ikona pliku docx

proces pielegnowania geriatria notatki

proces pielegnowania z odziałau geriatrycznego


  455 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 455
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.09 kB.


GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

Przedstaw proces pielęgnowania osoby starszej

na wybranym przykładzie.

Wraz z wiekiem zwiększa się negatywna samoocena stanu zdrowi, pogarsza się poziom sprawności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego, mobilności oraz sprawności umysłowej. Wśród problemów specyficznych dla okresu starości wymienia przede wszystkim pojawienie się zmian natury fizyczne i psychicznej, które powodują obniżenie się samodzielności. Rolą pielęgniarki w opiece geriatrycznej to przede wszystkim zadania pielęgnacyjno-opiekuńcze. Okres starości charakteryzuje się występowaniem wielu chorób, czego następstwem jest konieczność przyjmowania wielu leków.  Ważny jest również wpływ czynników społecznych i środowiskowych na obraz kliniczny pacjenta.

  Analiza przypadku:

Kobieta M.M. lat 80 przyjęta do szpitala z powodu utrzymującej się od kilku dni wysokiej temperatury 39 stopn,i uporczywego kaszlu i duszności .Objawy nie ustępują mimo przyjmowania leków ( Flegamina ,Pyralgina, Witamina C, Pyralgina w razie gorączki).Pacjentka osłabiona apatyczna, wyraźnie zmęczona ciągłymi atakami suchego kaszlu .Duszność spoczynkowa zaznaczona. Oddech płytki, przyspieszony, przez usta.         RR 180/100 mmHg, tętno przyspieszone, nitkowate 92 uderzenia /min, dobrze wyczuwalne. Na kończynach dolnych widoczne obrzęki- skóra sucha, błyszcząca, napięta.                                     Kontakt słowny zachowany, logiczny Z wywiadu i dokumentacji wiadomo, iż pani M.M .od lat choruje na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, ma dużą nadwagę, przy wzroście 158cm waży 98  kg. Nie przestrzega żadnych diet.

U pacjentki stwierdzono obustronne zapalenie płuc. Na zlecenie lekarza założono wkłucie dożylne, przez które podano leki obniżające temperaturę, ciśnienie krwi. Do pęcherza moczowego założono cewnik Foleya w celu kontrolowania ilości oddanego moczu.

Kobieta zmartwiona swoim stanem zdrowia, gdyż w domu zostawiła 90-letniego męża cierpiącego na chorobę Parkinsona oraz po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Pani wraz z mężem mieszka w bloku na drugim piętrze. Obje od lat są na emeryturze. Pani M. M.  była księgową a je mąż nauczycielem. Państwo M. są bezdzietni, czasami odwiedza ich bratanica, która mieszka w sąsiednim mieście, stąd wizyty te są ograniczone. Częściej odwiedza ich najbliższa sąsiadka, która pomaga pani M.M. przy bardziej uciążliwych pracach domowych. Do tej pory pacjentka samodzielnie i bez pomocy opiekowała się mężem, nie myśląc o sobie, dlatego też obecna sytuacja bardzo ją martwi. Do lekarza chodziła tylko po przedłużenie recept. W dniu wezwania przez sąsiadkę lekarza pierwszego kontaktu, pani bardzo niechętnie poddała się badaniu. Mimo otrzymania skierowania do szpitala, dopiero po usilnych namowach lekarza jak i sąsiadki zgodziła się na hospitalizację

Problemy pielęgnacyjne

Cel pielęgnowania

Planowanie opieki

Ocena efektów i realizacji

1.

zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych- spowodowane zapaleniem płuc

- ułatwienie odksztuszania wydzieliny z dróg oddechowych

- poprawa wentylacji

- nauka gimnastyki oddechowej

-edukacja pacjenta na temat prawidłowej podaży inhalacji

- ułożenie pacjentki w pozycji półwysokiej i wysokiej do inhalacji

- częste oklepywanie klatki piersiowej i pleców

-zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali

-wykonywanie inhalacji zgodnie ze zleceniem lekarza

-pokazać chorej jak prawidłowo powinna być założona maseczka do oddychania

- edukacja jak prawidłowo oddy chać podczas inhalacji

- wyraźna poprawa wentylacji płuc

- efektywna ewakuacja wydzieliny

2.

uporczywy kaszel

-niwelowanie kaszlu

-ułożenie w pozycji wysokiej

-oklepywanie pleców

-obserwacja wydalanej wydzieliny(kolor, ilość, barwa)

-zabezpieczenie pacjentki w ligninę i woreczek na odpadki

- podawanie leków zmniejszających kaszel zleconych przez lekarza

- po efektywnym odkrztuszeniu, kaszel zmniejszył się, pacjentka spokojniejsza

3.

zaburzenia oddychania z powodu duszności

- zmniejszenie duszności

-zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego

- wysokie ułożenie pacjentki

- zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali

- w razie silnej duszności podanie tlenu do oddychania - 3l/min

- obserwowanie i pomiar tętna i oddechu

-obserwacja zabarwienia skóry

-zapewnienie spokoju i

wypoczynku

- po zastosowanych lekach, duszność zmniejszyła się

4.

dyskomfort spowodowany wysoką temperaturą

- obniżenie temperatury ciała

- pomiar temperatury ciała i jej udokumentowanie

-podawanie leków obniżających temperaturę zleconych przez lekarza

-okłady chłodzące na czoło i klatkę piersiową

-higiena ciała pacjenta i jamy ustnej( smarowanie ust wazeliną aby zapobiec wysychaniu ust)

-pojenie pacjentki

- częsta zmiana bielizny pościelowej i osobistej

-zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu poprzez wietrzenie sali

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.09 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!