ikona pliku docx

Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera notatki

Proces pielęgnowania z praktyk z geriatrii


  354 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 354
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37.60 kB.


Wstęp  

Choroba Alzheimera jest procesem neurozwyrodnieniowym w mózgu, w którym dochodzi do zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia. Charakteryzuje się: podstępnym początkiem, powolnym przebiegiem, stopniowym zanikiem pamięci, zaburzeniami orientacji i zachowania. Za przyczynę schorzenia podaje się wiele czynników: patologiczne zmiany w mózgu, uwarunkowania genetyczne, procesy zapalne w mózgu, teorie wolnych rodników, infekcje wirusowe oraz czynniki środowiskowe.

   Choroba Alzheimera jest schorzeniem nieuleczalnym. W całym procesie chorobowym brak jest okresów remisji - następuje ciągła progresja. AD stanowi najczęstszą przyczynę otępienia, przez co staje się ogromnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym.

  W stanie klinicznym można wyróżnić kilka etapów choroby. U chorego nie obserwuje się gwałtownych i szybkich  zmian przez co nieco zatarte sa poszczególne etapy. W poszczególnych przypadkach mogą wystąpić znaczne różnice dotyczące stadium choroby oraz dynamiki procesu chorobowego.

W okresie wczesnym występują:

- osłabienie pamięci świeżej;

- trudności w zapamiętywaniu i odtwarzaniu nowych informacji;

- problemy językowe, np. z doborem słów;

- zmienność nastroju, osobowości;

- stopniowo narastająca się trudność z wykonywaniem codziennych czynności;

- upośledzenie myślenia abstrakcyjnego oraz prawidłowego osadu rzeczywistości:

- zaburzenia koncentracji.

W okresie pośrednim występują:

- całkowita niezdolność do zapamiętywania i odtwarzania nowych informacji:

- zaburzenia orientacji co do miejsca, czasu np. gubienie się w dobrze znanych przez pacjenta miejscach;

- upośledzenie pamięci dotyczącej odległych faktów np. zapominanie imion bliskich osób;

- utrata zdolności wykonywania czynności codziennych np. ubieranie;

- zaburzenia zachowania: wrogość, agresja, przygnębienie;

- zwiększona częstotliwość upadków;

- zaburzenia psychotyczne: omamy, urojenia.

W okresie zaawansowanym występują:

- utrata zdolności chodzenia;

- utrata zdolności zwieraczy;

- całkowita utrata pamięci świeżej i dawnej;

- całkowita utrata zdolności wykonywania najprostszych czynności życiowych;

- zaburzenia połykania;

- czasami autyzm i brak kontaktu z otoczeniem;

- wysokie ryzyko infekcji, niedożywienia, odwodnienia, odleżyn;

- napady drgawkowe;

- śpiączka.

Problemy pielęgnacyjne i interdyscyplinarne u pacjentów z AD wynikają głównie z:

- zaburzeń pamięci i innych procesów poznawczych;

- zaburzeń nastroju i zachowania;

- postępującej utraty samodzielności;

- obciążenia rodziny spowodowanego koniecznością sprawowania długoterminowej opieki nad chorym.

Opieka nad chorym sprawowana jest najczęściej przez najbliższych w domu lub w zakładach zamkniętych. Potrzeba hospitalizacji chorych powiązana jest zwykle z postępowaniem diagnostycznym lub leczeniem powikłań.

  Proces pielęgnowania jest formą opieki pielęgniarskiej, w której świadomie wykorzystuje się rozpoznanie stanu: biologicznego, psychicznego, społecznego i duchowego pacjenta w celu utrzymania lub poprawy jego dotychczasowego stanu zdrowia. Dostosowany jest do potrzeb, wymagań oraz warunków w jakich jest realizowany. W procesie pielęgnowania pielęgniarka pielęgnuje pojedynczego podopiecznego, rodzinę lub grupę osób. Jest to jej rolą zawodową, do pełnienia której została przygotowana merytorycznie i praktycznie.

Opis indywidualnego przypadku.

Dane personalne:

Nazwisko i imię:       R.A.

Wiek:                        76 lat

Płeć:                          żeńska

Stan cywilny:            wdowa

Wykształcenie:          zawodowe

Miejsce zamieszkania: miasto

  Pacjentka R.A., lat 76 przyjęta dn.23.11.2012 na Oddział Chorób Wewnętrznych w trybie nagłym z powodu zasłabnięcia, z cechami odwodnienia. W chwili przyjęcia tętno 100/min, RR 75/45mmHg, skóra  sucha, błony śluzowe jamy ustnej wysuszone. Oddech spłycony, drożność dróg oddechowych prawidłowa, bez cech zalegania wydzieliny. Pacjentka przez większość czasu senna, kontakt słowny utrudniony. Obserwuje się chwilowe zaburzenia zachowania postaci pobudzenia ruchowego oraz omamów wzrokowych. Wzrost pacjentki 173, ciężar ciała 58 kg. Wskaźnik BMI-20 . Ocena zagrożenia odleżyną wg. Skali Norton - 8 pkt. Pacjentka wymaga pomocy we wszystkich czynnościach kategoria opieki IV.

   Z wywiadu z rodziną wynika: pacjentka dwa miesiące wcześniej była hospitalizowana z powodu zapalenia płuc. Od  5 lat u pacjentki zdiagnozowano otępienie typu Alzheimerowskiego. Uczulona na Pyralginę. Słuch i wzrok pacjentki osłabiony. Łaknienie i pragnienie zmniejszone, połykanie zaburzone. U pacjentki występuje nietrzymanie moczu oraz okresowe zaparcia.

  Pacjentka mieszka z synem i jego rodziną. Rodzina korzysta z pomocy GOPS.

Proces pielęgnowania.

 

Obserwując pacjentkę postawiono następujące diagnozy:

1.Diagnoza pielęgniarska.

Odwodnienie związane z niewystarczającym przyjmowaniem płynów w stosunku do zapotrzebowania metabolicznego organizmu.

Cel.

Prawidłowe nawadnianie pacjenta.

Planowane czynności.

- podawanie zleconych płynów  w iv zgodnie z IKZ

- częste dopajanie pacjenta

- pomiar RR zgodnie z IKZ

-prowadzenie dobowej diurezy

- obserwacja skóry pacjenta w kierunku obrzęków

Realizacja.

U pacjenta wykonano zlecenia zgodnie z IKZ. Płyny wchłonęły się w całości bez skutków ubocznych dla organizmu. RR 110/80.

Ocena.

Pacjent prawidłowo nawodniony.

2.Diagnoza pielęgniarska.

Zaburzenie przyjmowania płynów i pokarmów spowodowane zaburzeniami połykania, utratą zdolności komunikowania potrzeby oraz utratą zdolności odczuwania potrzeby głodu i pragnienia.

Cel.

Właściwe odżywianie  oraz nawadnianie chorego.

Planowane czynności.

- obserwować chorego pod kątem niedoborów pokarmowych;

- motywować chorego do jedzenie, przypilnować by nie zapomniał o zjedzeniu

- wprowadzić rytuał powtarzający się przy każdym posiłku np. posiłki o tej samej porze i w tym    samym pomieszczeniu;

- ustalenie diety i częstości przyjmowania pokarmów

- w razie potrzeby założenie zgłębnika żołądkowego na zlecenie lekarza

- karmić podopiecznego o ustalonych porach dnia za pomocą sondy, wdrażać rodzinę do wykonywanie tej czynności( może wystąpić także potrzeba karmienia drogą dożylną);

- zapewnienie podczas karmienia  bezpiecznej, wygodnej pozycji

- po zakończeniu karmienia zachować pozycję półsiedzącą jeszcze przez 15 minut

- pamiętać  o utrzymaniu higieny jamy ustnej

Realizacja.

Dokonano obserwacji stanu odżywiania chorego. Wprowadzono rytuał przyjmowania posiłków o stałej porze. Posiłki dla pacjenta rozdrobniono i podano w odpowiedniej formie. Poinstruowano rodzinę jak należy podawać posiłki za pomocą sondy ( w jakiej ilości, w jakiej temperaturze, ile razy dziennie). Zapewniono prawidłową higienę jamy ustnej.

Ocena.

Zaobserwowano dobrą tolerancję przez pacjenta podawanych płynów i pokarmów. Pacjent próbuje pod nadzorem pielęgniarki samodzielnie spożywać posiłki.

3.Diagnoza pielęgniarska.

Deficyt  w utrzymaniu prawidłowej higieny ciała spowodowany zaburzeniami pamięci oraz zaburzeniami ruchowymi.

Cel.

Utrzymanie prawidłowej higieny ciała

Planowane czynności.

- toaleta ciała  2 razy dziennie

- kąpiel całego ciała przynajmniej 1 raz w tygodniu

- codzienna  kontrola stóp

- kontrola czystości i długości paznokci 1 raz w tygodniu

- zmiana bielizny pościelowej 1 raz w tygodniu lub w razie potrzeby

- zmiana bielizny osobistej 2 razy dziennie lub w razie potrzeby

- prawidłowe natłuszczanie skóry pacjenta

Realizacja.

Wykonano toaletę całego ciała Po umyciu skórę natłuszczono oliwką. Zmieniono bieliznę pościelową i osobistą.

Ocena.

Utrzymano właściwy stan higieniczny.

4.Diagnoza pielęgniarska.

Wysychanie błon śluzowych jamy ustnej.

Cel.

Zapobieganie wysychaniu błon śluzowych

Planowane czynności.

- wykonanie toalety jamy ustnej co najmniej 2 razy dziennie z użyciem środka odkażającego błony śluzowe np. Oct...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37.60 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!