ikona pliku pdf

Procedura obsługi portu dożylnego notatki

prezentacja zaliczeniowa


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 412.33 kB.


PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO
rekomendowana przez POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH
Warszawa 2015
PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO
2
POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH
PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO rekomendowana przez POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH
ZESPÓŁ AUTORSKI Biedna Ewa, Bil Irena, Bury Cecylia, Czarkowska Urszula, Czyżewska Iwona, Gabryś Aneta Jezierska Barbara, Jobda Barbara, Klimczuk Małgorzata, Krężelewska Halina, Markowska-Gąsiorowska Anna, Pasek Małgorzata, Sarga Jolanta, Walkowiak Katarzyna
REDAKCJA mgr Barbara Jobda, dr n. med. mgr piel. Małgorzata Pasek, Warszawa 2015
Procedura powstała przy pomocy organizacyjnej firmy Aesculap Chifa Sp. z o.o.
WPROWADZENIE Port naczyniowy to trwały, długoterminowy dostęp naczyniowy umożliwiający prowadzenie terapii dożylnej. Miejsce wszczepienia portu ustala się na podstawie klinicznego stanu pacjenta, jego stylu życia oraz rodzaju stosowanego leczenia. Najczęstszym miejscem wszczepienia portu jest okolica podobojczykowa a najczęściej stosowanymi dostępami są wewnętrzna lub zewnętrzna żyła szyjna oraz żyła podobojczykowa. Stosowanie portów naczyniowych nie tylko w znaczący sposób podnosi poziom bezpieczeństwa prowadzonej terapii, ale przede wszystkim poprawia komfort i jakość życia pacjenta w trakcie procesu leczenia. To pielęgniarka ma uzyskiwać kompetencje w zakresie opieki nad pacjentem z zaimplantowanym portem dożylnym, w tym obsługi portu. Procedura ta i czynności z nią związane funkcjonują stosunkowo od niedawna, dlatego nie jest ona przedmiotem kształcenia przeddyplomowego w większości wydziałów, instytutów i kierunków Pielęgniarstwa. Obecnie nieodzownym elementem do uzyskiwania uprawnień jest ukończeniu kursu dokształcającego w tej dziedzinie. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych uważa, że do prawidłowej opieki nad pacjentem z zaimplantowanym portem dożylnym, konieczne jest spełnienie następujących warunków: - ujednolicenie zasad obsługi i pielęgnacji portów - monitorowanie i dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych u pacjenta w „Dzienniczku obserwacji i obsługi portu” - prowadzenie kształcenia podyplomowego (do czasu włączenia procedury do programu kształcenia przeddyplomowego), wykorzystując opracowany i rekomendowany przez PSPO kurs dokształcający (PSPO udostępnia program nieodpłatnie) - edukacja pacjenta i jego rodziny
PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO
6
PROCEDURA
1.     Cel     Prawidłowy sposób obsługi portu dożylnego i minimalizacja powikłań. 2.     Odpowiedzialność     Pielęgniarki/rze, położne/i. 3.     Terminologia 3.1.     Port dożylny - stały, długoterminowy dostęp centralny. 3.2.     Igła Hubera - igła przeznaczona do obsługi portu, posiadająca szlif wzdłuż osi dłuższej. 3.3.     Heparynizacja - wypełnienie portu roztworem heparyny i 0,9% NaCl. 3.4.     Książeczka obserwacji i obsługi zaimplantowanego portu dożylnego - historia czynności obsługowych związanych z dostępem do portu. 4.     Podstawowe zasady. −     Na każdym etapie obsługi portu dożylnego bezwzględnie przestrzegaj zasad aseptyki. −     Prawidłowo dobieraj długość igły dla każdego pacjenta (uwzględniając rodzaj portu i grubość tkanki podskórnej nad membraną); skrzydełka lub płytka które są elementem mocującym igły, powinny płasko układać się na powierzchni skóry. −     Optymalna grubość igły to 20G–22G. Igłę o grubości 18G–19G używaj do: żywienia pozajelitowego, przetaczania preparatów krwiopochodnych, podawania środków cieniujących w promieniowaniu RTG. −     Prowadź codzienną obserwację miejsca wkłucia i odnotowuj ten fakt w obowiązującej dokumentacji medycznej. −     Igłę w porcie można pozostawić do 7 dni pod warunkiem: o     codziennej kontroli miejsca wkłucia, o     prawidłowo dobranej długości igły, 7
PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO
o     zastosowania przezroczystego, okluzyjnego, jałowego opatrunku (umożliwiającego obserwację miejsca wkłucia igły do portu), o     braku objawów zakażenia. −     Jeżeli obserwacja miejsca wkłucia jest niemożliwa (np. zastosowana jest igła łącznie z opatrunkiem włókninowym) igłę zmieniaj co 24 godziny. −     Jeżeli przez port podawane są emulsje tłuszczowe, igłę w porcie wymieniaj co 24 godz. −     Do przepłukiwania portu stosuj następujące objętości: pomiędzy infuzjami różnych leków minimum 10 ml 0,9% NaCl, w przypadku emulsji tłuszczowych oraz preparatów krwiopochodnych minimum 20 ml 0,9% NaCl. −     Stosowanie roztworu heparyny lub innych preparatów zgodnie z instrukcją producenta portu oraz tylko na zlecenie lekarza. −     Nie stosuj strzykawek o objętości mniejszej niż 10ml (użycie mniejszych strzykawek powoduje powstanie zbyt dużego ciśnienia w układzie portu, co może skutkować jego uszkodzeniem; niektórzy producenci proponują strzykawki o mniejszej objętości, które nie wytwarzają dużego ciśnienia). −     Igłę usuń od razu, gdy jej zastosowanie nie jest klinicznie uzasadnione. −     Miejsce po usunięciu igły zabezpiecz jałowym opatrunkiem. −     W przypadku braku refluksu krwi spróbuj powoli wstrzyknąć maksymalnie 2 ml 0,9% NaCl do portu, nie wykonuj wielokrotnych prób aspiracji lub prób podawania płynu; jeżeli nie uzyskasz refluksu, zgłoś ten fakt lekarzowi. 5.     Założenie igły do portu 5.1.     Przygotowanie pacjenta −     poinformuj pacjenta o celu i sposobie wykonania wkłucia igły −     uzyskaj świadomą zgodę pacjenta na wykonanie tej czynności −     zapoznaj się z dokumentacją użytkowania portu (ustal, czy oraz w jakiej objętości zastosowany został korek heparynowy lub inna substancja zabezpieczająca)
PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO
8
−     wygodnie posadź lub połóż pacjenta, zapewnij swobodny dostęp do okolicy umiejscowienia portu −     wizualnie oceń skórę w miejscu lokalizacji portu oraz wzdłuż cewnika pod kątem objawów zakażenia i innych zmian skórnych −     wyklucz objawy zakrzepicy – obrzęk ręki, szyi, twarzy 5.2.     Przygotowanie sprzętu −     igła Hubera bez drenu lub z drenem (w zależności od celu, w jakim jest zakładana) −     rękawiczki jałowe i niejałowe −     środek do dezynfekcji skóry zawierający min. 70 % alkoholu −     opatrunek transparentny, okluzyjny do umocowania igły −     łącznik bezigłowy −     minimum 2 strzykawki −     roztwór 0,9% NaCl −     jałowa serweta −     dwie igły 5.3.     Wkłucie igły (zalecamy, aby procedura była wykonana przez dwie pielęgniarki, w gabinecie zabiegowym lub innym przeznaczonym do wykonywania aseptycznych zabiegów) −     higienicznie umyj i zdezynfekuj ręce zgodnie z obowiązującą procedurą −     załóż niejałowe rękawiczki −     zlokalizuj palpacyjnie położenie portu −     minimum dwukrotnie zdezynfekuj okolice miejsca wkłucia– postępuj zgodnie z charakterystyką używanego środka dezynfekcyjnego −     zdejmij rękawiczki niejałowe −     ponownie zdezynfekuj ręce 9
PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO
−     rozpakuj jałowo zestaw z odpowiednio dobraną igłą Hubera −     załóż jałowe rękawiczki −     w przypadku igły Hubera z drenem dołącz do wężyka łącznik bezigłowy i wypełnij układ roztworem 0,9% NaCl, zamknij zacisk na drenie −     uchwyć igłę, zdejmij osłonkę, ustabilizuj palcami komorę portu i wprowadź prostopadle igłę do komory portu −     dokonaj kontroli drożności portu poprzez aspirację krwi (w przypadku gdy port był wypełniony substancją zabezpieczającą usuń ją podczas aspiracji), po uzyskaniu prawidłowego refluksu zmień strzykawkę i przepłucz system minimum 10 ml 0,9% roztworu NaCl −     zabezpiecz igłę jałowym opatrunkiem −     podłącz przygotowany wlew lub zabezpiecz końcówkę drenu −     wypełnij obowią
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 412.33 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!