ikona pliku docx

Proces Boloński notatki

proces boloński


  150 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 150
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16.60 kB.


Proces Boloński jest ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem, zapoczątkowanym podpisaniem w 199 roku przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich dokumentu zwanego Deklaracją Bolońską. Istotą tego procesu są zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie, a ostatecznym celem było utworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Proces ten to przemiany w szkolnictwie wyższym przy wykorzystaniu bogactwa i różnorodności doświadczeń poszczególnych krajów, min. Systemu anglosaskiego niemieckiego i tradycyjnego systemu polskiego. W procesie tym uczestniczy 46 krajów.

Inicjatywa utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego ma w znacznej mierze charakter polityczny. Stanowi próbę wypracowania wspólnej „europejskiej” reakcji na problemy występujące w większości krajów tak, aby:

 1.  stworzyć warunki do mobilności obywatelskiej,
 2.  dostosować system kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 3.  podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjną systemu szkolnictwa wyższego,
 4.  poprawa jakości kształcenia dzięki współpracy europejskiej,
 5.  większa dostępność studiów i uzyskanie większych szans na dobre wykształcenie.

Najważniejszymi dokumentami i komunikatami określającymi charakter Procesu Bolońskiego są:

 1.  1998 rok Deklaracja Sorbońska (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy),
 2.   1999 rok Deklaracja Bolońska (29 państw w tym Polska),
 3.   2001 rok Komunikat Paryski (33 państwa),
 4.   2003 rok Komunikat Berliński (40 państw),
 5.  2005 rok Komunikat z Bergen (45 państw),
 6.  2007 rok Komunikat Londyński (46 państw),
 7.  2009 rok Konferencja ministrów w Leuren.

W Deklaracji Bolońskiej zawarte są postulaty określające sposoby realizacji celów poświęcających idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego:

 1.  wprowadzenie studiów dwustopniowych,
 2.  wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS),
 3.  wspieranie mobilności studentów i pracowników,
 4.  współdziałanie w zakresie zapewniania jakości kształcenia,
 5.  propagowanie europejskich w kształceniu (europejski wymiar kształcenia).

Postulowane działania uzupełnili ministrowie w komunikacie Paryskim o następne elementy:

- wdrożenie idei uczenia się przez całe życie,

- współdziałanie uczelni i studentów w realizacji Procesu Bolońskiego,

- propagowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą.

Poza oceną przebiegu realizacji poprzednie sformułowanych postulatów w Komunikacie Berlińskim ministrowie wskazali nowy aspekt Procesu Bolońskiego jakim jest związek kształcenia i badań naukowych oraz znaczenie badań jako integralnej części szkolnictwa wyższego. Za ważne zadania uznali m.in.:

- rozszerzenie dwustopniowej struktury studiów o studia III stopnia doktorackie,

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16.60 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!