ikona pliku docx

Proces pielegnowania pacjenta chirurgicznego i wskazowki po wyjsciu z szpitala notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 30,01 kB.


Na podstawie podanego stanu pacjenta, proszę przedstawić plan opieki pielęgniarskiej. Proszę uwzględnić zalecenia dla chorego do domu w zakresie samoopieki, lub zalecenia, wskazówki dla osób opiekujących się chorym.

Przypadek 1
Pacjentka lat 24, w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym usunięcia wyrostka robaczkowego. Przyczyną hospitalizacji były silne dolegliwości bólowe brzucha. Temperatura ciała przy przyjęciu 38,5⁰C. Pacjentka operowana
w trybie ostrym, w znieczuleniu ogólnym. Zabieg rozpoczął się metodą laparoskopową. Ze względu na stan miejscowy operowanego narządu (wyrostek zgorzelinowy) ostatecznie zakończył się klasycznym cięciem. Ranę pooperacyjną zamknięto szwami odroczonymi. W okolicy operowanego miejsca do j. brzusznej jest założony dren- na wolny wypływ. Dren odbiera treść surowiczo- krwistą w ilości 150 ml/ dobę. Pacjentka po zabiegu mocz oddała. Chora zgłasza silny ból rany pooperacyjnej, opatrunek na ranie mocno przesiąknięty. Ponadto dokuczają jej wymioty i nudności. Pacjentka nie chce się uruchamiać, jest płaczliwa. Rodzice chorej są bardzo roszczeniowy, obwiniają personel za obecny stan pacjentki.
Parametry:
RR 115-120/65-70mmHg
Tętno 68/min
Temp. 37,4 C
BMI 26
Choroby współistniejące:
Alergia na środki chemiczne, na pyłki kwiatów, na kurz.

Pacjentka jest studentką. Nie pracuje zawodowo. Mieszka z rodzicami na wsi.Diagnoza pielęgniarska
Cel opieki
Planowane interwencje pielęgniarskie
Dyskomfort pacjentki spowodowany bólem brzucha.
Zminimalizowanie bólu i poprawa samopoczucia pacjentki.
    Nawiązanie kontaktu z pacjentką, pozyskanie jej do współpracy.
    Przeprowadzenie wywiadu ukierunkowanego na czas, miejsce, rodzaj i umiejscowienie bólu.
    Ocena natężenia bólu wg skali VAS.
    Rozpoznanie czynników mogących wzmagać doznania bólowe.
    Obserwacja parametrów życiowych tj.: tętno, oddech, ciśnienie tętnicze, temperatura co 2 godziny.
    Pomoc w przyjęciu pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha – leżąca na plecach.
    Podaż leków przeciwbólowych wg indywidualnej karty zleceń lekarskich.
    Obserwacja skuteczności podanego leku, zgłoszenie lekarzowi działań niepożądanych.
    Kontrola rany pooperacyjnej co 2 godziny.
    Zastosowanie diety lekkostrawnej.
Pogorszenie się stanu ogólnego pacjentki w wyniku krwawienia z rany pooperacyjnej.
Zahamowanie krwawienia z rany pooperacyjnej i zapobieganie jej zakażeniu.
    Badanie palpacyjne brzucha.
    Pomiar parametrów życiowych (stan świadomości, ciśnienie tętnicze, tętno, oddech, temperatura ciała).
    Obserwacja zabarwienia skóry.
    Kontrola rany pooperacyjnej, ocena opatrunku pod kątem krwawienia.
    Zmiana przesiąkniętych opatrunków z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki.
    Kontrola i ocena płynu wypływającego z drenu ( zabarwienie, zapach, ilość).
    Prowadzenie bilansu płynów.
    Konsultacja z lekarzem prowadzącym.
    Pobranie krwi do celów diagnostycznych wg zleceń lekarskich.
    Zmiana bielizny pościelowej i osobistej wg potrzeby pacjentki.
Ryzyko wystąpienia odwodnienia z powodu utrzymujących się wymiotów.
Niedopuszczenie do odwodnienia i zapewnienie bezpieczeństwa chorej.
    Codzienna ocena stopnia nawodnienia pacjentki poprzez ocenę napięcia i elastyczności skóry, wilgotność błon śluzowych, sprężystość gałek ocznych, stopnia wypełnienia żył szyjnych, pomiar tętna, RR, OCŻ, ilość wydalanego moczu.
    Obserwacja wymiocin- rodzaj kolor i domieszki, czasu ich występowania, częstości wystąpienia.
    Zabezpieczenie chorej przed zachłyśnięciem się wymiocinami, zaopatrzenie w ligninę i miskę nerkowatą.
    Podanie pacjentce wody do przepłukania jamy ustnej.
    Na zlecenie lekarskie pobranie krwi do badań biochemicznych w celu określenia poziomu stężenia Na, K, Mg, Ca Hb, Hct, białka, chlorków, glukozy, mocznika.
    Prowadzenie bilansu płynów, zachęcanie pacjentki do spożywania min 1,5 litra płynów dziennie.
    Na zlecenie lekarskie podanie dożylne roztworu O,9% NaCl lub płynu wieloelektrolitowego.
    Eliminowanie w miarę możliwości ostrych zapachów i zapewnienie dopływu świeżego powietrza.
Zaburzenia
termoregulacji spowodowane utrzymującym się stanem
podgorączkowym (37,4°C).
Przywrócenie
prawidłowej
temperatury ciała.
    Założenie karty ścisłej obserwacji.
    Pomiar temperatury ciała co 2 godziny.
    Zastosowanie okładu chłodzącego/zimnego/kompresu żelowego na czoło.
    Podanie środka przeciwgorączkowego wg indywidualnej karty zleceń lekarskich.
    Obserwacja skuteczności podanego leku.
    Zapewnienie chorej lekkiego okrycia, zmiany bielizny pościelowej i osobistej w razie potrzeby.
Niepokój, lęk pacjentki wywołany obawą przed pionizacją po zabiegu operacyjnym.
Zminimalizowanie lęku i podjęcie próby pionizacji chorej.
    Nawiązanie kontaktu z chorą, pozyskanie jej do współpracy.
    Zapewnienie chorej obecności bliskich osób.
    Dostarczenie informacji wg kompetencji pielęgniarskiej.
    Wyjaśnienie konieczności, celu i przebiegu próby pionizacji.
    Zmobilizowanie pacjentki do ćwiczeń usprawniających.
    Zapewnienie chorej warunków intymności i bezpieczeństwa.
    Zmotywowanie rodziny do pomocy przy poprawie samopoczucia pacjentki.
    Umożliwienie kontaktu z psychologiem.
Nadwaga spowodowana nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi.
Redukcja masy ciała oraz zmniejszenie powikłań wynikających z nadwagi.
    Zastosowanie odpowiedniej diety – ograniczenie spożycia węglowodanów i tłuszczy.
    Zaproponowanie konsultacji z dietetykiem.
    Zachęcenie do spożywania regularnych posiłków w małych ilościach.
    Zastosowanie działań psychoterapeutycznych: wyjaśnienie konsekwencji z nadwagi, zaproponowanie strategii radzenia sobie z problemem.
    Motywowanie pacjentki do redukcji masy ciała.
Ryzyko zapalenia żyły obwodowej spowodowane wkłuciem.
Zniwelowanie ryzyka.
    Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki.
    Obserwacja miejsca wkłucia.
    Ocena miejsca wkłucia w skali Baxter.
    Prowadzenie karty monitorowania dostępu żylnego.
    Zmiana opatrunku w miejscu wkłucia co 48h lub wg potrzeby.
    Unikanie namoczenia miejsca wkłucia podczas toalety pacjenta.
Deficyt samoopieki z powodu osłabienia organizmu po operacji, bólu rany pooperacyjnej i obecności drenażu.
Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych pacjentki.
    Ocena potrzeb i zdolności do podejmowania samopielęgnacji.
    Wykonanie działań pielęgnacyjnych, zapobiegającym odparzeniom, odleżynom zgodnie z procedurą.
    Zapewnienie pacjentce pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych (czystości, odżywiania, wydalania).
    Współudział w gimnastyce oddechowej oraz stopniowej rehabilitacji ruchowej pacjentki.
    Organizacja chorej czasu wolnego, udzielenie wsparcia.
    Proponowanie rodzinie włączenia się do opieki nad chorą.
Deficyt wiedzy pacjentki i jej członków rodziny na temat jednostki chorobowej, skutków ubocznych znieczulenia ogólnego, pielęgnacji rany i prowadzenia stylu życia po opuszczeniu szpitala.
Zniwelowanie ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych po opuszczeniu szpitala i poprawa jakości życia pacjentki.
    Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej przyczynę hospitalizacji i przebieg zabiegu operacyjnego.
    Przekazanie pacjentce i rodzinie informacji na temat skutków ubocznych znieczulenia ogólnego, objawów i powikłań pooperacyjnych.
    Poinformowanie pacjentki o konieczności prowadzenia oszczędzającego trybu życia przez okres 2-3 tygodni, zakazie dźwigania przez minimum 3 miesiące.
    Zachęcenie pacjentki do wprowadzenia w życie zbilansowanej diety i lekkiego wysiłku fizycznego.
    Edukacja pacjentki i jej rodziców na temat przemywania rany i zmiany opatrunku, zalecenie obserwacji rany w kierunku występowania powikłań.Zalecenia dla chorego, wskazówki dla opiekujących się chorym:
Do kupie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 30,01 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!