ikona pliku docx

PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI Z MNOGIMI POLIPAMI SZYJKI MACICY notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.99 kB.
Pacjentka A. M., lat 40, przyjęta w trybie planowym dnia 16.04.2018r. do amputacji szyjki macicy z powodu mnogich polipów.
DATA
PROBLEM
PIELĘGNACYJNY
CEL
REALIZACJA
OCENA
16.04.2018r.
Niepokój chorej spowodowany planowym zabiegiem operacyjnym.
Zmniejszenie niepokoju, zapewnienie chorej bezpieczeństwa.
- Dostarczenie informacji pacjentce na temat zabiegu operacyjnego (cel, rodzaj, korzyści, powikłania zabiegu operacyjnego).

- Umożliwienie kontaktu z lekarzem i wyjaśnienie zaproponowanej techniki wykonania zabiegu operacyjnego.

- Poinformowanie chorej o pozostaniu na czczo co najmniej 6 godz. przed
planowanym zabiegiem.

- Poinformowanie chorej o usunięciu protez zębowych, biżuterii i ich zabezpieczeniu.

- Polecenie pacjentce wzięcia prysznica przeddzień i w dniu zabiegu operacyjnego.

- Umożliwienie pacjentce kontaktu z rodziną oraz osobami dla niej ważnymi.
Niepokój chorej został zniwelowany.
17.04.2018r.

Ból rany pooperacyjnej.
Zminimalizowanie bólu.
- Podanie leków na zlecenie lekarza.

- Obserwacja podstawowych parametrów życiowych (tętno, oddechy, ciśnienie, temperatura).

- Obserwacja charakteru i natężenia bólu oraz reakcji na wykonane działania (zastosowanie skali VAS).

- Zapewnienie dogodnej pozycji pacjentce (pozycji zmniejszającej napięcie mięśni).

- Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w sali.

- Zapewnienie ciszy i spokoju chorej.
Ból został zmniejszony

17.04.2018r.
Ryzyko wystąpienia zakażenia miejsca wkłucia obwodowego.
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażenia.
- Założenie karty obserwacji wkłucia obwodowego.

- Obserwacja miejsca wkłucia w kierunku zaczerwienienia i zapis obserwacji.

- Wymiana wenflonu co 72 h lub w razie konieczności.

- Zmiana opatrunku w razie potrzeby lub co 24 h.

- Przepłukiwanie wenflonu roztworem 0,9 % NaCl w celu utrzymania drożności (przed podaniem leki i po jego podaniu).

- Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki.

- Kontrola parametrów życiowych.
Ryzyko wystąpienia zakażenia miejsca wkłucia obwodowego zostało zminimalizowane.

17.04.18 r.
Ryzyko infekcji wynikające z założonego cewnika Foley’a do pęcherza moczowego.
Zapobieganie zakażeniu.
- Pielęgnacja okolicy krocza.

- Dobowa zbiórka moczu.

- Kontrola ilości, zabarwienia oddawanego moczu.

- Kontrola drożności cewnika po zmianie pozycji ciała.

- Utrzymywanie worka na mocz poniżej poziomu pęcherza moczowego.

- Obserwacja ukierunkowana na objawy infekcji dróg moczowych.

- Zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki.

- Kontrola parametrów życiowych.

Zaburzenia gospodarki nie wystąpiły.
Pacjentka przestała wymiotować.

17.04.2018r.
Ryzyko zakażenia miejsca rany pooperacyjnej.
Zmniejszenie ryzyka zakażenia. Niedopuszczenie do zakażenia.
- Obserwacja rany pooperacyjnej pod kątem zaczerwienienia, wysięku, nadmiernego obrzęku, martwicy, rozejścia się szwów.

- Higieniczne mycie rąk przed czynnościami pielęgnacyjnymi.

- Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki.

- Codzienna wymiana opatrunku lub w razie konieczności i właściwe postępowanie z materiałem skażonym.

- Stosowanie środków odkażających na ranę, np. Octenisept.

- Właściwe postępowanie z zużytym sprzętem (segregacja odpadów).

- Kontrola parametrów życiowych.
Zakażenie nie wystąpiło.

17.04.2018r.
Ryzyko zakażenia w miejscu założonego drenu Redona.
Zminimalizowanie ryzyka zakażenia. Niedopuszczenie do zakażenia.
- Zapewnienie higieny osobistej i otoczenia.

- Obserwacja miejsca założenia drenu Redona w kierunku cech zapalenia (obrzęk,
zaczerwienienie brzegów rany, ból, gorączka – kontrola
ciepłoty ciała 2 razy dziennie, tętno, ciśnienie, oddechy).

- Zmiana opatrunku.

- Zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki.

- Obserwacja ilości, charakteru wydzieliny i dokumentacja ilości wydzieliny z rany pooperacyjnej (alarmujące jest nagromadzenie 50–100 ml/h krwistej
wydzieliny).

- Kontrola drożności drenów.
- Zabezpieczenie drenu przed zagięciem, uciskiem i wypadnięciem.

-Utrzymanie pojemnika poniżej poziomu łóżka.
Zakażenie nie wystąpiło.


To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.99 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!