ikona pliku docx

Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia notatki

Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia (opis przypadku + tabelka z problemami piel)


  1188 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1188
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,02 kB.


WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

W PIŃCZOWIE

Temat pracy:   Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia.

Proces pielęgnowania z przedmiotu:  Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.

Pracę wykonała:

Cudzik Ewa

Studia pomostowe. Tok:   II C

Rok:      Semestr:

………………………………………

Imię i Nazwisko osoby sprawdzającej

i wykładającej dany przedmiot

PIŃCZÓW 2013


OPIS PRZYPAKU

Chory lat 78, przyjęty na Oddział Intensywnej Terapii z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Pierwsza doba pobytu na oddziale.

Pacjent nieprzytomny z zachowaną reakcją na bodźce zewnętrzne, oddycha samodzielnie. W chwili przyjęcia ciśnienie tętnicze 220/120 mmHg, tętno dobrze wyczuwalne, przyspieszone 130 ud/min.

Oddechy płytkie, przyspieszone, bez zalegania.

Temperatura ciała 3,5oC.

Założono zgłębnik do żołądka. Posiłki podawane 5 razy dziennie po 200 ml. Stolec oddaje regularnie o prawidłowej konsystencji.

Do pęcherza moczowego założono cewnik Foleya. Mocz spływa swobodnie do worka, koloru słomkowego w ilościach 1500 ml/dobę.

Powłoki skórne blade, zlane zimnym potem, bez widocznych zmian.


PROCES PIELĘGNOWANIA

Diagnoza pielęgniarska:

Cel pielęgnowania:

Plan:

Realizacja:

Ocena opieki

Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu krążenia spowodowanych wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego.

Zapobieżenie wystąpieniu powikłań. Obniżenie ciśnienia tętniczego.

 1.  Podłączenie do kardiomonitora
 2.  Regularny pomiar podstawowych parametrów życiowych pacjenta
 3.  Podaż  leków obniżających ciśnienie zgodnie ze zleceniem lekarskim
 1.  Podłączono pacjenta do kardiomonitora
 2.  Obserwowano parametry życiowe chorego i prowadzono odpowiednią dokumentację
 3.  Podano leki zgodnie ze zleceniem lekarskim

Po podaniu leków obniżających ciśnienie tętnicze obniżyło się do 180/110mmHg.

Problem wymaga dalszej obserwacji.

Zmniejszenie zdolności chorego do odksztuszania wydzieliny z drzewa oskrzelowego

Poprawa zdolności chorego do spontanicznego odksztuszania wydzieliny.

 1.  Ocena częstości i charakteru oddechów
 2.  Odnotowanie obserwacji w odpowiedniej dokumentacji
 3.  Wietrzenie sali
 4.  Ułożenie chorego w pozycji półwysokiej
 5.  Oklepywanie
 6.  W razie konieczności odessanie zalegającej wydzieliny
 1.  Oceniono częstość i charakter oddechów
 2.  Odnotowano wynik obserwacji
 3.  Wywietrzono salę, w której przybywa chory
 4.  Ułożono pacjenta w pozycji półwysokiej
 5.  Wykonano oklepywanie
 6.  Pacjent nie wymagał odsysania

Oddechy pacjenta z częstością 14/min.

Należy dalej obserwować problem.

Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu moczowego z powodu założonego cewnika do pęcherze moczowego

Zapobieżenie wystąpieniu powikłań

 1.  Kontrola jakościowa i ilościowa wydalanego moczu
 2.  Pielęgnacja okolicy cewki moczowej
 3.  Wymiana worków z moczem
 4.  Planowa wymiana cewnika Foleya co 12 dni.
 1.  Regularnie kontrolowano jakość i ilość oddawanego moczu
 2.  Wykonano pielęgnację okolicy cewki moczowej
 3.  Zaplanowano wymianę cewnika za 12 dni

Zaobserwowano wydalany mocz koloru słomkowego, przejrzysty w ilości 1550 ml/dobę. Obserwację odnotowano w dokumentacji chorego.

Brak zmian w obrębie cewki moczowej.

Należy dalej prowadzić obserwację.

Przyjmowanie pokarmu przez zgłębnik żołądkowy

Dostarczenie niezbędnych składników odżywczych drogą dojelitową

 1.  ...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,02 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!