ikona pliku odt

Proces pielęgnowania pediatria notatki

Problem: Dyskomfort dziecka spowodowany dusznością. Cel: Ułatwienie oddychania Działanie - Ułożenie dziecka w wygodnej pozycji: wysokiej lub półwysokiej, wysokiej z pochyleniem do przodu, - Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu (temperatura powietrza 19-22 stopni Celcjusza) poprzez wieszanie mokrych ręczników bądź prześcieradeł na grzejnik, - Wykonanie inhalacji na zlecenie lekarza, - Oklepywanie pleców, - Podawanie tlenu na zlecenie lekarza. -Pomiar parametrów życiowych na zlecenie lekarza, - Zapewnienie ciszy i spokoju dziecku - Ułożyłam dziecko w pozycji półwysokiej - Wywietrzyłam sale i położyłam mokry ręcznik na grzejnik, - Wykonałam inhalacje cztery razy dziennie z 0,9% roztworu NaCL i 3 kropli Berodualu oraz dwa razy dziennie z Nebbud na zlecenie lekarza, - Po każdej inhalacji oklepywałam pacjenta, - Podałam tlen na zlecenie lekarza, - Wykonałam 6 razy dziennie pomiar, parametrów życiowych, - Zapewniono ciszę i spokój na sali. Wyniki:Dziecku łatwiej się oddycha i powoli duszności ustępują. Problem:Ryzyko wystąpienia niedotlenienia spowodowany uporczywym kaszel z odksztuszaniem śluzowej plwociny. Cel:Złagodzenie objawów kaszlu oraz ułatwienie ewakuacji wydzieliny z dróg oddechowych. DziałaniaL - Częste układanie pacjenta na brzuchu, - Obserwacja ilości i jakości wydzieliny, - Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu (temperatura powietrza 19-22 stopni Celcjusza) poprzez wieszanie mokrych ręczników bądź prześcieradeł na grzejnik, -Podanie leków na zlecenie lekarza, - Wykonanie inhalacji na zlecenie lekarza, - Oklepywanie pleców, - Toaleta nosa, -Toaleta jamy ustnej, - Pomiar parametrów życiowych na zlecenie lekarza, - Obserwacja pacjenta - Trzy razy dziennie układałam pacjenta na brzuchu, - Obserwowałam ilość i jakość wydzieliny, - Wywietrzyłam sale i położyłam mokry ręcznik na grzejnik, - Podałam antybiotyk Tarcefoksym 3x90 mg na zlecenie lekarza - Wykonałam inhalacje dwa razy dziennie z 0,9% roztworu NaCL i Mucosolvanu na zlecenie lekarza, - Po każdej inhalacji oklepywałam pacjenta, - Robiłam trzy razy dziennie toaletę jamy ustnej i nosa, - Wykonałam 6 razy dziennie pomiar, parametrów życiowych, - Obserwowałam pacjenta Wyniki:Pacjent lepiej oddycha i odkaszluje zalegającą wydzielinę. Ryzyko wystąpienia niedotlenienia spowodowany uporczywym kaszel z odksztuszaniem śluzowej plwociny. Złagodzenie objawów kaszlu oraz ułatwienie ewakuacji wydzieliny z dróg oddechowych. - Częste układanie pacjenta na brzuchu, - Obserwacja ilości i jakości wydzieliny, - Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu (temperatura powietrza 19-22 stopni Celcjusza) poprzez wieszanie mokrych ręczników bądź prześcieradeł na grzejnik, -Podanie leków na zlecenie lekarza, - Wykonanie inhalacji na zlecenie lekarza, - Oklepywanie pleców, - Toaleta nosa, -Toaleta jamy ustnej, - Pomiar parametrów życiowych na zlecenie lekarza, - Obserwacja pacjenta - Trzy razy dziennie układałam pacjenta na brzuchu, - Obserwowałam ilość i jakość wydzieliny, - Wywietrzyłam sale i położyłam mokry ręcznik na grzejnik, - Podałam antybiotyk Tarcefoksym 3x90 mg na zlecenie lekarza - Wykonałam inhalacje dwa razy dziennie z 0,9% roztworu NaCL i Mucosolvanu na zlecenie lekarza, - Po każdej inhalacji oklepywałam pacjenta, - Robiłam trzy razy dziennie toaletę jamy ustnej i nosa, - Wykonałam 6 razy dziennie pomiar, parametrów życiowych, - Obserwowałam pacjenta Pacjent lepiej oddycha i odkaszluje zalegającą wydzielinę. Możliwość wystąpienia zaburzeń wodno-elektrolitowych spowodowanym obniżonym łaknieniem. Zapobieganie odwodnieniu i zmniejszeniu masy ciała. -Przygotowanie mleka modyfikowanego Bebiko Junior 1 dbając o higienę, zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu i zawsze bezpośrednio przed podaniem dziecku. Nigdy nie podawanie niewykorzystanej części pokarmu. Podawanie pokarmu płynnego w celu zmniejszenia dyskomfortu spowodowanego ruchami żuchwy, -Zachęcanie do jedzenia i picia -Dbanie o odpowiednią temperaturę mleka-ok. 37C. -Dobór odpowiedniej wielkości i kształtu smoczka oraz wielkości otworu znajdującego się w nim, -Regularna podaż posiłków o stałej porze. -Prowadzenie karty ilości podanych płynów. -Codzienny pomiar masy ciała. -Podawanie antybiotyków zgodnie z zleceniem lekarza, -Obserwowanie pacjenta pod kątem objawów klinicznych wskazujących na stopień odwodnienia: elastyczność skóry, napięcie mięśniowe, zachowanie dziecka. -Przygotowałam mleko modyfikowane Bebiko Junior 1 dbając o higienę, zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu, bezpośrednio przed podaniem dziecku. Podałam pokarm płynny w celu zmniejszenia dyskomfortu spowodowanego ruchami żuchwy, -Zachęcanie do jedzenia i picia. -Temperaturę posiłku sprawdziłam na wewnętrznej stronie przedramienia, -Dobrałam odpowiedni smoczek-z mniejszym otworem, o wyprofilowanym kształcie. -Podano posiłki: -o godzinie 8.00- 90ml mleka modyfikowanego Bebiko Junior 1 - o godzinie 10.00 – 30ml wody -o godzinie 12.00-50ml mleka modyfikowanego Bebiko Junior 1 - o godzinie 14.00- 50 ml herbatki. - Prowadzona jest karta przyjętych płynów. Pacjent do godziny 14 00 wypił 130ml mleka modyfikowanego Bebiko Junior 1, oraz 30 ml wody i 50 ml herbatki- łącznie 210ml - Ważyłam pacjenta 2 razy dziennie - Podano pacjentowi antybiotyk Tarcefoksym 3x90 mg na zlecenie lekarza, -Obserwowałam pacjenta w kierunku objawów klinicznych wskazujących na stopień odwodnienia. Odwodnienie nie wystąpiło, pacjent przybiera na masie.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16.40 kB.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM STANISŁAWA STASZICA W PILE
Instytut Ochrony Zdrowia
Pielęgniarstwo
PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile
Oddział dzieci młodszych
Rok akademicki:
20
19
/20
20
Nazwisko i imię:
Sagan Daria
Dane Personalne
Nazwisko i imię: P.O.
Data urodzenia: 19-02-2019
Miejsce zamieszkania: Miasto
Płeć: Męska
Imię i nazwisko matki: D.M
Wiek matki: 26 lat
Imię i nazwisko ojca: P.M.
Wiek ojca: 30 lat
Rodzeństwo: syn I., 1,5 roku, przeziębiony
Wywiad Społeczny
Warunki mieszkaniowe: dobre
Zwierzęta w domu: nie
Wywiad rozwojowy

Ciąża: II
Przebieg ciąży: P
ROM
Poród II, 35 tc, sn, indukowany
-masa urodzeniowa: 2420g
- Apgar: 9,10
Okres okołoporodowy: PFo, spodziectwo
Rozwój psychoruchowy: Do obserwacji
Szczepienia: BCG, WZW B
Sytuacja zdrowotna pacjenta
Choroby przewlekłe: nie
Alergie: nie
Leki: nie
Hospitalizacje: nie
Data przyjęcia do szpitala: 2019-03-13
Tryb przyjęcia: nagły
Rozpoznanie lekarskie: Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym
Wywiad dotyczący choroby: Od 3 dni kaszel, katar, wymioty przy kaszlu, temperatura
37,0oC
Dane o poszczególnych układach:
a) Układ krążenia:
tętno: częstość 150 uderzeń na minutę
miarowość: tak
RR:
94/59 mm Hg
b) Układ oddechowy:
oddech: 40
charakter: oddech utrudniony z powodu zalegania wydzieliny
duszność:
tak
zapach wydychanego powietrzna: bezwonny
c) Układ nerwowy
stan świadomości: pełna
sen:prawidłowy
d) Funkcjonalność zmysłów
wzrok: prawidłowy
słuch: prawidłowy
czucie dotyku: prawidłowe
czucie temperatury: prawidłowe
występowanie bólu: brak
e) Układ pokarmowy
łaknienie:
zaburzone
pragnienie: prawidłowe
stan jamy ustnej: śluzówki prawidłowe, gardło zaczerwienione
połykanie: zaburzone
wydalanie stolca: prawidłowe
dolegliwości dys
p
eptyczne: brak
f) Układ moczowy
wydalanie moczu:prawidłowe
g) Skóra
czystość: prawidłowa
zmiany na skórze: brak
włosy, paznokcie: czyste
temperatura ciała: 37,0oC
h) Stan odżywienia
Ciężar ciała: 2800g
Stan psychiczny
nastrój:wyrównany
Badanie Przedmiotowe
Stan ogólny średni, przytomny, ale mało aktywny. Budowa ciała prawidłowa. Stan odżywienia w normie. Skóra bladoróżowa, ucieplona prawidłowo, bez wykwitów patologicznych. Tkanka podskórna rozwinięta prawidłowo. Mięśnie i układ kostno-stawowy prawidłowe.
Węzły chłonne obwodowe niepowiększone.
Głowa prawidłowo wysklepiona. Ciemię przednie o wymiarach 1cm x 1 cm, w poziomie czaszki. Gałki oczne osadzone prawidłowo, prawidłowo ruchome. Źrenice równe, symetryczne, reagujące na światło. Nos z wydzieliną śluzowa. Jama ustna- śluzówki prawidłowe, gardło zaczerwienione, migdałki podniebienne niepowiększone, bez nalotów. Szyja prawidłowa, symetrycznie ruchoma.
Klatka piersiowa prawidłowo wysklepiona,symetrycznie ruchoma. Nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy z udzielonymi furczeniami, oraz wydaje się z pojedynczymi trzeszczeniami w polach dolnych obustronnie, odgłos wypukowy jawny. Akcja serca 150 uderzeń na minute, miarowa, tony akceptowane prawidłowo, cichy szmer skurczowy nad sercem.
Brzuch miękki, palpacyjnie niebolesny, bez oporów patologicznych. Wątroba i śledziona niepowiększone.
Kończyny symetryczne, prawidłowo ruchome.
Układ moczowo-płciowy odpowiedni do płci i wieku.
Objawy oponowe ujemne.
Badania laboratoryjne
Krwinki białe: Granulocyty obojętnochłonne 20,2% poniżej
Limfocyty 59,9 % powyżej
Monocyty 17,9%
powyżej
Krwinki czerwone: Erytrocyty we krwi 3,58 M/uL poniżej
Hemoglobina we krwi 12,9 g/dL poniżej
Hematokryt 35,7 % poniżej
Średnia masa Hgb 36,0 pg powyżej
Płytki krwi: płytki krwi 494 K/uL powyżej
Płytkokryt 0,48% powyżej
Parametry krytyczne: pCO2 49,0 mmHg powyżej
pO2 50,0 mmHg poniżej
HCO3 30,4 mmol/L powyżej
BE 4,8 mmol/L powyżej
O2 SAT © 85,0 % poniżej
Sód 130 mmol/L poniżej
Wymaz z nosogardzieli na RSV – Badanie Dodatnie
Farmakoterapia wg zlecenia lekarskiego:
-Tarcefoksym 3 x 90 mg
Zawiera jako substancję czynną cefotaksym, który należy do antybiotyków cefalosporynowych. Cefotaksym działa bakteriobójczo na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gramujemnych. Tarcefoksym jest wskazany w leczeniu ciężkich zakażeń, wywołanych przez bakterie wrażliwe na cefotaksym. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych: zwłaszcza ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc, ropień płuc. -Zakażenia dróg moczowych: np. ostre i przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza, bezobjawowy bakteriomocz. - Niepowikłana rzeżączka w przypadku uczulenia na penicyliny lub oporności . - Zakażenia w położnictwie i ginekologii. - Zakażenia narządów jamy brzusznej: np. zakaż
enie otrzewnej. - Zakażenia skóry i tkanek miękkich: np. zapalenie tkanki łącznej, zakażenie ran.
-
Paracetamol 1,5 ml
Lek przeciwgorączkowy (w przeziębieniu, grypie) i przeciwbólowy w bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, miesiączkowe, nerwobóle, bóle reumatyczne, mięśniowo-powięziowe, kostne i inne).

- Toaleta nosa 3x dziennie
- inhalacje z 0,9 % NaCL 2x2ml
- Berodual 4x3 krople + 2 ml 0,9 % NaCL
Lek Berodual to preparat wziewny rozszerzający oskrzela i ułatwiający oddychanie. Preparat zawiera dwie substancje czynne fenoterol i bromek ipratropium.
Berodual to lek rozszerzający oskrzela przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych:
astmy oskrzelowej, przewlekłego zapalenia oskrzeli,rozszerzenia oskrzeli z rozedmą lub bez rozedmy płuc.
-

Nebbud 0,25 mg/ml 2x1
Nebbud jest lekiem wziewnym o działaniu przeciwzapalnym. Przyczynia się do zahamowania procesu zapalnego rozwijającego się w ścianie oskrzeli. Jednocześnie wykazuje właściwości przeciwobrzękowe i zmniejsza podrażnienie


To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16.40 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!