniowych.
Zmniejszenie trudności w jedzeniu, zwiększenie komfortu chorego podczas przyjmowania posiłków.
Zapewnić chorej bezpieczną pozycję do jedzenia, zapewnić sprzęt ułatwiający przyjmowanie posiłków np., słomkę do picia,
Dbanie o estetykę , temperaturę oraz właściwy skład posiłku,
Pomoc choremu w jedzeniu,
Po posiłku wykonać toaletę jamy ustnej, zwłaszcza w części niedowładnej.
Chora zjada posiłki z pomocą innych.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16.57 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!