plik doc

Proces pielęgnowania Geriatria


Pacjent K.T. lat 84 przyjęty na oddział 18.02.2013. Pacjent geriatryczny przyjęty w trybie planowym z powodu kardiomiopatii rozstrzeniowej oraz nasilenia zastoinowej niewydolności żylnej. Zamieszkały z małżonką wymagającą opieki i córką oraz jej rodziną. Warunki socjalne i sanitarne średnie (do dyspozycji jeden pokój z kuchnią oraz toaleta na zewnątrz domu). 7 lat temu operowany w celu wycięcia wyrostka robaczkowego, 3 lata temu wszczepiono rozrusznik serca. Od kilku lat choruje na przewle...

plik doc

proces pielęgnowania UDAR niedokrwienny


J.B. lat 72, zamieszkała w Gródku. Obecnie przebywa na emeryturze. Mieszka wraz z mężem w domku jednorodzinnym. Oprócz męża opiekę nad chorą sprawuje córka Krystyna. Warunki socjalno – bytowe dobre. Pacjentka mieszka w domku jednorodzinnym, posiada dwa pokoje, kuchnię oraz łazienkę. Bieżąca woda dostarczana jest poprzez wodociąg, gaz z butli gazowej, ogrzewanie centralnej. J.B. nie przejawia zaangażowania społecznego. Pacjentka została objęta opieką pielęgniarki rodzinnej po pobycie w...

plik doc

proces pielegnowania

proces pielegnowania pacjenta oddzialu wewnętrznego
06.06.2007 rok 7.00 dyżur ranny Trzecia doba hospitalizacji pacjenta w szpitalu, pierwsza doba na oddziale chorób wewnętrznych DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL DZIAŁANIA PLAN POSTEPOWANIA REALIZACJA OCENA Wzmożone pragnienie, suchość w ustach, błony śluzowe i skóra wysuszone z powodu wystąpienia znacznej hiperglikemii. Wyrównanie glikemii. Zapobieganie śpiączce ketonowej. -...

plik doc

Rola pielęgniarki w profilaktyce odleżyn

Przewlekle chorym o znacznie ograniczonej zdolności do poruszania się i zmuszonym do długotrwałego pobytu w łóżku zawsze zagraża niebezpieczeństwo powstania odleżyn, które są wyrazem zmian zwyrodnieniowych martwicy tkanek podskórnych i skóry, a czasem też i głębiej położonych, a nawet powięzi mięśni, w ślad za którymi powstaje mniej lub bardziej rozległe owrzodzenie. Martwica powstaje na skutek zaburzeń ukrwienia wywołanego uciskiem, pod wpływem którego dochodzi do zamknięcia światła naczynia i...

plik doc

cukrzyca

problemy pielęgnacyjne pacjenta z cukrzycą
Pacjentka M.S lat 75, przyjęta na oddział w powodu hipoglikemii. U chorej wystąpiły takie objawy jak: bladość powłok skórnych, zlewne poty, drgawki. Pomiar glukozy we krwi wskazał wartość 58mg% (pomiar glukometrem). Podłączono 500 ml glukozy 5%. Poziom cukru ustabilizował się. Cukrzycę zdiagnozowano 10 lat temu. M.S. mieszka wraz z mężem, ich sytuacja materialna jest dobra. Pacjentka jest świadoma, co do miejsca czasu i s...

plik docx

konspekt spotkania edukacyjnego

Rodzaje i specyfika sprzętu stomijnego , oraz środków do pielęgnacji skóry

KONSPEKT SPOTKANIA EDUKACYJNEGO NR 2

 

Prowadzący:  pielęgniarka K.P.                             

Uczestnik spotkania : Pan Roman

Miejsce  : sala chorych , łazienka.

Termin :    Środa godz.13.00 czas 40 min.

Temat:  Rodzaje i specyfika sprzętu stomijnego , oraz środków do pielęgnacji  ...

plik doc

proces dzieci


Chłopiec E.O. 6 miesięcy przyjęty na oddział 3 dni temu, z rozpoznaniem zapalenia oskrzeli i zapaleniem ucha środkowego. Na oddziale przebywa z mamą. Dziecko jest nie spokojne ,drażliwe , ciągle płacze. Czynności pielęgnacyjne przy dziecku wykonuje mama. Chłopiec mieszka w mieście wraz z rodzicami. Sytuacja materialna rodziny jest dobra. Dziecko często odwiedza babcia mieszkająca w pobliżu szpitala. Chłopiec nie gorączkuje, temperatura ciała w normie 36.9 C. Stan ogólny: Układ krążeni...