ikona pliku odt

Proces pielegnowania notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25,04 kB.Anna Rafa
Rok Akademicki: 2019/2020
Rok studiów: II
Typ studiów: stacjonarne
Grupa:
22
Zajęcia Parktyczne/
Praktyka Zawodowa
*
(nie potrzebne skreślić)
ARKUSZ DO NANOSZENIA PLANU OPIEKI
Piotr lat 9, został przyjęty w dniu dzisiejszej na oddział dziecięcy po napadzie padaczki, gorączka 39 st. C z bólem głowy (po urazie), złym samopoczuciem, sennością. Pacjent w czasie napadu zawsze oddaje bezwiednie mocz. Z analizy dokumentacji i wywiadu z matką P
iotra
wiadomo, że w czasie porodu nastąpiło okołoporodowe uszkodzenie mózgu spowodowane niedotlenieniem, związane z bezdechem (poród kleszczowy). Na wskutek uszkodzenia tkanki mózgowej doszło do mózgowego porażenia dziecięcego, niedowład połowiczy lewostronny (w większym stopniu występuje w kończynie górnej. Chłopiec po ukończeniu czwartego miesiąca życia ma wzmożone napięcie mięśni (k.g.l.) i częste napady padaczkowe, ruchy mimowolne w kończynie górnej, ukrywanie kciuka w zamkniętej dłoni.
Dane z obserwacji: opóznienie rozwoju psychicznego, zaburzenie funkcji poruszania się, deficyt samoopieki (ubieranie się, higiena osobista, spożywanie posiłków. Matka ma brak wiedzy na temat: co robić w czasie napadu, czego nie robić, jakie są działania rehabilitacyjnych dzieci z m.p.d., że potrzebują rehabilitacji przez całe życie. Po wykonaniu pomiaru parametrów życiowych: temperatury (38,5 st. C), ciśnienie tętnicze krwi (94/55 mm Hg), tętna (80/min), oddechu (22 oddechów na min), masy ciała 20 kg.
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Imię i nazwisko studenta Anna Rafa
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
Lp.
POTRZEBY,
PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
1
Ból głowy
Zmniejszenie lub likwidacja bólu
-
obserwacja
i dokumentacja charakteru oraz nasilenie bólu w skali VAS,
-
odpowiedni mikroklimat sali,
-
stosowanie okładów chłodzących na okolicę czoła,
-
zapewnienie ciszy i spokoju, wygaszenie światła,zasłonięcie żaluzji,
-
podanie leków zgodnie z kartą zleceń,
-
eliminowanie czynników nasilających bólu,
-
obserwowałam i dokumentowałam charakter oraz nasilenie bólu w skali VAS,
-
zapewniłam odpowiedni mikroklimat sali,
-
stosowałam chłodzące okłady żelowe na okolicę czoła,
-
zapewniłam pacjentowi cisze spokój poprzez wygaszenie światła, zasłonięcie żaluzji,
-
podałam leki zgodnie z leceniem lekarskim,
-
wyeliminowałam czynniki nasilające ból
Ocena: dolegliwości bóle zmniejszyły się
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Imię i nazwisko studenta Anna Rafa
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
Lp.
POTRZEBY,
PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
2
Gorączka 39 stopni
Obniżenie temperatury ciała do wartości fizjologicznych, zapobieganie odwodnieniu, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
-
umieszczenie pacjenta w izolatce
-
obserwacja i dokonywanie pomiarów temperatury ciała, tętno, ilość oddechów i dokumentowanie
-
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
-
podawanie leków na obniżenie temperatury na zlecenie lekarskie
-
obniżenie temperatury sali do max 19 stopniowo
-
zapewnienie lekkiego okrycia pościelowego
-
okłady ochładzające
-
toaleta ciała, jamy ustnej w razie potrzeby
-
natłuszczenie warg wazeliną
-
zmiany bielizny osobistej pościelowej w razie potrzeby
-
zalecanie spożywania większej ilości płynów ( częściej
w małej ilości)
-
nawodnienie dożylnie zgodnie z kartą zleceń
-
edukacja pacjenta i opiekuna
-
umieściłam pacjenta w izolatce,
-
obserwowałam i dokonałam pomiarów temperatury ciała, tętna, ilości oddechów
-
zapewniłam pacjentowi poczucie bezpieczeństwa
-
obniżyłam temperaturę ciała
-
obniżyłam temperaturę sali do 19 stopniowo
-
zapewniłam lekkie okrycie pacjentowi
-
wykonałam okłady chłodzące
-
dokonałam toalety ciała i jamy ustnej
-
dokonałam zmiany bielizny osobistej pościeli
-
zaleciłam spożywanie dużej ilości płynów
-
nawadniałam dożylnie zgodnie z kartą zleceń lekarskich
Ocena:
po zastosowaniu powyższych działań temperatura zmniejszyła się do 37,4 stopni
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Imię i nazwisko studenta Anna Rafa
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
Lp.
POTRZEBY,
PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
3
Brak samodzielności w utrzymaniu higieny osobistej i otoczenia dziecka
Stworzenie sprzyjających warunków w otoczeniu, pomoc w utrzymaniu higieny ciała; dbałość o porządek i
- wykonywanie toalety porannej i wieczornej, a u starszych dzieci pomoc i asystowanie przy jej wykonywaniu,
– częsta zmiana bielizny pościelowej oraz osobistej,
– mycie zębów po każdym posiłku miękką szczoteczką,
– smarowanie ust maścią witaminową,
– pędzlowanie jamy ustnej roztworem boraksu z gliceryną,
– porządkowanie i dopilnowanie czystości szafek przyłóżkowych,
– częsta zmiana pościeli i prześcieradeł,
– częste wietrzenie sali (18)
-
pomagałam przy toalecie porannej i wieczornej,
-
zmieniałam często bieliznę pościelową i osobistą pacjenta
-
pędzlowałam jamę ustną pacjenta,
-
pilnowałam porządku na sali i na szafce pacjenta,
-
często wietrzyłam sale pacjenta,
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Imię i nazwisko studenta Anna Rafa
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
Lp.
POTRZEBY,
PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
4
Ryzyko wystąpienia zakażenia spowodowanego założoną kaniulą dożylną (venflonu)
Eliminacja czynników ryzyka zakażenia
Profilaktyka zakażenia.
-
p
rawidłowe założenie kaniuli przy użyciu jałowego sprzętu
-
p
rawidłowe założenie opatrunku w miejscu wkłucia- dbanie o jego jałowość, przejrzystość i czystość skóry pacjenta
-
s
tosowanie układu zamkniętego do przetaczania płynów. Właściwy dobór zestawu do wlewów kroplowych
-
o
bserwacja miejsca wkłucia,
-
z
achowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, aby nie uszkodzić założonego wkłucia i nie narażać dziecko na dodatkowy stres
związany z zakładaniem nowego venflonu,
-
wyedukowanie matki aby delikatnie wykonywać pielęgnację dziecka tak aby nie uszkodzić założonej kaniuli: nie moczyć miejsca wkłucia, nie zaglądać pod jałowy opatrunek, delikatnie zakładać ubranka najlepiej zapinane a nie zakładane przez głowę,
-
p
rzepłukiwanie kaniuli przed i po podaniu leku, tak aby jak najdłużej zachować jej drożność,
- założono prawidłowo kaniulę za pomocą sprzętu jałowego,
-założono opatrunek w miejscu wkłucia, oraz dbano o jego jałowość,
- obserwowano miejsce wkłucia,
-stosowano układ zamknięty do przetaczania płynów,
- zachowano szczególną ostrożność w trakcie czynności pielęgnacyjnych, nie uszkodzona założonego wkłucia,
- wyedukowano matkę aby delikatnie wykonywać pielęgnację dziecka tak aby nie uszkodzić założonej kaniuli: nie moczyć miejsca wkłucia, nie zaglądać pod jałowy opatrunek, delikatnie zakładać ubranka,
- przepłukiwano kaniule przed i po podaniu leku , zachowano jej drożność,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25,04 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!