plik docx

neurologia


    Dieta w miastenii? Unikanie picia alkoholu i tonicu ( zawiera hinine)     Postępowanie w stanie padaczkowym?     Opieka przedlekarska     Postępowanie jak w padaczce     Jeśli napad trwa powyżej 10 min wezwanie karetki     Pomoc lekarska     Założenie wkłucia obwodowego     Podanie diazepamu (relanium) i.v.     Jeżeli po 5 min nie zadziała podajemy ponownie i.v.     P...

plik docx

sm


Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze SM Problem pielęgniarski: Zaburzone funkcjonowanie rodziny chorego w związku ze zmianą ról w rodzinie. Działania: • dostarczeniw informacji choremu i rodzinie, że choroba, niesie za sobą zmiany emocjonalne i finansowe, • rozmowa z chorym na tematy: - zmiany ról w rodzinie - o wpływie choroby na życie członków rodziny, • nakłanianie chorego, aby o wszystkich swoich problemach i wątpliwościach rozmawiał z bliskimi, ponieważ ma to ogromny...

plik doc

proces pielęgnacyjny

cukrzyca proces pielęgnacyjny
cukrzyca Problem; 1Możliwość wystąpienia hipo – i hiperglikemii. C; - unormowanie poziomu glukozy we krwi wdrożyć dietę cukrzycową. P -regularne przyjmowanie posiłków -regularny pomiar poziomu glukozy we krwi. -podaż insuliny w zależności od poziomu glukozy we krwi. -prowadzenie karty obserwacyjnej poziomu glukozy we krwi R;- wdrożenie diety cukrzycowej. - pacjent je regularnie. - wykonałam pomiar poziomu glukozy we krwi. -podano insulinę w zależności...

plik docx

proces opiekunczo pielegnacyjny dziecka niepelnosprawnego

notatka zawiera proces pielęgnacyjny opiekuńczo dziecka niepełnosprawnego

Justyna Kozłowska

,,OD

Kasia lat 10 z dziecięcym porażeniem mózgowym. Jest leżąca, niedowład kończyn dolnych. Rozumie ale nie mówi. Nie zgłasza swoich potrzeb fizjologicznych.

plik doc

proces pielęgnowania chorego z cukrzycą

Problemy osoby z cukrzycą typu 2
Deficyt wiedzy pacjenta dotyczący stosowania diety cukrzycowej 11 Czerwiec 2012 1. Przekazanie pacjentowi niezbędnych wiadomości dotyczących diety cukrzycowej: - tłuszcze nasycone nie powinny stanowić więcej niż 7% energii, tłuszcze nienasycone 5-10%. Ograniczenie spożycia cholesterolu do 200mg dziennie - białka powinny pokrywać 15-20% zapotrzebowania energetycznego, przy podaży minimum 0,8g/kg należnej masy ciała - węglowodany- powinny pokrywać 45-50%...

plik doc

proces pielęgnowania neurologia

Proces pielęgnowania pacjenta w oddziale neurologii
PROBLEM CEL PLAN REALIZACJA OCENA       Unieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn Niedopuszczenie do przykurczy       Ćw. bierne       Częsta zmiana pozycji ciała z zastosowaniem udogodnień       Toaleta ciała, jamy ustnej i p/odleżynowa       Zmiana bielizny osobistej i pościelowej       Dbanie o czystość  ...

plik doc

proces pielęgnowania neurologia

Proces pielęgnacyjny pacjenta leczonego w oddziale neurologii
PROBLEM CEL PLAN REALIZACJA OCENA       Unieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn Niedopuszczenie do przykurczy       Ćw. bierne       Częsta zmiana pozycji ciała z zastosowaniem udogodnień       Toaleta ciała, jamy ustnej i p/odleżynowa       Zmiana bielizny osobistej i pościelowej       Dbanie o czysto...


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.