plik docx

proces


Pacjenta w wieku 44 lat, bez wcześniejszego wywiadu kardiologicznego, przyjęto na oddział z powodu silnego spoczynkowego bólu w klatce piersiowej o charakterze ucisku, promieniującego do żuchwy i lewej ręki, trwający od ok. 2 godzin. Z czynników ryzyka choroby wieńcowej chory podawał nikotynizm (40 papierosów dziennie od 25 lat), alkohol codziennie (około 2-3 piw dziennie, mocniejsze trunki okazjonalnie) oraz dodatni wywiad rodzinny (ojciec zawał serca w wieku 40 lat). Przy przyjęciu rytm...

plik docx

Wykłady interna


Pielęgnowanie chorych z chorobą niedokrwienną serca Stabilna choroba niedokrwienna serca Dusznica bolesna (dławica piersiowa) jest to zespół kliniczny charakteryzujący się uczuciem bólu w klatce piersiowej spowodowanym niedokrwieniem mięśnia sercowego. Dotyczy najczęściej mężczyzn po 40 r.ż. oraz kobiet po 50 r.ż. Do głównych objawów choroby należy ból w klatce piersiowej o charakterze opasającym, ucisku lub rozpierania umiejscowiony najczęściej za mostkiem i promieniujący do szyi, bar...

plik doc

Proces pielegnowania wzór


PROCES PIELĘGNOWANIA Nazwa szpitala:……………………………………………………………………………… Oddział:……………………………………………….……………………………………… Imię i nazwisko studenta:………………………………………………………………………. ARKUSZ GROMADZENIA DANYCH O PACJENCIE     Dane personalne Nazwisko i imię …………………………………………………. Wiek ……………. Stan cywilny ………………… ……………… Wykształcenie ……………… ………. Zawód …………………………………………………………………………………… Miejsce zamieszkania  wieś miasto  ...

plik odt

proces pielęgnowania pacjenta z zatrzymaniem moczuProces pielęgnowania pacjenta z zatrzymaniem moczu
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA
CEL
PLAN OPIEKI
REALIZACJA
OCENA
1. Trudności oraz bóle przy oddawaniu moczu(w skali 1-10 wynosił 7)
Eliminacja czynników wywłujących ból,poprawa komfortu
-Obserwacja charakteru i natezenia bólu-
Psychiczne przygotowanie pacjenta do założenia cewnika Foleya, omówienie przebiegu oraz wyjasnienie celowości ww...

plik docx

Proces udar


Problemy pielęgnacyjne

plik doc

dusdznoć

dusznosc
• Duszność /wysiłkowa lub spoczynkowa/ celem pielęgniarki: - poprawa warunków oddychania, przez: udostępnienie świeŜego i czystego powietrza, mikroklimat, tlenoterapię ciągłą lub okresową Objawem przedłuŜającej się duszności oprócz przyspieszonego i spłyconego oddechu jest sinica jako wyraz niedotlenienia. • Kaszel- odruch obronny organizmu na czynnik draŜniący; suchy - podajemy środki hamujące kaszel, rozszerzające oskrzela / Tiocodin, Codeinnę / wil...

plik doc

proces pochp

proces pielęgnowania chorego z pochp
PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEROIĘ VIRGINI HENDERSON DATA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL PIELĘGNOWANIA PLAN PIELĘGNOWANIA REALIZACJA OCENA OPIEKI 19 luty 2008 -Trudności w oddychaniu spowodowane dusznościami występującymi wskutek toczącego się procesu chorobowego, -zmniejszenie lęku, -ogólna poprawa samopoczucia, -ułatwienie oddychania, -zmniejszenie duszności -wykonywanie inhalacji zgodnie ze zleceniem lekarskim, -stosowanie t...