ikona pliku docx

Proces pielęgnowania chirurgia notatki

Proces pielęgnowania pacjentki operowanej z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego


  284 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 284
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 157.09 kB.


Proces pielęgnowania pacjentki

operowanej z powodu

ostrego zapalenia wyrostka

robaczkowego

                                                                                                                      

SPIS TREŚCI

WSTĘP………………………………………………………………………………………...3

1. Anatomia wyrostka robaczkowego………………………………………………………....4

2. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego ………………….….……………………………5

     2.1. Diagnostyka……………………………………………………………………........6

     2.2. Objawy………………………………………………………………………….......7

     2.3. Metody leczenia……………………………………………………………….........8

             Appendektomia klasyczna……………………………………………………….....8

    2.4. Powikłania pooperacyjne zapalenia wyrostka robaczkowego………...…….......…11

    2.5. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym…………………….......12

3. Opis przypadku……………………………………………………………………………13

4. Proces pielęgnowania ………………………………………..……………………………14

  4.1. Opieka przedoperacyjna….………………………………………………………....15

  4.2. Opieka pooperacyjna……………………………………………………………......18

5. Edukacja zdrowotna…………..…………………………………………………………...23

6. Podsumowanie…………………………………………………………………………….24

7. Piśmiennictwo……………………………………………………………………………..25

8. Spis rycin………………………………………..…………………………………………26

WSTĘP

              Koncepcja procesu pielęgnowania zrodziła się na gruncie amerykańskim w latach

pięćdziesiątych  XX w.

W Polsce proces pielęgnowania jako metoda pracy stosowany jest w wielu szpitalach               i lecznictwie otwartym.

       Proces pielęgnowania stanowi propozycję opieki pielęgniarskiej wykorzystującej świadome rozpoznanie stanu: biologicznego, psychicznego, społecznego, duchowego, kulturowego jednostki i środowiska.

Proces pielęgnowania oznacza podejmowanie celowych i planowych działań, mających przyczynić się do utrzymania lub poprawy dotychczasowego stanu, a także uzyskanych wyników w stosunku do założonych celów opieki.

Proces pielęgnowania to metoda pracy pielęgniarki z pacjentem i jego środowiskiem, oparta  o holistyczną koncepcję opieki, określającą usystematyzowany cykl działań.

        Przedstawiony  proces pielęgnowania pacjentki operowanej z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego powstał w oparciu o model teoretyczny pielęgniarstwa

Dorothei Orem. Teoria ta jest określana jako teoria samoopieki albo deficytu samoopieki.

Ma u swych podstaw stwierdzenie, że w zapewnieniu opieki nad zdrowiem człowieka najważniejszą rolę odgrywa on sam, ponieważ on sam w stosunku do siebie i swoich bliskich (za których jest odpowiedzialny) zapewnia troskliwą opiekę, podejmując wszelkie wysiłki aby wrócić do zdrowia. Określa też, kiedy niezbędna jest pomoc pielęgniarki, czyli kiedy człowiek wymaga asystowania w samoopiece. Według D. Orem, opieka pielęgniarska jest konieczna wtedy, gdy człowiek dorosły lub osoba zależna od innych (np.dziecko lub osoba starsza) są z różnych powodów niezdolne, bądź nie w pełni zdolne do zapewnienia sobie stałej i efektywnej samoopieki. W sytuacji wystąpienia deficytu pacjent staje się biorcą opieki, a rolą pielęgniarki jest asystowanie (pomaganie) mu w samoopiece poprzez całkowite lub częściowe kompensowanie istniejących ograniczeń, wspieranie lub uczenie.

1.   Anatomia wyrostka robaczkowego

      U człowieka wyrostek ma postać ślepo zakończonej cewki o zmiennej długości, najczęściej 8-10 cm, rzadko przekraczającej 20 cm.

Leży w prawym dole biodrowym, lecz jego dokładne położenie jest wysoce zmienne osobniczo. Bardzo często swobodnie zwisa do miednicy mniejszej (tzw. wyrostek miedniczny). Niekiedy leży w dole biodrowym, często w bezpośrednim sąsiedztwie talerza kości biodrowej. Najczęściej wyrostek układa się między pętlami jelitowym. Rzadziej położony jest za kątnicą lub przebiega obok niej (tzw. wyrostek zakątniczy lub typu wstępującego. Wyjątkowo, w przypadku odwrotnego ułożenia trzewi albo malrotacji jelit, wyrostek znajduje się w okolicy lewego dołu biodrowego.

W wieku dziecięcym zwykle jest jeszcze drożny, niekiedy (2-4%) tworzy lejkowate rozszerzenie u podstawy, zachowując embrionalny kształt.  

Błona śluzowa wyrostka pokryta jest nabłonkiem walcowatym jednowarstwowym i posiada gruczoły jelitowe oraz liczne skupiska tkanki limfatycznej w postaci grudek chłonnych (folliculi lymphatici aggregati), przez co wyrostek jest czasem zwany migdałkiem jelitowym. Wyrostek posiada silnie rozwiniętą warstwę mięśniową. Pokrywa go otrzewna tworząca krezkę (krezeczkę) wyrostka robaczkowego (mesoappendix). Wyrostek unaczyniony jest przez tętnicę wyrostka robaczkowego (arteria appendicularis) odchodzącą od tętnicy krętniczo-okrężniczej (arteria ileocolica). Obok tętnicy między blaszkami krezki biegnie żyła wyrostka robaczkowego (vena appendicularis), prowadząca krew do żyły krezkowej górnej. Unerwienie pochodzi z pnia współczulnego i z nerwu błędnego.                                                     Ryc.1. Zaznaczony wyrostek robaczkowy     Źródło:www.wikipedia.pl               

 

2.  Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.

            Zapalenie wyrostka robaczkowego najczęściej jest zapoczątkowane przez obrzęk tkanki podśluzowej, bogatej w naczynia limfatyczne. Obrzęknięta tkanka blokuje światło wyrostka. Rzadko w zmienionym zapalnie wyrostku znajduje się kamień kałowy.  Normalnym następstwem tego obrzęku jest ściśnięcie naczyń limfatycznyc...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 157.09 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!