ikona pliku docx

proces pielęgnowania pacjenta z rakiem żołądka notatki


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.14 kB.


Agnieszka Lew

,, Proces pielęgnowania pacjenta z rakiem żołądka,,

    Wywiad.
Pacjent T.G. lat 69, przyjęty do szpitala na planowany zabieg resekcji żołądka. Rozpoznanie lekarskie dotyczące raka żołądka.
I doba po zabiegu-wykonano całkowitą resekcję żołądka oraz pobrano wycinek do badania histopatologicznego. W miejsce rany pooperacyjnej założono dren. Została założona sonda dojelitowa. Pacjent po zabiegu osłabiony i niewydolny w zakresie samoobsługi.
Temperatura ciała: 36.8 ºC.

Stan ogólny:
    Układ krążenia:
    Zabarwienie powłok skórnych-zaobserwowano bladość powłok
    Ciśnienie tętnicze: 110/85
    Tętno: 80/min.-miarowe, dobrze wyczuwalne
    Układ pokarmowy:
    Dieta-ścisła
    Założona sonda dojelitowa
    Stolec-brak
    Układ moczowy:
    Do pęcherza moczowego założono cewnik Foley’a
    Mocz o zabarwieniu słomkowym
    Układ oddechowy:
    Częstość oddechów: 15/min.
    Oddech prawidłowy, bez szmerów, miarowy
    Stan psychiczny:
    Pacjent świadomy miejsca i czasu
    Nastawienie do leczenia i działań pielęgniarskich-pesymistyczne,
    Choroby współistniejące:
    Nie stwierdzono.
    Przebyte zabiegi:
    Brak.


    Proces pielęgnowania.

Problem pielęgnacyjny.

Cel działań.

Planowanie.

1.Ryzyko powikłań za strony układu krążenia i układu oddechowego w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.

-wczesne wykrycie objawów,
-zapobieganie powikłaniom.

-obserwacja parametrów życiowych(tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddech, kontrola stanu opatrunku)-prowadzenie karty pooperacyjnej
-prowadzenie karty bilansu wodno-elektrolitowego,
-obserwacja diurezy.

2.Dolegliwości bólowe w okolicy rany pooperacyjnej utrudniające oddychanie, zmianę pozycji i rehabilitację.

-zniwelowanie bólu,
-poprawa komfortu życia,
-umożliwienie wykonania gimnastyki oddechowej,
-umożliwienie pionizacji w trzeciej dobie po zabiegu.

-obserwacja objawów natężenia bólu i zaburzeń w oddychaniu,
-podanie leków zgodnie ze zleceniem lekarza,
-obserwacja reakcji pacjenta na podanie leków,
-zastosowanie działań niefarmakologicznych- zapewnienie wygodnej i zmniejszającej ból pozycji ciała,
-doraźne podanie tlenu w razie potrzeby,
-obserwacja rany pooperacyjnej i drenu.

3.Pesymistyczne nastawienie do leczenia. Niepokój związany z wynikiem operacji oraz wynikający z obecnego stanu zdrowia.

-zmiana nastawienia pacjenta,
-poprawa samopoczucia,
-zmniejszenie niepokoju,
-zapewnienie bezpieczeństwa.

-wyjaśnienie celowości zabiegu operacyjnego i pobytu w szpitalu, zapewnienie kontaktu z lekarzem w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie zdrowia,
-częsta obecność przy chorym,
-zapewnienie spokojnej atmosfery,
-zapewnienie kontaktu z rodziną,
-zapewnienia pacjenta o okazywanej mu trosce o jego zdrowie,
-okazanie życzliwości i zainteresowania pacjentem.

4.Trudność w utrzymaniu higieny osobistej

-utrzymanie ciała w czystości,
-zapobieganie zakażeniu rany,
-poprawa samopoczucia.

-mycie pacjenta w łóżku,
-angażowanie i pomoc w samodzielnym wykonaniu czynności higienicznych,
-zmiana bielizny osobistej i pościelowej.

5.Pielęgnacja kaniuli dożylnej

-zapobieganie infekcjom.

-obserwacja i pielęgnacja kaniuli
-zmiana wenflonu co 3 dni
-odnotowanie w dokumentacji wykonanego zabiegu

6.Możliwość wystąpienia powikłań z powodu niedożywienia i zaburzeń wodno-elektrolitowych.

-zapobieganie niedożywieniu,
-zapobieganie powikłaniom w okresie pooperacyjnym,
-zapewnienie prawidłowego procesu gojenia się rany.

-podawanie preparatów odżywczych wg zleceń,
-obserwacja objawów nietolerancji wchłanianych preparatów np. wzdęcia biegunki,
-kontrola poziomu ustawienia sondy (niedopuszczenie do przesunięcia na wysokość zespolenia)
-prowadzenie karty płynów
-kontrola biochemiczna stężenia elektrolitów we krwi na zlecenie lekarza,
-obserwacja pacjenta w kierunku występowania objawów subiektywnych i obiektywnych związanych z niedoborem lub nadmiarem płynów w organizmie.

7.Możliwość zakażenia dróg moczowych.

-Zapobieganie powstaniu powikłań spowodowanym cewnikowaniem pęcherza moczowego.

-procedura cewnika Foley’a(zmiana cewnika min. co 7 dni, zmiana worka na mocz),
-higiena krocza,
-zastosowanie środków diuretycznych i odkażających drogi moczowe,
-higiena odbytu po oddaniu stolca,
-kontrola diurezy,
-obserwacja makroskopowa moczu.

8.Możliwość zakażenia rany pooperacyjnej, lub miejsc założenia drenów, z powodu niedostatecznego stanu odżywienia, obniżonej odporności.

-zapobieganie zakażeniu rany,
-uniknięcie powikłań zakażenia.

-obserwacja
i wykonanie zmiany opatrunku z zachowaniem zasad aseptyki,
-kontrola drożności drenów,
-dokumentowanie ilości i zabarwienia wydzieliny,
-zabezpieczenie skóry i drenów jałowymi gazikami,
-zastosowanie antybiotykoterapii-podanie leków na zlecenie lekarza.

9.Możliwość rozejścia się rany

-zapobieganie zakażeniu rany
-uniknięcie dolegliwości bólowych

-podciąganie drenów, obserwować objawy zapalenia otrzewnej,
-zastosowanie pasa przeciw przepuklinowego,
-edukacja pacjenta o sposobie zabezpieczenia rany podczas wykonywania gimnastyki oddechowej

10.Zapobieganie powstaniom odleżyn w wyniku unieruchomienia pacjenta

-zapobieganiu przerwaniu ciągłości skóry

-obserwacja wyglądu skóry
-zmiana pozycji ciała
-zastosowanie drenażu złożeniowego
-odpowiednia pielęgnacja skóry-zapewnienie właściwego nawilżenia,
-pionizacja pacjenta w trzeciej dobie po zabiegu,
-chodzenie w czwartej dobie po zabiegu
-profilaktyka przeciwzakrzepowa-podanie leków na zlecenia lekarza

11.Możliwość wystąpienia powikłań związanych z sondą dojelitową; dyskomfort w związku z założeniem sondy dojelitowej.

-zapobieganie powstaniu odleżyny
-zmniejszenie dolegliwości związanych z obecnością sondy,
-zmniejszenie dyskomfortu pacjenta.


-toaleta jamy nosowej,
-zastosowanie środków znieczulających oraz środków zabezpieczających błonę śluzową nosa,
-toaleta jamy ustnej,
-zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali,
-prowadzenie gimnastyki oddechowej


12.Edukacja pacjenta odnośnie stosowania diety po opuszczeniu szpitala.


-zapewnienie odpowiedniego poziomu odżywienia pacjenta,
-poprawa samopoczucia.

-edukacja pacjenta i jego rodziny w związku ze zmianą stylu żywienia po resekcji żołądka,
-wyjaśnienie konieczności przestrzegania zaleceń dietetycznych takich jak częste spożywanie posiłków w niewielkich ilościach,
-zwrócenie uwagi na samokontrolę przewodu pokarmowego przy wprowadzaniu nowych produktów do diety,
-poinformowanie o okresowej kontroli masy ciała i wykonaniu badań laboratoryjnych krwi,
-udzielenie wskazówek dotyczących diety w celu zapewnienia właściwego poziomu odżywienia pacjenta.


6
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.14 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!