ikona pliku odt

proces pielegnowania choroba wiencowa notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28.46 kB.Pacjent K.L. Lat 54 z wieloletni
nieleczonym nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią, z chrobą wieńcową w wywiadze, zgłosił się do szpitala z trwającym od kilku gdzin bólem o charakterze rozpierania, dławienia w klatce piersiowej. Ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 160/100mmHg. W pzprowadzonym badaniu EKG stwierdzono: rytm zatokowy, miarowy o częstotliwości 89/min.
Pacjent w wywiadzie podaje że dolegliwości pojawiają się coraz częściej przy szybkim chodzeniu, przy wchodzniu po schodach, szczgólnie nasilają się w sytuacach stresowych.
Pacjent w oddziale otrzymał nitrogliceryne co spowodowało ustąpienie bólu. Dodatowo podano 5mg Relanium w tabletce. Stężenie enzymów serowych-prawidłowe. W badaniach biochemicznych stweierdzono wysokie stężenie cholesterolu 400 mg/dl. Po ustąpieniu dolegliwości bólowych ciśnienie tętnicze 110/60.
Dane z wywiadu: palacz tytoniu- około paczka dziennie, stresowa praca, nadwaga, siedzący tryb życia.
Uczucie bólu za mostkiem w przebiegu choroby wieńcowej
cel: Zniwelowanie dolegliwości bólowych
ułożenie chorego w łózku, najlepiej w pozycji pólwysokiej, wygodnej dla pacjnta
założenie wkłucia do żyły obwodowej oraz podaż leków według zlecenia lekarskiego
stałe monitorowanie czynności elktrycznej serca oraz ciśnienia tętniczego krwi za pomocą kardiomonitora
kontrola nasilenia dolegliwości bólowych
ocna zabarwienia powłok skórychi zachowanie pacjenta co 15-30minut
zapewnienie bezpieczeństwa choremu poprzez obecność przy nim, wsparcie psychiczne pacjeta
wykonanie badania elektrokardiograficzngo po ustąpieniu dolegliwośći bólowych
Możliwośc wystąpienia spadku cisnienia tętniczego krwi po podaniu lekow rozszerzających naczynia wieńcowe
cel: zapobiegnięcie hipotoii polekowej
podawnaie lekw zgodnie ze zleceniem lekarskim- obsrwacja ich działania terapetycznego i ubocznego
kontrola ciśnienie tętniczgo krwi
pouczenie pacjenta o ograniczenie aktywności fizycznej podczas gorszgo samopoczucia
powiadomienie lekarza o znacznym spaku ciśnienia tętniczego krwi
3. Nietolerancja wysiłku fizycznego w przebiegu choroby wieńcowej
cel: zoptymalizowanie poziomu tolerancji wysiłku przy stadardowych funkacjach życiowych w ciągu 3 miesięcy
wykonanie badaia EKG na zlecenie lekarza
określenie w czasie eektrokardiograficznego testu wysiłkowego zdolności do osiągięcia submaxymalnej częstości akcji serca
nauka pomiaru i oceny tętna na tętnicach obwodowych
rozmowa edukacyjna z pacjenetem na temat roli regularnego wysiłku fizycznego w chorobach serc
omówienie czynników które przy wysiłku fizycznym
mogą dodatkowo wpływać na ograniczenie tolerancji wysiłku ( stres, nagła zmiana temperatury ootoczenia, infekcje, przeziębienia, kawa, wypalenie papierosów)
ustalenie harmonogramu systeatycznego zwiększaia aktywności przez pacjenta
Wysokie ryzyko powikań sercowo-naczyniowych związanych z występowaniem czynnikow ryzyka ( hipercholesterolemia, otyłość, nadcisnienie tętnicze, palenie paperosów)
cel: zminializowanie oraz odyfikacja istniejacych czynników ryzyka
-ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w systemie SCORE- ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-
naczyniowych
-rozmowa edukacyjno-motywacyjna z pacjent dotycząca konieczności dokonania zmian w dotychczasowym stylu życia pozwaająca na redukcję czynników obciążajacyych przez: obniżeie poziomu cholesterolu całkowtego we krwi, systematyczne lecznie nadcisnieia teticzgo krwi, zaprzestanie palenia papierosów
ocena uzależnieia od nikotyny i motywacja do rzucenia palenia
rozmowa edukacyjna na temat konieczności systematycznego leczenia ciśnienia tętniczego krwi oraz odbywania regularnych kontroli u lekarza
nauka pomiaru cisnieia tętniczeo krwi interpretacja uzyskanych wyników oraz prowadznie zeszytu samokontroli cisninia
Obawa o własne życie podczas nasilenia dolegiwości bólowych
cel: Zapewnieie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa
kontrola podstawowych parametrów życiowych pacjenta oraz zapisu elektrokardiograficznj serca
udzielenie choreu informacji na temat czyników wywoujących dolegliwości bólowe orz zasad pstępowania w sytacji wystąpienia bólu
przekazanie pacjnetowi informacji dotyczacych modyfikacji stylu życia w ramach prewencji wtórnej (zakaz palenia, zmiana nawyków żywieniowych- dieta bogata w warzywa i owocce, uboga w tłuszcze nasycone, obniżenie cholesterolu,
w przypadku braku efektów leczenia dietetyczgo włączenie leków obniżających stęenie lipidów
zalecenie pacjentowi unkanie siedxzacego trybu życia obciążenia psychiczno-społecznego
poinformowanie pacjenta o konieczności regularnego przyjmowania leków oraz kontrolnych badań
otoczenie chorego troskliwą opieką
umożliwinie obecności rodziny przy pacjencie
zapewnienie wypoczynku chorem
wypełnienie woolnego czasu pacjnta (sposób dostosowany do jego możiwości fizycnych i psychicznych)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28.46 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!