ikona pliku doc

Procedura operacjonalizacji notatki

Cele kształcenia


  206 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 206
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39,50 kB.


Procedura operacjonalizacji wg B. Niemierki:(źródło: red. K. Kruszewski: ?Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela? Zapisanie celu w postaci ogólnej. Intuicyjny obraz ucznia osiągającego cel ? próbujemy sobie wyobrazić ucznia, który osiągnął już pożądany cel: jak się zachowuje ten uczeń, jakie posiada umiejętności, jakimi cechami się charakteryzuje. Luźne zapisy celów operacyjnych ? wypisujemy jak najwięcej określeń zachowań uczniów osiągających cel ogólny. Selekcja luźnych zapisów ? próbujemy wyeliminować lub przeredagować te zapisy, które są nie dość operacyjne, czyli nie opisują obserwowalnej czynności ucznia. Klasyfikacja luźnych zapisów ? zebrane zapisy grupujemy hierarchicznie ? od prostych do złożonych. Sformułowanie celów operacyjnych ? budujemy zdania (?Uczeń potrafi...?) ,starając się w nich zawrzeć jak najwięcej uznanych i poklasyfikowanych luźnych zapisów. Sprawdzanie celów operacyjnych ? sprawdzamy, czy zbudowane przez nas cele są trafne i operacyjne. Ewentualne powtórzenie etapów 2-7 ? gdy wynik sprawdzania jest niezadowalający... Budowa celu operacyjnego 1a. działanie (czynność) ucznia ? opis zadania, które uczeń wykona lub jakie działanie ucznia nauczyciel uzna za dowód (wskaźnik) osiągnięcia celu; wyrażane jest za pomocą celu operacyjnego 1b. treść czynności ? wyraża przedmiot, temat lub materiał w stosunku do którego działanie ma być wykonane 2. warunki ? opis okoliczności, w jakich ma mieć miejsce działanie ucznia lub w jakich będzie one obserwowane (mogą to być dane, ograniczenia, zastrzeżenia) 3. kryterium osiągnięcia celu (ilościowe i jakościowe) ? akceptowany poziom wykonania czynności Przykład: Uczeń wskaże na mapie fizycznej Polski wszystkie pasma górskie w Karpatach. Uczeń wskaże ? 1a działanie (czynność) ucznia pasma górskie w Karpatach ? 1b (treś
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!