ikona pliku docx

Proces pielęgnowania pacjentki z nadciśnieniem tętniczym notatki


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.28 kB.


PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI
Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM
Opis przypadku:
Pacjentka ,lat 56 przywieziona do szpitala przez karetkę PR. Pacjentka zgłosiła się z powodu złego samopoczucia, zawrotów i bardzo silnego bólu głowy do lekarza POZ. W trakcie wizyty lekarz zmierzył ciśnienie tętnicze, które wynosiło 210/130 mmHg. Pacjentce podano Captopril pod język i wezwano PR, które zabrało ją do szpitala. Pacjentka od 2 lat leczy się z powodu nadciśnienia . Do lekarza chodzi niesystematycznie.. Leki na nadciśnienie bierze niesystematycznie, twierdzi ,że jej nie służą i źle się po nich czuje. Jest to jej pierwsza hospitalizacja z tego powodu. Pacjentka ma widoczną nadwagę. Pracuje jako księgowa w zakładzie produkcyjnym-praca jest siedząca, często pozostaje na nadgodziny. W pracy jest narażona na stres , szybko się denerwuje co źle wpływa na jej samopoczucie. Nie pali, alkohol pije okazjonalnie ale bardzo lubi kawę i nie potrafi jej sobie odmówić. Mieszka na wsi z córką i jej mężem. Mąż pacjentki nie żyje od 15 lat, zginął w wypadku samochodowym, ma jeszcze syna ale obecnie przebywa za granicą. Mieszka w domu jednorodzinnym. Zajmuje pokój z kuchnię na parterze, córka mieszka na piętrze. Pacjentka jest bardzo czystą osobą, dba o higienę ale nie ma wiedzy na temat nadciśnienia. Jest przygnębiona z powodu konieczności pozostania w szpitalu ,denerwuje się swoim stanem zdrowia ,nagłą hospitalizacją i nieobecnością w pracy a co za tym idzie swoją przyszłością . Ciśnienie na Izbie Przyjęć wynosiło 190/120, wykonano następujące czynności:
    Założono kaniulę obwodową,
    Podano leki wg. zleceń lekarskich,
    Wykonano pomiary: waga 94 kg, wzrost 165cm.

Diagnoza pielęgniarska:
Niepokój o swój stan zdrowia i spowodowany koniecznością nagłej hospitalizacji spowodował u pacjentki utratę poczucia bezpieczeństwa.
Cel opieki:
Uspokojenie i wsparcie psychiczne pacjentki.
Plan działania:
    Zmniejszenie poziomu lęku poprzez rozmowę z pacjentką na temat uczuć i emocji, cierpliwe słuchanie i okazywanie zrozumienia.
    Zapoznanie z topografią oddziału i zespołem terapeutycznym oraz zapewnienie, że będzie jej udzielona fachowa pomoc.
    Zapoznanie z pacjentami z sali.
    Stworzenie życzliwej atmosfery, zaoferowanie swojej pomocy.
    Umożliwienie pacjentce kontaktu z rodziną, zapoznanie z formą kontaktu: telefon, odwiedziny.
    Informowanie na bieżąco o podejmowanych działaniach pielęgniarskich, celu i terminie przeprowadzonych badań.
    Nawiązanie kontaktu terapeutycznego poprzez akceptację, szacunek, cierpliwość, życzliwość, aktywne słuchanie i dodawanie otuchy.
    Umożliwienie kontaktu z innymi pacjentami z chorobą nadciśnieniową, u których leczenie przebiega pomyślnie.
    Inne działania.
Ocena:
Pacjentka znacznie spokojniejsza, nawiązała przyjazne kontakty z pacjentkami w sali , skontaktowała się z córką, która powiadomiła zakład pracy o zaistniałej sytuacji. Pacjentka jest pogodzona z koniecznością pozostania w oddziale celem wykonania badań diagnostycznych i ustalenia właściwego leczenia.
Diagnoza pielęgniarska
Niesystematyczne stosowanie leków na nadciśnienie spowodowane brakiem wiedzy na temat choroby i leczenia oraz ubocznym działaniem leków.
Cel:
Włączenie pacjenta do współpracy i uzyskanie dobrej kontroli nadciśnienia.
Planowane działania:
    Nawiązanie dobrych relacji z pacjentką i jej rodziną poprzez wsparcie emocjonalne i nieoceniającą postawę , celem rozeznania na temat wiedzy pacjentki jej przekonań zdrowotnych oraz sytuacji społeczno ekonomicznej.
    Zapoznanie się z historią choroby i przepisanym leczeniem aby móc zaplanować skuteczną interwencję, dobór form i metod edukacji pacjentki- omówienie istoty choroby ,powikłań, metod leczenia: farmakologicznych i niefarmakologicznych, ze zwróceniem uwagi na objawy uboczne leków i ich przejściowy charakter.
    Nauczenie samoobserwacji poprzez:
    naukę obsługi aparatu do mierzenia ciśnienia,
    samodzielne pomiary ciśnienia,
    rozpoznawanie symptomów mogących sygnalizować wahania ciśnienia tętniczego.
    Zapoznanie ze sposobami postępowania w przypadku wystąpienia objawów ubocznych
    Współpraca z lekarzem w celu dobrania optymalnej, indywidualnej terapii i zmian stylu życia dla pacjentki, które będą dostępne dla pacjentki i nie wpłyną na jej komfort życia poprzez wystąpienie objawów ubocznych
    Przekazanie materiałów edukacyjnych: broszur, poradnika pacjenta.
    Włączenie rodziny do procesu terapeutycznego

Ocena:
Pacjentka zrozumiała istotę choroby. Rozumie konieczność leczenia ,które poprawi jej komfort życia a w razie niepokojących ją dolegliwości, będzie się konsultowała z zespołem terapeutycznym. Potrafi sama zmierzyć ciśnienie .W razie problemów może liczyć na wsparcie i pomoc rodziny. W trakcie pobytu w szpitalu wymaga jeszcze dalszej edukacji na temat sposobu postępowania w przypadku wystąpienia objawów ubocznych i wzmocnienia samoobserwacji.

Diagnoza pielęgniarska:
Otyłość znacznego stopnia ,spowodowana nieprawidłowym odżywianiem wpływa ujemnie na samopoczucie pacjentki i proces terapeutyczny.
Cel działania:
Zmotywowanie do działań w kierunku redukcji masy ciała.
Plan działania:
    Przekazanie wiedzy na temat jak istotną rolę odgrywa leczenie dietetyczne w nadciśnieniu tętniczym poprzez przeprowadzenie pogadanki na temat zalet diety i skutków otyłości, dostarczenie materiałów edukacyjnych, tabel produktów zalecanych i zabronionych, przykładowych jadłospisów.
    Zastosowanie diety ubogo energetycznej ograniczającej tłuszcze, węglowodany i sól, a dostarczającej więcej warzyw i owoców zawierających potas. Zastąpienie soli świerzymi ziołami, które poprawią smak potraw.
    Zwrócenie uwagi na sposób przygotowywania potraw: wyeliminowanie potraw ciężkostrawnych, smażonych i zastąpienie ich produktami gotowanymi, duszonymi
i lekkostrawnymi.
    Zachęcenie do stosowania diety zapewniającej uzyskanie deficytu energetycznego ok. 600 kcal przez zastosowanie diety dostarczającej 1200- 1300 kcal, przekazanie pacjentce przykładowych jadłospisów.
    Położenie nacisku na regularne spożywanie posiłków, często i w małej ilości.
    Wyeliminowanie z diety kawy lub przynajmniej jej znaczne ograniczenie i zastąpienie jej innymi napojami poprzez wskazanie walorów różnego rodzaju herbat.
    Skontaktowanie pacjentki i jej rodziny z dietetykiem.
    Omówienie zalet i wskazanie dostępnych form aktywności fizycznej, spędzanie wolnego czasu na aktywnym wypoczynku, najlepiej na świeżym powietrzu, np. jazda na rowerze czy spacery w większość dni tygodnia.
    Skonsultowanie pacjentki z pracownikiem rehabilitacji w celu przeprowadzenia instruktażu odnośnie sposobów wdrażania aktywności fizycznej..
    Nauczenie pacjentki obliczania wskaźnika BMI i zachęcenie do systematycznej kontroli masy ciała.
    Włączenie do edukacji , na temat diety i wysiłku fizycznego, rodziny pacjentki, a w szczególności córki ,która przygotowuje większość posiłków w domu.


Ocena:
Pacjentka ma świadomość znaczenia prawidłowej diety w chorobie nadciśnieniowej. Zapoznała się z przykładowymi jadłospisami. Stosuje się do zaleconej diety .Córka pacjentki zaoferowała się, że będzie wspierała mamę w jej działaniach w celu zmniejszenia masy ciała. Pacjentka wymaga umocnienia motywacji do walki ze swoją otyłością oraz wsparcia dietetyka. Należy położyć większy nacisk na edukację w kierunku zwiększonej aktywności fizycznej, ponieważ pacjentka nie widzi takiej potrzeby.

Diagnoza pielęgniarska:
Brak umiejętności radzenia sobie ze stresem może doprowadzić do pogorszenia zdrowia pacjentki.
Cel opieki:
Przekazanie wiedzy i umiejętności na temat spos
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.28 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!