ikona pliku odt

proces edukacyjny antybiotyki notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 119.70 kB.KONSPEKT EDUKACYJNY
Temat:
Antybiotykoterapia – rozważne stosowanie.
Cel:
 P
odniesienia świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest oporność na antybiotyki, oraz racjonalnego stosowania antybiotyków .
Upowszechnienie nawyku r
acjonalnego stosowanie antybiotyków
Uświadomienie jak ważne jest w
łaściwe stosowanie antybiotyków może zapobiec pojawianiu się i selekcji bakterii opornych na antybiotyki.
UCZESTNICY:
Pacjenci w różnym wieku osoby zainteresowane.
MIEJSCE EDUKACJI:
Przychodnia Podstawowej Opieki Medycznej , świetlica.
CZAS TRWANIA:
60 min
METODY REALIZACJI:
prezentacja, pogadanka, materiały informacyjne dotyczące nagminnego stosowania antybiotyków i konsekwencje z tym związane.
PRZEBIEG
ZAJ
ĘĆ:
Przywitanie.
Wst
ęp
Wyja
śnienie celu spotkania, metod pracy.
Wyk
ład
– przedstawienie prezentacji.
Pogadanka z uczestniczkami zaj
ęć.
Zako
ńczenie
Podzi
ękowanie
Wr
ęczenie materiał
ów informacyjnych dotycz
ących rozważnego stosowania antybiotyków.
 
Od czasu wprowadzenia penicyliny w 1940 roku naukowcy opracowali do dziś ponad 150 antybiotyków, które uratowały życie setek milionów ludzi i drastycznie ograniczyły liczbę zgonów na skutek zapalenia płuc, zapalenia jelit, biegunki, błonicy i wielu innych infekcji. Powszechna dostępność leków antybakteryjnych wiąże się jednak z pewnymi problemami – jednym z najpoważniejszych jest zbyt częste stosowanie antybiotyków, przez co niebezpieczne bakterie stają się coraz bardziej odporne na ich działanie. Wtedy też konieczne staje się stosowanie innych antybiotyków, co z kolei zwiększa ryzyko groźnych powikłań. Innym częstym błędem jest nieuzasadnione przyjmowanie antybiotyków, na przykład w przypadku zwykłego przeziębienia czy grypy, wywoływanej jest przez wirusy, przeciwko którym antybiotyki po prostu nie działają.
 
Edukacyjny wymiar
Wiedzy o Antybiotykach dotyczy zatem nie tylko pacjentów, ale również lekarzy. Jak wskazują badania
przeprowadzone w Kanadzie, lekarze z dłuższym stażem są bardziej skłonni do niewłaściwego lub nieuzasadnionego przepisania antybiotyków – przyczyną nie zdaje się być jednak niedouczenie, tylko rutyna.

Na czym polega problem?
Występowanie bakterii opornych na antybiotyki stało się codziennym problemem szpitali w całej Europie.
Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może powodować infekcję bądź kolonizację pacjentów bakteriami opornymi na antybiotyki, takimi jak: Staphylococcus aureus (MRSA) opornymi na meticylinę, enterokokami (VRE) wankomycynoopornymi oraz wieloopornymi pałeczkami Gram-ujemnymi.
Niewłaściwe stosowanie antybiotyków wiąże się z podwyższoną częstością pojawiania się zakażeń Clostridium difficile.
Występowanie, selekcja oraz rozprzestrzenianie opornych bakterii stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach:
Zakażenia wywołane bakteriami opornymi na antybiotyki powodują wzrost zachorowalności i śmiertelności pacjentów jak również wydłużenie okresu hospitalizacji.
Oporność na antybiotyki często prowadzi do opóźnienia włączania właściwej terapii antybiotykowej.
Niewłaściwa bądź opóźniona terapia antybiotykowa u pacjentów z ciężkimi zakażeniami wiąże się z gorszymi wynikami leczenia oraz niejednokrotnie śmiercią pacjenta.
Liczba antybiotyków będących w badaniach klinicznych jest niewielka i, jeśli oporność na antybiotyki będzie nadal wzrastać, nie będzie antybiotyków gwarantujących efektywną terapię.
W jaki sposób stosowanie antybiotyków wiąże się z powyższym problemem?
Pacjenci hospitalizowani z dużym prawdopodobieństwem zostaną poddani terapii antybiotykowej, która w 50% przypadków może być nieskuteczna.
Niewłaściwe stosowanie antybiotyków w szpitalach jest jednym z głównych czynników, powodujących powstawanie oporności na antybiotyki.
Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może przejawiać się w następujących działalniach:
Gdy antybiotyki przepisywane są na wyrost;
Gdy terapia antybiotykowa włączana jest zbyt późno u poważnie chorych pacjentów;
Gdy spektrum terapii antybiotykowej jest zbyt wąskie bądź zbyt szerokie;
Gdy dawka antybiotyku jest zbyt niska bądź zbyt wysoka w porównaniu z dawką właściwą dla danego pacjenta;
Gdy trwanie terapii antybiotykowej jest zbyt krótkie bądź zbyt długie;
Gdy terapia antybiotykowa nie zmienia się na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego.
Dlaczego warto promować rozważne stosowanie antybiotyków?
Rozważne stosowanie antybiotyków może zapobiegać występowaniu oraz selekcji bakterii opornych na antybiotyki.
Zmniejszenie zużycia antybiotyków prowadzi do ograniczenia zakażeń Clostridium difficile.
W jaki sposób promować rozważne stosowanie antybiotyków?
Wielorakie strategie takie jak edukacja, stosowanie rekomendacji terapeutycznych opartych na faktach naukowych (EBM) i polityki antybiotykowe, konsultowanie lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, mikrobiologów lub farmaceutów, mogą skutkować prowadzeniu lepszej terapii antybiotykowej a tym samym zmniejszeniem oporności na antybiotyki.
Monitorowanie oporności na antybiotyki oraz ich zużycia w szpitalach dostarczyło pożytecznych informacji przydatnych w empirycznej terapii antybiotykowej u ciężko chorych pacjentów.
Właściwa profilaktyka antybiotykowa w chirurgii (odpowiedni czas rozpoczęcia oraz trwania kuracji) wiąże się z niższym ryzykiem zakażeń ran pooperacyjnych oraz niższym ryzykiem pojawienia się bakterii opornych na antybiotyki.
Badania wskazują, iż w niektórych przypadkach można zalecić krótszy czas leczenia bez wpływu na wynik leczenia, co również wpływa na niższą frekwencję oporności na antybiotyki.
Pobieranie próbek mikrobiologicznych przed rozpoczęciem empirycznej terapii antybiotykowej, monitorowanie wyników posiewów oraz uaktualnianie leczenia antybiotykami w oparciu o wyniki badań stanowią czynniki zmniejszające nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków.
Antybiogram przed leczeniem antybiotykiem. Jak wygląda antybiogram i jak czytać jego wyniki?
Antybiogram
 wykonuje się przed leczeniem antybiotykiem po to, by antybiotykoterapia była skuteczna. Leczenie powinno bowiem uwzględniać wrażliwość danej bakterii na antybiotyk. A tempo, w jakim pojawiają się odporne szczepy bakteryjne sprawia, że coraz mniej antybiotyków jest w stanie zwalczyć infekcję. Jak wygląda antybiogram? Ile trwa badanie? Jak interpretować wyniki antybiogramu?
Obecnie obserwuje się niezdrową tendencję do często niepotrzebnego przyjmowania przez pacjentów dużej ilości antybiotyków, czego skutkiem jest uodpornienie się coraz większej ilości szczepów bakterii na tego typu leki. Dlatego antybiogramy wykonuje się głównie przy ciężkich lub nawracających infekcjach, gdzie nie wiadomo dokładnie jakie bakterie zaatakowały organizm oraz na jakie leki są oporne. Aby nie podawać pacjentowi nieskutecznych antybiotyków, które tylko przyczynią się do osłabienia układu immunologicznego chorego, należy wykonać antybiogram. Antybiogram wykonuje się również wtedy, gdy wiadomo, że dany patogen jest mało wrażliwy na antybiotyki.
Antybiogram - jak się przygotować do badania?
Gdy pobiera się krew lub oddaje mocz, wskazane jest, aby pacjent był na czczo. Jeśli wymaz ma być pobrany z gardła, na kilka dni przed badaniem nie powinno stosować się leków działających miejscowo, ponieważ mogą one zmienić wynik badania.
Antybiogram
wykonuje się przed leczeniem antybiotykiem po to, by antybiotykoterapia była skuteczna. Leczenie powinno bowiem uwzględniać wrażliwość danej bakterii na antybiotyk. A tempo, w jakim pojawiają się odporne szczepy bakteryjne sprawia, że coraz mniej antybiotyków jest w stanie zwalczyć infekcję. Jak wygląda antybiogram? Ile trwa badanie? Jak interpretować wyniki antybiogramu?
Antybiogram
to
badanie mikro
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 119.70 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!