ikona pliku doc

Proces pielęgnowania chorego z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46.00 kB.


OCENA STANU BIO-PSYCHO SPOŁECZNEGO
Diagnoza pielęgniarska
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I PCENA EFEKTÓW PIELEGNOWANIA
S.W.61 letnia pacjentka została przyjęta na oddział z powodu  narastających od 10 dni dolegliwości bólowych głowy, z towarzyszącą od trzech dni gorączką 38.6. Chora została skierowana na oddział z podejrzeniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Przy przyjęciu pacjentka w stanie ogólnym średnim. Do silnych bóli głowy dołączyły się nudności i wymioty. Ponadto chora odczuwała sztywność karku przy pochyleniu głowy do przodu. Chora niespokojna reagowała rozdrażnieniem na światło. Dwa tygodnie wcześniej leczona była z powodu półpaśca. Pacjentka jest na emeryturze , mieszka z mężem.
Dyskomfort fizyczny i psychiczny spowodowany objawami zapalenia opon mózgowo -rdzeniowych

Gorączka z powodu zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Ryzyko zachłyśnięcia z powodu nudności i wymiotów

Możliwość wystąpienia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej z powodu utrzymujących się wymiotów


Możliwość pogorszenia się stanu neurologicznego pacjentki


Poprawa samopoczucia
Łagodzenie objawów


Obniżenie gorączki i zapobieganie jej wzrostowi
Zapobieganie aspiracji treści wymiotnej do dróg oddechowych
Zapobieganie zaburzeniom wodno-elektrolitowym
Zapobieganie pogorszeniu się stanu pacjentki
Ułożenie chorego w wygodnej pozycji, z głową uniesioną o 15-30 stopni.
Zapewnienie ciszy ,spokoju, izolacja od wzmożonych bodźców akustycznych i oświetlenia.
Podawanie zleconych środków farmakologicznych (przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, przeciwwymiotnych) oraz reakcja pacjenta na leki.
Zapewnienie u chorej w dostępnej odległości miski nerkowatej, ligniny, wody do przepłukania ust.
Wykonanie toalety jamy ustnej po wymiotach
Zmiana bielizny osobistej i pościelowej w razie zabrudzenia.

Częsty pomiar temperatury ciała, prowadzenie zapisu temperatury w karcie gorączkowej oraz obserwacyjnej.
Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w sali: tem. 16-18 stopni , wilgotność w granicach 60%
Obniżanie gorączki przy użyciu zabiegów fizykalnych : okłady chłodzące
Podawanie pacjentce zleconych leków przeciwgorączkowych oraz ocena skuteczności ich działania
Stosowanie zleconej antybiotykoterapii.

Ułożenie pacjentki w pozycji bezpiecznej , półwysokiej w czasie występowania wymiotów, zapobiegając zachłyśnięciu a nawet uduszeniu.
Obecność przy chorej i w razie potrzeby przytrzymanie chorej
Podawanie zleconych leków przeciwwymiotnych.


Prowadzenie karty bilansów płynów uwzględniającej płyny podane i utracone, w tym wymioty i potliwość
Pomiar i odnotowanie parametrów życiowych
Obserwacja cech odwodnienia: wygląd skóry, błon śluzowych, diurezy i stanu świadomości
Pobranie krwi do badań zgodnie ze zleceniem min. Do oznaczenia poziomu elektrolitów
Podawanie środków nawadniających, przeciwwymiotnych, przeciwgorączkowych zgodnie ze zleceniem lekarskim

Obserwacja chorej pod katem zaburzeń np. zaburzenia świadomości , pobudzenie napad drgawkowy
Ułożenie wyżej głowy(15-30 stopni)
Monitorowanie parametrów życiowych w zależności od stanu pacjentki
Częsta obecność przy pacjentce i obserwacja chorej.
Zapewniono chorej wygodne ułożenie
Stworzono warunki do odpoczynku
Po podaniu leków zgodnie ze zleceniem silne dolegliwości bólowe głowy które pacjentka odczuwała znacznie się zmniejszyły
Zastosowano zimne okłady i podano leki obniżające temperaturę. Temperatura obniżyła się do 37,2
Obserwowano pacjentkę , ułożono chorą w pozycji bezpiecznej podczas wymiotów. Nie doszło do zachłyśnięcia.
Prowadzono bilans płynów i szczegółowo odnotowywana była ilość płynów wydalonych przez pacjentkę a także płyny podane dożylnie na zlecenie lekarza.Nie doszło do pogorszenia stanu neurologicznego pacjentki


To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!