ikona pliku doc

Proces pielęgnowania- ginekologia notatki

proces pielęgnowania u kobiety z ciążą mnogą + opis ciąży mnogiej


  3371 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 3371
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 95,00 kB.


Ciąża mnoga Częstość samoistnego występowania ciąż mnogich zmienia się wraz z charakterystyką demograficzną. W Japonii ciąże bliźniacze są o połowę rzadsze niż u rasy białej natomiast u amerykańskich murzynów bliźniacze występują częściej niż u białych Amerykanów. Dla lekarza położnika każda ciąża bliźniacza oznacza ciążę zagrożoną wystąpieniem wielu problemów medycznych i socjalnych. Wynika to z częstszego występowania powikłań i patologii spotykanych wyłącznie w ciążach wielopłodowych. Dlatego też, ciąże te zalicza się do grupy wysokiego ryzyka, z czym wiąże się konieczność zastosowania szczególnej, znacznie poszerzonej opieki przedporodowej i poporodowej. Przeciętnie w około 4% ciąż bliźniaczych dochodzi do śmierci jednego lub obydwu płodów. Śmierć jednego z bliźniąt w jamie macicy może, ale nie musi mieć wpływu na los drugiego, które utrzymało się przy życiu. Najczęściej śmierć jednego z bliźniąt nie wywiera niekorzystnego wpływu na drugi płód, zwłaszcza, gdy nastąpi to przed 20 tygodniem, a obydwa płody miały osobne kosmówki. Poniżej przedstawię najczęstsze wzajemne ułożenie obu płodów w ciąży bliźniaczej. Ciąża mnoga Częstość występowania ciąż mnogich określa reguła Hellina, która mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży mnogiej określa wzór: 1:85(x-l) gdzie x-oznacza liczbę płodów Z powyższego wzoru wynika, że: częstość ciąż mnogich wynosi 1:85 porodów częstość ciąż trojaczych wynosi 1:7225 porodów częstość ciąż czworaczych 1:614125 porodów Reguła Hellina nie dotyczy ciąż, które powstały w wyniku farmakologicznego wzniecania jajeczkowania. Dlatego też w obecnych czasach, ciąża wielopłodowa występuje częściej, niż przedstawiona powyżej reguła. Wynika to z faktu stosowania intensywnej terapii hormonalnej oraz zapłodnienie pozaustrojowe u kobiet leczących
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 95,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!