ikona pliku doc

Proces pielęgnowania - pediatria notatki

proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem płuc. Praca własna.


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 98.00 kB.


Dane o dziecku:
Imię i nazwisko ( inicjały): O. D.
Wiek: 11 lat
Waga: 28 kg
Wzrost: 140 cm
Miejsce zamieszkania: Jaworzno
Dane rodziców: matka Elżbieta, 46 lat, kucharka, ojciec Jarosław, 46 lat, kierowca.
Osoba opiekująca się dzieckiem: rodzice
Wywiad dotyczący stanu dziecka:
    Rozpoznanie lekarskie: obustronne zapalenie płuc
    Pobyt w szpitalu: pierwszy, druga doba pobytu
    Choroby współistniejące: brak
    Uczulenia: brak
Wywiad:
Dwa dni temu w godzinach wieczornych u dziewczynki pojawił się męczący kaszel oraz temperatura 39,0ºC., matka podała tabletkę Paracetamolu, temperatura obniżyła się
do 370C. Następnego dnia temperatura ponownie wzrosła do 39oC oraz dodatkowo oprócz męczącego kaszlu pojawiły się nudności i wymioty oraz trudności w oddychaniu.
Matka zgłosiła się z dzieckiem do pediatry, który po badaniu skierował je na leczenie szpitalne.
Dziewczynka po raz pierwszy hospitalizowana jest w szpitalu. Jest przestraszona, niespokojna, płaczliwa i rozdrażniona. Boi się zostać w szpitalu, chce wracać do domu pomimo, że matka przebywa z dzieckiem cały czas, a ojciec często im współtowarzyszy.
Po wykonaniu RTG klatki piersiowej potwierdzona została diagnoza – obustronne zapalenie płuc.


Funkcjonowanie narządów i układów:
    Układ nerwowy:
    Stan świadomości: pełny
    Kontakt: dobry
    Układ sercowo-naczyniowy:
    RR: 105/60mmHg
    Tętno na obwodzie: 98 u/min.
    Zawroty głowy: nie występują
    Obrzęki: brak
    Sinica: brak
    Układ oddechowy:
    Liczba oddechów: 24
    Charakter: przyspieszony, płytki
    Kaszel: występuje o mokrym charakterze
    Wydzielina: śluzowo-ropna
    Układ pokarmowy:
    Waga: 28 kg
    Stan odżywiania: prawidłowy
    Dieta stosowana: ogólna
    Jama ustna: prawidłowa, rozdrabnianie i żucie prawidłowe, zęby z cechami próchnicy
    Wydalanie stolca: prawidłowe
    Stolec: prawidłowy
    Układ kostno-stawowo-mięśniowy:
    Poruszanie się: prawidłowe
    Napięcie mięśni: prawidłowe
    Zakres ruchu w stawach: prawidłowy
    Układ moczowo-płciowy:
    Ilość moczu: prawidłowa
    Wydalanie: prawidłowe
    Skóra:
    Zabarwienie: prawidłowe
    Zmiany: nie występują

KARTA PROCESU PIELEGNOWANIA
Problem
Cel
Planowanie
Realizacja działań
Ocena
    Dyskomfort w oddychaniu spowodowany zaleganiem wydzieliny w drzewie oskrzelowym
Ułatwienie oddychania, zmniejszenie duszności oraz zapewnienie higieny oddychania
    Kontrola podstawowych parametrów życiowych dziecka
    Odpowiednie ułożenie dziecka

    Okresowa zmiana pozycji dziecka
    Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali
    Ograniczenie wysiłku dziecka;
    Zapewnienie luźnej pościeli;
    Wykonanie inhalacji na zlecenie lekarza;
    Podanie tlenu;
    Zapewnienie ciszy i spokoju;
10.Udział w farmakoterapii;
    Kontrolowałam oddech, RR i tętno u dziecka 3 x dziennie
    Pomagałam w ułożeniu się dziecka w najbardziej dla niego wygodnej pozycji
    Poleciłam okresową zmianę pozycji dziecka
    Kontrolowałam temperaturę na sali, wietrzyłam i zapewniłam wilgotność powietrza
    Pomagałam ścielić łóżko i wykonałam toaletę
    Ubrałam dziecko w wygodą bawełnianą bieliznę
    Wykonałam inhalację z Atrowentem 2 x dziennie
    Zastosowałam tlenoterapię na zlecenie lekarskie
    Zapewniłam ciszę i spokój
10.Na zlecenie lekarza podałam antybiotyk
Po zastosowanych działaniach duszność znacznie się zmniejszyła i poprawił się komfort oddychania
    Dziecko wymaga założenia wkłucia dożylnego.
Podawanie leków dożylnych.
Wyrównanie niedoborów w gospodarce wodno-elektolitowej.
    Założenie wkłucia dożylnego    Podanie leków oraz płynów drogą dożylną zgodnie z zaleceniem lekarskim.
    Założyłam wkłucie dożylne oraz:
    *Zabezpieczyłam wenflon przed wyciągnięciem przez dziecko
    * Dbałam o drożności wkłucia
    * Zapobiegałam odczynom zapalnym w okolicy wkłucia
    Na zlecenie lekarza podawałam leki i płyny drogą dożylną

Wkłucie dożylne jest drożne.
Miejsce w okolicy kłucia bez śladów odczynu zapalnego.
    Dreszcze spowodowane wysoka temperaturą
Obniżenie temperatury ciała
    Kontrola temperatury ciała

    Zapewnienie dodatkowego koca z powodu dreszczy i odczuwanego zimna

    Pouczenie matki jak należy prawidłowo mierzyć temperaturę
    Częste podawanie płynów doustnych
    Stosowanie środków fizykalnych obniżających temperaturę ciała
    Podanie leków przeciwgorączkowych na zlecenie lekarza
    Współudział w dbaniu o higienę ciała

    Odnotowanie wszystkich działań w karcie pacjenta
1.Kontrolowałam temperaturę ciała 2 x dziennie, oraz inne parametry życiowe
2.Zadbałam o dodatkowy koc aby dziewczynce było ciepło


3.Pouczyłam matkę jak należy wykonywać pomiar temperatury
4. Często podawałam płyny o właściwej temperaturze
5. Stosowałam okłady chłodzące na głowę
6.Podałam leki przeciwgorączkowe według karty zleceń
7. Pomagano w toalecie dziecka oraz dokonywano częstej zmiany bielizny osobistej i pościelowej
8.Wszystkie czynności odnotowałam w karcie dziecka
Temperatura ciała spadła do 37,0ºC, dreszcze ustąpiły
    Nudności i wymioty.
Utrzymanie drożności dróg oddechowych.
Zapobieganie nudnościom i wymiotom oraz odwodnieniu.
    Zapewnienie bezpiecznej pozycji dziecka w łóżku
    Zapewnienie miski nerkowatej i ligniny
    Podanie leków przeciwwymiotnych na zlecenie lekarza
    Nawadnianie dożylne na zlecenie lekarz

    Odwrócenie uwagi dziecka od odczuwalnych objawów    Wyeliminowanie czynników prowokujących wymioty
    Ułożyłam dziecko na boku aby zapobiec zachłyśnięciu się
    Przygotowałam miskę nerkowatą oraz ligninę w odpowiedniej ilości
    Podałam 1 amp. Fenaclilu i. m. na zlecenie lekarza
    Na zlecenie lekarza w dożylnym wlewie kroplowym podałam 500 ml. 0,9%NaCl
    Zaproponowałam rodzicom aby rozmową lub zabawą próbowali odwrócić uwagę dziecka od występujących objawów Zadbałam o wyeliminowanie czynników powodujących wymioty (zapach, połykanie wydzieliny).
    Zadbałam o wyeliminowanie czynników mogących prowokować wymioty (zapach, połykanie wydzieliny) poprzez edukację dziecka i rodziców
Wymioty ustąpiły po zastosowaniu technik odwracających uwagę dziecka oraz podaniu środków przeciwwymiotnych.
5.Nieefektywne oczyszczanie dróg oddechowych
Ułatwienie i nauczenie higienicznego odksztuszania
    Zapewnienie ligniny i miski na odpluwanie
    Nauczenie i zachęcenie do gimnastyki oddechowej

    Stosowanie inhalacji i drenażu
    Oklepywanie klatki piersiowej
    Pouczenie dziecka o odpowiednim zachowaniu podczas kaszlu

    Obserwacja charakteru odksztuszanej wydzieliny
    Wyjaśnienie konieczności stosowania w/w zabiegów

    Przygotowanie ssaka
    Zapewniłam odpowiednią ilość ligniny i miskę
    Nadzorowałam wykonywanie gimnastyki oddechowej przez 5 min. co 2 godz. i kaszlu z odpluwaniem wydzieliny
    Stosowałam inhalację j.w.
    Oklepywałam klatkę piersiową
    Pouczyłam dziecko, aby zasłaniało nos i usta w czasie kaszlu i używało tylko jednorazowych chusteczek
    Obserwowałam charakter odksztuszanej przez dziecko wydzieliny
    Wyjaśniłam konieczność stosowania powyższych zabiegów
    Przygotowałam sprawny ssak na wypadek nieskuteczności powyższych działań i poinformowałam rodziców i dziecko o sposobie działania urządzenia
Dziecko radzi sobie lepiej z odksztuszana wydzieliną
6.Obniżone łaknienie i trudności w przyjmowaniu posiłków
Zapobieganie zmniejszenia pokrycia kalorycznego dziecka
    Podawanie dużej ilości płynów do picia

    Podawanie posiłków o lekkiej i półpłynnej konsystencji
    Dostarczenie posiłków w małych ilościach
    Zapewnienie wygodnej pozycji do spożywania posiłków
    Całodobowa kontrola spożywanych pokarmów
    Przy braku łaknienia podawanie na zlecenie lekarskie płynów dożylnych;
    Dopilnowała aby matka podawała córce odpowiednią ilość p...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 98.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!