ikona pliku docx

Proces pielęgnacyjny pacjenta z cukrzycą notatki

proces pacjenta z cukrzycą


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15,75 kB.


SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA EDYCJA I
ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNYEPIKRYZA:
Pacjent XY, lat 77, samotny, emeryt. Aktualny palacz papierosów. Przyjęty do oddziału endokrynologii w trybie nagłym z objawami ciężkiej hipoglikemii. Znaleziony na swojej posesji w stanie ogólnego rozbicia i ochłodzenia. Chory pobudzony, zaniedbany, z licznymi ranami na stopach, blady z napadem lekkich drgawek całego ciała. Wykluczono upojenie alkoholem. Zorientowany co do miejsca pobytu i aktualnej daty i godziny. Ciśnienie tętnicze 183/101mmHg, tętno 91. Waga 113 kg, wzrost 168cm- BMI= 40.1 (otyłość). Glikemia po przybyciu do oddziału 43mg%. Pacjent z rozpoznaną niekontrolowaną cukrzycą typu II, na co wskazują informacje uzyskane w wywiadzie lekarskim oraz dokumentacja chorego znaleziona w jego domu. Chory nie stosuje żadnej zalecanej mu przez specjalistów diety, nie stosuje zalecanych leków, nie umie wykonać iniekcji z insuliną, nie dba o higienę.
PROCES PIELĘGNACYJNY:
PROBLEM
CEL OPIEKI
METODA DZIAŁANIA
1.Możliwość wystąpienia hipoglikemii i hiperglikemii.

-unormowanie poziomu glukozy we krwi.
- zapobieganie spadkom lub wzrostom poziomu glukozy we krwi
-edukacja w zakresie wykonywania regularnych pomiarów poziomu
glukozy we krwi.
-nauka korzystania z glukometru
-objaśnienie, jakie produkty należy spożywać w przypadku niskiego i wysokiego poziomu glikemii (dieta cukrzycowa)
-objaśnienie istoty spożywania regularnych posiłków
- prowadzenie dzienniczka pomiarów poziomu glukozy we krwi

2.Niepokój i dyskomfort spowodowany hospitalizacją i stanem zdrowia
-zapewnienie komfortu psychicznego chorego
-próba zminimalizowania lęku pacjenta
-poprawa samopoczucia
-zmniejszenie odczucia lęku przed badaniami
- rozmowa z pacjentem
-umożliwienie kontaktu z krewnymi, duchownym
-umożliwienie kontaktu z lekarzem
- objaśnienie istoty pobytu w szpitalu
-zapoznanie z topografią oddziału
-umieszczenie w sali z chorymi w podobnym wieku
3. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
-wyrównanie zaburzeń
-kontrola poziomu glukozy we krwi
- kontrola glikemii na czczo
- kontrola masy ciała i dążenie do redukcji kg
- podaż insuliny w zależności od wartości glikemii
- przestrzeganie czasu przyjmowania insuliny

4. Nieznajomość zasad i nieumiejętność przyjmowania insuliny
-edukacja chorego
- edukacja chorego w zakresie posługiwania się penem z insuliną
-instruktaż w dziedzinie miejsc podaży insuliny oraz sposobu jej podawania
-objaśnienie choremu zasad przyjmowania insuliny pacjenta (jakie dawki powinien przyjmować i w jakim czasie, od czego zależy dana wartość insuliny)
-edukacja chorego w zakresie aktualnie dostępnych insulin lub preparatów insulinowych oraz sposobów ich podaży

5. Niewiedza chorego w zakresie obowiązującego go leczenia dietetycznego
- edukacja w kierunku diety cukrzycowej
- objaśnienie celu diety
-objasnienie korzyści stosowania diety
-edukacja chorego w zakresie produktów, które należy spożywać, a których się wystrzegać
-objaśnienie regularnego spożywania posiłków w odpowiednich dla chorego ilościach

6.Możliwość wystąpienia późnych powikłań cukrzycowych (pogorszenie wzroku, miażdżyca, stopa cukrzycowa)
-zapobieganie powikłaniom niekontrolowanej glikemii
-edukacja chorego w zakresie rozpoznawania symptomów hipo i hiperglikemii
- edukacja w zakresie regularnych pomiarów glukozy
-higiena stóp i obserwacja wyglądu kończyn
-poinstruowanie chorego, aby stosował się do zaleceń dietetycznych oraz regularnego przyjmowania insuliny
7. Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu krążenia, narządu wzroku, układu narządów ruchu
- eliminacja czynników stresogennych powodujących wahania ciśnienia tętniczego
-edukacja w zakresie higieny kończyn dolnych (stopy)
-zaprzestanie palenia
-zapobieganie retinopatii

-założenie karty obserwacyjnej oraz notowanie pomiarów ciśnienia wg zlecenia lekarskiego
- poinformowanie lekarza o wahaniach ciśnienia, stanie stóp chorego
- podanie leków obniżających RR na zlecenie lekarza
- zapewnienie spokoju
- wyeliminowanie stresu i napięcia
- obserwacja chorego w zakresie czynników stresogennych
-edukacja w zakresie kontroli stanu narządu wzroku, układu krążenia, ruchu w poradniach specjalistycznych
8. Możliwość trwałego kalectwa z powodu trudno gojących się ran na stopach
-zminimalizowanie bólu
-edukacja w zakresie higieny stóp
- zmniejszenie uczucia dyskomfortu
-podjęcie wyleczenia ran na stopach
-objaśnienie pacjentowi jak dbać o stopy (pamiętać o zakazie gorących kąpieli): jakich kosmetyków używać, jak zabezpieczać stopy przed urazami, zanieczyszczeniem
-objaśnienie, jak opatrywać rany
-objaśnienie ryzyka zaniedbań higieny stóp w cukrzycy
-edukacja w zakresie obserwacji zmian skórnych

ZALECENIA DO DOMU:
- regularna kontrola poziomu glikemii (notowanie w dzienniczku)
-kontrolne wizyty w poradni diabetologicznej, kardiologicznej,
-konsultacja z dietetykiem, który pomoże ustalić odpowiednią dietę i zredukować masę ciała
-podjąć próbę porzucenia palenia papierosów
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15,75 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!