ikona pliku docx

proces pielęgnowania notatki


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17.16 kB.


PIELĘGNOWANIE CHOREGO Z WRZODEM ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY.

PROBLEM PIELĘ: Ból brzucha spowodowany drażnieniem niszy przez kwas żołądkowy.
CEL OPIEKI:-zmniejszenie dolegliwości bólowych
-zobojętnienie kwasu żołądkowego
DZIAŁANIA PIELĘNIARSKIE:-wyjasnienie choremu konieczności stosowania diety
-unikanie pokarmów zwiększających wydzielanie soku żołąd.
-unikanie leków ,używek powodujących nadmierne wydzielanie soku żołądkowego
-eliminowanie sytuacji stresowych
-podawanie na zlecenie leków hamujących wytwarzanie kw.solnego oraz zobojętniającego kwas żołądkowy
-przygotowanie pacjenta do badania endoskopowego
OCENA DZIAŁAŃ:-dolegliwosci bólowe zmniejszyły się a z czasem ustąpiły
-poprawie uległ komfort pacjenta

PROBLEM PIELĘG: Niechęć do zmiany sposobu odżywiania z powodu przyzwyczajeń oraz nieznajomości szkodliwego oddziaływania niewłaściwej diety.
CEL OPIEKI:-przekonanie o koniecznosci stosowania diety
-utrzymanie prawidłowej masy ciała
-zapobieganie objawom dyspeptycznym
DZIAŁANIA PIELĘG:-wyjasnienie wpływu rodzaju oraz czasu spożywania pokarmów i używek na występowanie dolegliwosci ze strony przewodu pokarmowego
-zapoznanie chorego z odmiennoscią diety w zależności od okresu choroby
-nauczenie pacjenta obliczania wskaźnika masy ciała BMI oraz zasad doboru pokarmów w celu utrzymania prawidłowej masy ciała
-ukazanie konsekwencji dla organizmu wynikających z niewłaściwego doboru pożywienia i nieregularnego spożywania posiłków(nadwaga,nudności,wymioty,wzdęcia,zaparcia)
-konstruowanie przykładowych jadłospisów z pacjentem i jego rodziną
OCENA DZIAŁAŃ:-chory zrozumiał konieczność zmiany sposobu odżywiania oraz wpływ nieodpowiedniej diety na istotę choroby
-potrafi samodzielnie skonstruować przykładowy jadłospis stosowany w tej jednostce chorobowej
PROBLEM PIELĘ: Utrata apetytu spowodowana obawą wystąpienia dolegliwości bólowych
CEL OPIEKI:-poprawa łaknienia
-ustąpienie objawów dyspeptycznych
DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE:-stosowanie diety uwzględniającej pokarmy niedrażniące i zobojętniające kw.żołądkowy
-zachęcanie do wypijania płynów między posiłkami a ograniczanie ich podczas jedzenia
-umożliwienie płukania j.ustnej srodkami neutralizującymi przykre zapachy
-spożywanie pokarmów częściej w małych ilościach
OCENA DZIAŁAŃ:-u chorego nastąpiła poprawa łaknienia
-pacjent zrozumiał jaki wpływ ma stosowanie diety by uniknąć podobnego problemu
PROBLEM PIELĘ:-Uczucie pełnosci po posiłkach z powodu wzdęć
CEL OPIEKI:-unormowanie perystaltyki jelit
-eliminacja wzdęć
DZIAŁANIE PIELĘGNIARSKIE:-zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmu ,spokojne spożywanie posiłków
-odnotowywanie częstości wypróżnień oraz konsystencji stolca
-eliminowanie z diety pokarmów tłustych ,wzdymających ,zapierających z nadmierną iloscią błonnika ,cukrów prostych ,używek
-stosowanie ziół poprawiających motorykę jelit( mięta ,dziurawiec)
-stosowanie aktywnego trybu życia
-dążenie do osiągnięcia prawidłowej masy ciała
OCENA DZIAŁAŃ:-nastąpiła poprawa perystaltyki jelit
-wzdęcia zostały wyeliminowane
-ogólne samopoczucie pacjenta uległo poprawie
PROBLEM PIELĘ:-Deficyt wiedzy na temat własnej choroby oraz życia z chorobą wrzodową
CEL OPIEKI:-wyjasnienie ważnosci stosowania prawidłowego odżywiania
-przedstawienie czynników nasilających dolegliwości bólowe
-mobilizacja do rezygnacji z nałogów
DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE:-kontrolowanie masy ciała
-przeprowadzanie rozmowy z pacjentem i jego rodziną wyjaśniającej istotę schorzenia oraz popełniane błędy dietety.
-poinformowanie o konsekwencjach nieprzestrzegania diety
-zapewnienie materiałów edukacyjnych
-zachęcanie pacjenta do aktywnego spędzania czasu wolnego
OCENA DZIAŁAŃ:-pacjent został wyedukowany na temat własnej choroby
-zrozumiał jak ważne jest przestrzeganie diety ,unikanie czynników powodujących wystąpienie dolegliwości związanych z chorobą wrzodową
PROBLEM PIELĘ:-Możliwosć wystąpienia powikłań z powodu niewygojonej niszy wrzodowej
CEL OPIEKI:-eradykacja owrzodzenia
-umiejętnosć rozpoznania przez pacjenta objawów sugerujących wystąpienie powikłań
DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE:-omówienie z chorym charakterystycznych objawów świadczących o rozwoju powikłań choroby wrzodowej
-wyjasnienie pacjentowi konieczności dokończenia antybiotykoterapii i regularnego stosowania przepisanych leków
-ukazanie szkodliwego działania leków np.niesteroidowych leków p/zapalnych ,używek
-zmobilizowanie pacjenta do regularnych wizyt u lekarza gastroenterologa lub internisty
OCENA DZIAŁAŃ:-chory potrafi rozpoznać charakterystyczne objawy swiadczące o powikłaniach choroby wrzodowej
-rozumie konieczność stosowania zleconych leków oraz kontrolnych wizyt u lekarza

Opracowała :Justyna Wieczorek
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17.16 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!