ikona pliku odt

Proces kształcenia się pedagogiki jako nauki i jej przedmiot badań notatki


  182 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 182
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16.47 kB.


Temat: Proces kształcenia się pedagogiki jako nauki i jej przedmiot badań.
1) Historyczne uwarunkowanie rozwoju pedagogiki- etymologia nazwy pedagogika.
2) Zmiany w przedmiocie badań pedagogiki i pojęcie naukowego systemu pedagogicznego
3) Funkcje społeczne pedagogiki.
Pedagogika- nauka o wychowaniu, której przedmiotem jest działalność wychowawcza mająca na celu wyposażenia całego społeczeństwa a przede wszystkim młodego pokolenia w wiedzę, sprawności ogólne i zawodowe, zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania oraz przysposobienie do oddziaływania na własny rozwój.
Rodzaje wychowania
- wychowanie naturalne, spontaniczne, bezrefleksyjne (naśladownictwo)- kompetencje techniczne, komunikacyjne
- wychowanie jako działalność celowa, świadoma jest oddziaływaniem jednych ludzi na drugich, a zwłaszcza pokolenia starszego na młodsze
Pedagogika jest nauką praktyczną i teoretyczną.
Teoria pedagogiczna jako uporządkowany zbiór ogólnych twierdzeń i praw odnoszących się do dziedziny pedagogicznej i pełniących funkcję wyjaśniającą.
Wychowywanie i kształcenie- oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie na człowieka w ciągu całego życia.
Etapy pedagogiki teoretycznej:
- przednaukowy rozwój pedagogiki
* działalność praktyczno- wychowawcza
* wiedza formowana przez filozofów (człowieka można wychować- sofiści)
- naukowy rozwój pedagogiki
* I połowa XIX w Jan Fryderyk Herbart (1776- 1841) – unaukowienie pedagogiki; określił przebieg badań, wyjaśnił i opracował wiele pojęć pedagogicznych, określił w jakich obszarach pedagogika musi współpracować, na jakich filarach ma się opierać (dokładnie na psychologii i etyce). Etyka ma określać cel a psychologia środki i metody działania; JFH stosuje metodologię w swojej pedagogice filozoficznej.
* rozwój socjologii i psychologii
Naukowy system pedagogiczny wyrasta zawsze z określonych założeń filozoficznych dotyczących:
      istoty św
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16.47 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!