ikona pliku docx

Proces pielęgnowania dziecka z chorobą nowotworową notatki

Proces pielęgnowania dziecka z chorobą nowotworową


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.16 kB.


    Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwo Pediatryczne dla Pielęgniarek

Moduł VIII

Dziecko z chorobą nowotworową

Bisińska Anna
Istnieje wiele teorii na temat przyczyn powstawania nowotworów, lecz nie do końca udało się je poznać. Wiele chorób nowotworowych udaje się dziś wyleczyć. W wieku dziecięcym liczba ta waha się od 70%, a w niektórych przypadkach nawet do 90%. Jednym najistotniejszym czynnikiem dla pozytywnych rokować jest wczesne wykrycie nowotworu. Jest to bardzo istotne, gdyż efektywność leczenia jest dzięki temu większa, im mniejsza jest masa komórek nowotworowych w organizmie. Odnosi się to do wszystkich typów nowotworów.

Częstość występowania nowotworów u dzieci jest inna niż u dorosłych. Przede wszystkim występujące nowotwory u osób dorosłych rzadko występują u dzieci. Dla nowotworów dziecięcych właściwa jest Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii (ICD-O), która rozróżnia 12 głównych diagnostycznych grup chorób nowotworowych. Najczęściej występującym nowotworem u dzieci jest białaczka (około 35%), guzy ośrodkowego układu nerwowego (22%) i chłoniaki (10%). Nowotwory dziecięce charakteryzują się różną częstotliwością występowania w poszczególnych podziałach wiekowych. Dodatkowo różnice uwidaczniają się także w częstości ich występowania, zależnie od płci czy rasy.

    Nowotwory, jako szczegółowy rodzaj choroby przewlekłej, rozyija się podstępnie i nawet w zaawansowanym stadium nie zmieniają ogólnego stanu dziecka. Ważną zatem rolą w takich sytuacjach odgrywa czujność rodzica oraz leakrza pierwszego kontaktu. Bardzo ważne są wówczas staranne badania fizykalne dziecka i odpowiednia dalsza interwencja. Rozpoznanie choroby nowotworowej u dziecka uzasadniany jest dopiero po przeprowadzenia wszystkich badań klinicznych, obrazowych, laboratoryjnych oraz histopoatologicznych.

    Terapia przeciwnowotworowa powinna odbywać się w odpowiednio do tego przygotowanych centrach onkologicznych, które sa wyposażone w wyspecjalizowana kadrę, sprzęt diagnostyczny oraz leczenie czy zasób leków podstawowych i wspomagających. Bardzo ważne dla terapii są warunki lokalowe, dające opiekunom możliwość przebywania przy dziecku. Obecność ich zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, prowadząc do wspomagania terapii.

    Opieka nad chorym dzieckiem nie ogranicza się wyłącznie do wyeliminowania choroby ale także obejmuje tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju (psychicznego, intelektualnego oraz społecznego) i troski o lepszą jakość życia.

    Stosowanie współczesnych metod leczenia chorób nowotworowych u dzieci wpływa na poprawę rokowań oraz umożliwia skuteczne ich leczenie. O kolejności ich zastosowania decyduje typ nowotworu, stopień zaawansowania klinicznego, jego wrażliwość na podjęte leczenie (chemiowrażliwość i promieniowrażliwość). Chemioterapia w leczeniu nowotworów u dzieci odgrywa główną rolę. Pod pojęciem chemioterapii rozumie się leczenie przy zastosowaniu środków cytotoksycznych. Celem jej jest hamowanie podziałów komórkowych czy zabijanie komórek nowotworowych. Chemioterapia może powodować wystąpienie różnych objawów: zmian w wyglądzie (znaczny przyrost masy ciała, otyłość twarzy, zmiany trądzikowe na skórze twarzy, nadmierne owłosienie), zmian w nastroju (manii z nadruchliwością, trudności w koncentracji uwagi, wycofania się z aktywności, naprzemiennego występowania manii i depresji), nudności i wymiotów, kilkukrotną nawet utratę włosów itp. Nadal jednak trwają poszukiwania nowych preparatów, których działanie skierowane byłoby wyłącznie na komórki nowotworowe. Należy podkreślić, że najbardziej przeżywanym skutkiem leczenia dla dzieci (zwłaszcza starszych) jest utrata włosów (chemioterapeutyczna fryzura). Radioterapia jest skuteczną formą niszczenia lub redukowania nowotworu. Opiera się na zewnętrznym źródle promieniowania. Jest zabiegiem bezbolesnym, często jednak także powodujące różne niepożądane objawy. Także ten rodzaj leczenia stale się poprawia dzięki systematycznemu rozwojowi technik radioterapii. Postęp zmierza w kierunku podniesienia efektu przeciwnowotworowego oraz zminimalizowania uszkodzeń w obrębie tkanek zdrowych. Postępowanie chirurgiczne ma na celu możliwie najskuteczniejsze usunięcie chorej tkanki bez okaleczenia zdrowych. Właściwe leczenie to całkowite usunięcie nowotworu wraz z najbliższym otoczeniem w bezpiecznych granicach prawidłowych niezajętych przez nowotwór tkanek. Określenie bezpiecznej granicy powinno być oparte na gruntownej wiedzy i doświadczeniu chirurga. Powrót dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową do różnych aktywności przed zachorowaniem uzależniony jest od włączenia ich w kompleksowe, specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne, dostosowane do jednostkowych możliwości i potrzeb.

    Jednym z warunków sukcesu w walce z chorobą nowotworową jest prawidłowy stan odżywienia dziecka. Stąd w trakcie całego leczenia onkologicznego bardzo ważne jest zapewnienie dziecku posiłków o odpowiedniej zawartości kalorii, białka, tłuszczów, węglowodanów, składników mineralnych i witamin. Jednak w trakcie leczenia przeciwnowotworowego zawsze, w związku z obniżoną liczbą krwinek białych, zmniejsza się nie tylko ogólna, a także miejscowa odpornośd na zakażenia, ponieważ błona śluzowa, która wyściela jamę ustną oraz cały przewód pokarmowy i stanowi naturalną barierę dla drobnoustrojów chorobotwórczych, zostaje uszkodzona przez cytostatyki i radioterapię. W następstwie tego nawet te tzw. „zdrowe” bakterie, zawarte w takich produktach spożywczych jak jogurty, ogórki kiszone lub kapusta kiszona, mogą w czasie leczenia przeciwnowotworowego wywoład zakażenie, a każde zakażenie w trakcie leczenia onkologicznego, zwłaszcza zakażenie przewodu pokarmowego, stanowi zagrożenie życia. Stąd w czasie leczenia onkologicznego jednym z najważniejszych zadao zespołu leczącego oraz rodziców jest zapewnienie bezpiecznego żywienie dziecka, tj. takiego żywienia, które nie grozi wprowadzeniem zakażenia do organizmu dziecka o osłabionej odporności, a jednocześnie zapewnia pokrycie jego wszystkich potrzeb żywieniowych. Dla spełnienia tych wymogów nieodzowny jest odpowiedni dobór produktów oraz przestrzeganie zasad higieny podczas przechowywania posiłków, ich przygotowywania i spożywania. Ryzyko zakażenia jest szczególnie wysokie jeśli liczba granulocytów we krwi jest równa lub mniejsza niż 0.5 x 109 l. Dlatego dzieciom z/l, tj. 500/ bardzo niską liczbą granulocytów wolno podad wyłącznie posiłki gotowane.

Leczenie choroby nowotworowej rodzica zmienia rytm życia rodzinnego, wpływając na dzieci i tych, którzy je kochają. Te modyfikacje wpływają odmiennie na dzieci w okresie latencji i na dzieci w wieku dorastania, ponieważ dorastające dzieci doświadczają zmiany swoich ról w rodzinie. Te starsze dzieci często mają dodatkowe obowiązki obejmujące zarówno prace domowe, jak również obowiązki związane z opieką nad chorym rodzicem, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych i behawioralnych. Problemy te mogą się rozwinąć częściowo z powodu poświęcania mniejszej ilości czasu na aktywności społeczne i związane z wolnym czasem, dające możliwości odprężenia, a częściowo z powodu zmieniania przez te obowiązki normalnego rytmu życia rodzinnego

Problemy te można zmniejszyć, budując sieć społecznego oparcia wśród rodziny i przyjaciół, mogącą pomóc w przejęciu części odpowiedzialności związanych z chorobą rodzica. Ponieważ leczenie trwa latami (a nowe możliwości terapeutyczne sprawiają, że choroba n
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.16 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!