plik doc

Proces pielegnowania wzór


PROCES PIELĘGNOWANIA Nazwa szpitala:……………………………………………………………………………… Oddział:……………………………………………….……………………………………… Imię i nazwisko studenta:………………………………………………………………………. ARKUSZ GROMADZENIA DANYCH O PACJENCIE     Dane personalne Nazwisko i imię …………………………………………………. Wiek ……………. Stan cywilny ………………… ……………… Wykształcenie ……………… ………. Zawód …………………………………………………………………………………… Miejsce zamieszkania  wieś miasto  ...

plik odt

proces pielęgnowania pacjenta z zatrzymaniem moczuProces pielęgnowania pacjenta z zatrzymaniem moczu
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA
CEL
PLAN OPIEKI
REALIZACJA
OCENA
1. Trudności oraz bóle przy oddawaniu moczu(w skali 1-10 wynosił 7)
Eliminacja czynników wywłujących ból,poprawa komfortu
-Obserwacja charakteru i natezenia bólu-
Psychiczne przygotowanie pacjenta do założenia cewnika Foleya, omówienie przebiegu oraz wyjasnienie celowości ww...

plik docx

Proces udar


Problemy pielęgnacyjne

plik doc

dusdznoć

dusznosc
• Duszność /wysiłkowa lub spoczynkowa/ celem pielęgniarki: - poprawa warunków oddychania, przez: udostępnienie świeŜego i czystego powietrza, mikroklimat, tlenoterapię ciągłą lub okresową Objawem przedłuŜającej się duszności oprócz przyspieszonego i spłyconego oddechu jest sinica jako wyraz niedotlenienia. • Kaszel- odruch obronny organizmu na czynnik draŜniący; suchy - podajemy środki hamujące kaszel, rozszerzające oskrzela / Tiocodin, Codeinnę / wil...

plik doc

proces pochp

proces pielęgnowania chorego z pochp
PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEROIĘ VIRGINI HENDERSON DATA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL PIELĘGNOWANIA PLAN PIELĘGNOWANIA REALIZACJA OCENA OPIEKI 19 luty 2008 -Trudności w oddychaniu spowodowane dusznościami występującymi wskutek toczącego się procesu chorobowego, -zmniejszenie lęku, -ogólna poprawa samopoczucia, -ułatwienie oddychania, -zmniejszenie duszności -wykonywanie inhalacji zgodnie ze zleceniem lekarskim, -stosowanie t...

plik doc

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA
STAN , PROBLEM , POTRZEBA PLAN OPIEKI PROCEDURA METODA ŚRODKI CZAS 1.PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU CEL:ZAPOZNANIE PACJENTA Z ODDZIAŁEM W 2 H PO PRZYJĘCIU 1.A.ZAPOZNANIE Z TOPOGRAFIĄ POKAZANIE ODDZIĄŁU,WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ DO 2 H PO PRZYJĘCIU W ODDZIAŁ 1B.ZAPOZNANIE Z PRAWAMI PACJENTA UDOSTĘPNIENIE KARTY PRZAW PACJENTA...

plik doc

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA
STAN , PROBLEM , POTRZEBA PLAN OPIEKI PROCEDURA METODA ŚRODKI CZAS 1.BÓL STAWÓW SPOWODOWANY CHOROBA PODSTAWOWĄ CEL:ZMINIMALIZOWANIE BÓLU PODCZAS HOSPITALIZACJI 1.A.OBSERWACJA CHOREGO 24 H /DOBĘ 1.B.OCENA CHARAKTERU I NATĘŻENIA BÓLU SKALA VAS 2 X DOBĘ 9.00-21.00 1.C.WYGODNE UŁOŻENIE MINIMALIZUJĄCE UCISK NA BOLĄCE STAWY WG POTRZEB 1.D.OKŁADY...

plik doc

PROCES PIELĘGNOWANIA -INTERNA-REUMATOLOGIA

PROCES PIELĘGNOWANIA -INTERNA-REUMATOLOGIA
STAN , PROBLEM , POTRZEBA PLAN OPIEKI PROCEDURA METODY ŚRODKI CZAS 1.BÓL STAWÓW SPOWODOWANY CHOROBA PODSTAWOWĄ CEL:ZMINIMALIZOWANIE BÓLU PODCZAS HOSPITALIZACJI 1.A. OBSERWACJA CHOREGO 24H/DOBĘ 1.B.OCENA CHARAKTERU I NATĘŻENIA BÓLU SKALA VAS 2 X DOBĘ 9.00-21.00 1.C.WYGODNE UŁOŻENIE MINIMALIZUJĄCE UCISK NA BOLĄ...