ikona pliku docx

PROCES PIELĘGNOWANIA DZIECKA Z BIEGUNKĄ, WYMIOTAMI I GORĄCZKĄ notatki


  80 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 80
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27,39 kB.


STUDIUM PRZYPADKU
Pacjent W.W
lat 10
waga 34,600 kg
wzrost 134 cm
RR 107/75 mmHg
Rozpoznanie: Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk.

Chłopiec niespełna 10-letni, skierowany z pomocy doraźnej z powodu wymiotów. W wywiadzie- wymioty od 3 godzin, bez gorączki, bez bólu brzucha. W badaniu przy przyjęciu - skóra blada, podsychające śluzówki jamy ustnej, skóra sucha odwodniona nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy, przyspieszona czynność serca. Brzuch miękki, bez patologicznych oporów, perystaltyka wzmożona. Wstępnie na IPDz zlecono pojenie doustne, lecz ze względu na uporczywe wymioty przyjęty do Oddziału Dziecięcego.
W badaniach laboratoryjnych podwyższone nieco wskaźniki zapalne, podwyższone wartości glikemii. Zlecono nawadnianie parenteralne. W oddziale chłopiec czterokrotnie wymiotował, oddał 4 luźne stolce. Skoki gorączki do 38stopni C. Badanie kału wykazało obecność Norowirusów.
Chłopiec apatyczny, osłabiony, każdy łyk wody powoduje odruch wymiotny.
Do toalety idzie z pomocą drugiej osoby. Chłopiec pod opieka personelu.
Ze względów rodzinnych mama chłopca nie może z nim przebywać cały czas w oddziale.
Jest matką samotnie wychowującą 3 dzieci. Dwoje młodszego rodzeństwa zostawiła pod opieką sąsiadki, nie jest mobilna, a mieszkając 30 km od szpitala ma trudności z dojazdem.
Chłopiec ma kontakt z mama przez telefon. Ze względu na złe samopoczucie nie przejawia chęci wzmożonego kontaktu z rodziną, rówieśnikami z sali czy z personelem.

DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA: Chłopiec niespełna 10- letni przyjęty na oddział z powodu biegunki i uporczywych wymiotów z skokami wysokiej temperatury (38 stopni). Chłopiec jest odwodniony, apatyczny i nieskory do kontaktów z ludźmi. Wymaga pomocy personelu medycznego.


PROBLEM
CEL
PLAN DZIAŁANIA
REALIZACJA
OCENA
Podwyższona temperatura ciała spowodowana infekcją.
Obniżenie temperatury ciała dziecka.
Pomiar temperatury ciała oraz tętna rano i wieczorem oraz w przypadku wystąpienia objawów, świadczących o wzroście temperatury. Odnotowanie pomiarów w karcie dziecka.
Zastosowanie zimnych okładów na skronie, kark, zgięcia łokciowe lub pachwiny dziecka.
Częste pojenie w małych ilościach.
Ubranie dziecka w przewiewną, luźną piżamę. Zastosowanie lekkiego okrycia.
Zmiana bielizny pościelowej i osobistej pacjenta w razie potrzeby.
Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali, w której przebywa dziecko (rozwieszenie wilgotnych prześcieradeł, zastosowanie nawilżacza powietrza, przewietrzenie sali).
Podanie leków przeciwgorączkowych zgodnie ze zleceniem lekarskim – Paracetamol 350mg doraźnie.
Zastosowałam zimne okłady na skronie, kark i zgięcia łokciowe dziecka.
Pomogłam w wykonaniu toalety ciała.
Zmieniłam bieliznę pościelową.
Pomogłam w przebraniu się dziecka w luźną, przewiewna odzież.
Zapewniłam odpowiedni mikroklimat w sali, w której przebywa dziecko takich jak przewietrzenie Sali i zastosowanie nawilżacza powietrza.
Podałam leki przeciwgorączkowe zgodnie z zaleceniem lekarza.
Założyłam kartę obserwacyjną/ gorączkową dziecka.
Samopoczucie dziecka poprawiło się nieznacznie, podjęte działania odniosły nieznaczny skutek. Do dalszej obserwacji.
Zaburzenia wodno- elektrolitowe spowodowane nadmierną utrata płynów.
Nawodnienie dziecka. Wyrównanie gospodarki wodno- elektrolitowe.
Podanie dożylnie płynów zgodnie z zaleceniami lekarza – 0,9% NaCl, 2x250ml dożylnie oraz Optilite 2x250ml dożylnie.
Pojenie dziecka doustnie, małymi porcjami wody.
Obserwacja przyjmowania i wydalania płynów. Prowadzenie bilansu płynów.
Obserwacja stopnia nawodnienia dziecka poprzez ocenę elastyczności powłok skórnych, wilgotności błon śluzowych, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego.
Kontrola masy ciała dziecka.
Zwilżenie błon śluzowych jamy ustnej dziecka.

Podałam dożylnie płyny zgodnie ze zleceniem lekarza – 0,9% NaCl 250ml dożylnie, Optilite 250ml dożylnie.
Zwilżyłam wargi dziecka w celu zmniejszenia suchości.
Założyłam kartę bilansu płynów.
Obserwowałam stopień nawodnienia dziecka.
Wykonałam pomiary:
Tętno: 100 ud/min
Ciśnienie tętnicze: 107/75mmHg
Masa ciała: 34,600 kg
Do dalszej obserwacji.
Ryzyko odwodnienia spowodowane uporczywą biegunką i wymiotami.
Minimalizacja stopnia ryzyka.
Obserwacja dziecka w kierunku odwodnienia.
Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, oddechów oraz zanotowanie pomiarów w dokumentacji.
Podaż płynów dożylnie na zlecenie lekarza - 0,9% NaCl, 2x250ml dożylnie oraz Optilite 2x250ml dożylnie.
Prowadzenie bilansu płynów.
Wykonałam pomiary:
Ciśnienie tętnicze: 107/75 mmHg
Tętno: 100 ud/min
Oddechy: 22 oddechy na minutę
Założyłam kartę gorączkową.
Podałam płyny dożylnie na zlecenie lekarza – 0,9% NaCl 250ml dożylnie, Optilite 250ml dożylnie.
Założyłam kartę bilansu wodnego.
Do dalszej obserwacji.
Ryzyko wystąpienia powikłań z powodu założonego wkłucia obwodowego (ryzyko wysunięcia wenflonu ze światła żyły; ryzyko wystąpienia odczynu zapalnego w miejscu wkłucia).

Niedopuszczenie do wystąpienia ryzyka powikłań z powodu założonego wkłucia obwodowego
Prawidłowe zabezpieczenie wenflonu przed wysunięciem.
Wskazanie dziecku by uważał na założone wkłucie.
Dokonanie kontroli stanu skóry w miejscu wkłucia dożylnego.
Dokonanie kontroli umiejscowienia i ułożenia wenflonu.
Kontrolowanie drożności wkłucia, poprzez przepłukanie go solą fizjologiczną przed każdą podażą przez niego zaleconych leków czy płynów.
Przestrzeganie zasad aseptyki w czasie każdorazowego użytkowania wenflonu.
Ostrożne usuwanie opatrunku zabezpieczającego wkłucie oraz częsta jego wymiana w przypadku: zabrudzenia, odklejenia, zniszczenia.
Wymiana wenflonu co 72h.
W przypadku wystąpienia możliwych powikłań, jak najszybsze usunięcie wkłucia oraz zabezpieczenia miejsca, w którym zostało ono zrobione.

Sprawdziłam prawidłowe umiejscowienie wenflonu oraz jego drożność poprzez jego przepłukanie 5ml soli fizjologicznej.
Przestrzegałam zasad aseptyki w trakcie użytkowania wenflonu.

Odczyn zapalny nie wystąpił, brak objawów infekcji.
Dyskomfort spowodowany założonym wkłuciem.
Zmniejszenie dyskomfortu.
Rozmowa z dzieckiem na temat konieczności kaniulacji żył obwodowych.
Porozmawiałam z dzieckiem rozmowę na temat konieczności kaniulacji żył obwodowych.
Dyskomfort się zmniejszył.
Obniżone samopoczucie spowodowane uporczywymi wymiotami
Poprawa samopoczucia dziecka.
Obserwacja wymiocin: ilości, jakości, koloru i dokumentacja obserwacji.
Ułożenie dziecka w pozycji półwysokiej lub wysokiej z zastosowaniem udogodnień.
Zabezpieczanie przed zachłyśnięciem – stała obserwacja dziecka.
Założenie karty bilansu wodnego w celu dokumentowania przyjmowanych i wydalanych przez dziecko płynów.
Przygotowanie ligniny, miski nerkowatej.
Zmiana bielizny osobistej i pościelowej wg potrzeby.
Wykonanie toalety jamy ustnej dziecka.
Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.

Udokumentowałam jakość wymiocin dziecka –
Pomogłam w ułożeniu dziecka w wygodnej dla niego pozycji wysokiej lub półwysokiej.
Obserwowałam stan dziecka.
Zaopatrzyłam dziecko w ligninę i miskę nerkowatą dla lepszego komfortu dziecka.
Pomogłam w wykonaniu toalety jamy ustnej.
Porozmawiałam z dzieckiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu.
Założyłam kartę bilansu wodnego.
Komfort dziecka poprawił się.
Do dalszej obserwacji.
Ryzyko powstania zakażenia wewnątrzszpitalnego
Niedopuszczenie do szerzenia się zakażenia.
Mycie i dezynfekcja rąk po każdym kontakcie z dzieckiem i pobycie w Sali, której przebywa dziecko.
Nieprzemieszczanie się dziecka po innych salach oraz niekontaktowanie się dziecka chorego z innymi dziećmi.
Ograniczenie li
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27,39 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!