ikona pliku doc

Proces pielęgnowania notatki

Proces pielęgnowania opisany każdy etap oddzielnie. Teoria.


  2483 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2483
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56,50 kB.


PROCES PIELĘGNOWANIA Proces pielęgnowania jest to taka forma opieki , która obejmuje rozpoznanie stanu biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego podmiotu opieki ( np. pojedynczego człowieka/pacjenta, rodziny czy grupy ludzi) i postawienie diagnozy pielęgniarskiej, a także podjęcie celowych i planowych działań, które mają doprowadzić do utrzymania lub zmiany rozpoznanego stanu ( wyrażonego w diagnozie pielęgniarskiej), oraz ocenę uzyskanych wyników. Zindywidualizowany proces pielęgnowania jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań podmiotu opieki oraz do warunków w jakich prowadzona jest opieka, a zatem proces ten może być realizowany w każdym stanie i sytuacji, w jakiej znajduje się podmiot opieki. Stosować go można zarówno u człowieka zdrowego, w ramach profilaktyki i promocji zdrowia, jak i u człowieka chorego i umierającego- czy to w szpitalu czy w miejscu jego bytowania. Najistotniejszymi wartościami procesu pielęgnowania są: Uniwersalność - nie ma takich warunków, w których proces pielęgnowania nie mógłby być zastosowany. Ciągłość i dynamika ? to określony ciąg działań, powiązanych ze sobą i wzajemnie zależnych od siebie. Podjęcie dalszych kroków pielęgniarskich i ich ocena może być określona tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie poprzedzające warunki. Proces pielęgnowania jest cykliczny, ilość jego powtórzeń jest zależna od zmian zachodzących w stanie zdrowia pacjenta oraz skuteczności i podjętych działań. Dynamikę określa intensywność opieki nad pacjentem i jego środowiskiem. Logiczność i czasowe następstwo ? są rozumiane jako racjonalne, uzasadnione, konsekwentne przejście kolejno od fazy do fazy i od etapu do etapu. Zasada logiczności i następstwa czasowego ma dużą wartość praktyczną i teoretyczną. Czas rozwiązywania problemów może być różny i zależy, m.in. od stopnia ważności problemu, środowiska, wiedzy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!