ikona pliku odt

Proce pielęgnowania pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.08 kB.Pacjent przyjęty po zabiegu kardiochirurgicznym zaintubowany. Wcześniej przebywał na oddziale kardiologii. Wentylowany mechanicznie. Na bloku operacyjnym choremu założono cewnik do pęcherza moczowego, wkłucie centralne i dotętnicze.
Wywiad
Przyjęty z powodu objawów IV klasy niewydolności serca według New York Heart Association (NYHA) — duszności spoczynkowej, obrzęków kończyn dolnych i znacznego ograniczenia tolerancji wysiłku. Objawy niewydolności serca nasilały się stopniowo od około 4 miesięcy. Od około roku pacjenta leczono z powodu nawracających infekcji oddechowych. Był w tym czasie kilkakrotnie hospitalizowany na rejonowym oddziale chorób wewnętrznych.
W badaniu przedmiotowym stwierdzono obecność szmeru skurczowego nad zastawką aortalną oraz stłumienie odgłosu opukowego i trzeszczenia u podstawy płuc. Wątroba wystawała spod łuku żebrowego na 5cm. W zapisie EKG wykonanym przy przyjęciu stwierdzono niepełny blok lewej odnogi pęczka Hisa. W badaniu echokardiograficznym stwierdzono: poszerzenie lewej komory z symetrycznym przerostem mięśnia oraz poszerzenie prawej komory. Stwierdzono przy tym znaczną dysfunkcję skurczową mięśnia lewej komory
. Uwidoczniono nasilone zmiany strukturalne dwupłatkowej zastawki aortalnej z cechami wady złożonej — krytyczne zwężenie ujścia oraz umiarkowaną niedomykalność. Ponadto stwierdzono niedomykalność mitralną II° i trójdzielną III°. Chorego zakwalifikowano do badań inwazyjnych. W wykonanej koronarografii nie stwierdzono zmian w naczyniach wieńcowych. W wyniku zastosowanej farmakoterapii niewydolności serca uzyskano poprawę stanu pacjenta, zmniejszenie duszności i obrzęków. Po konsultacji kardiochirurgicznej chorego zakwalifikowano do operacyjnego leczenia wady serca.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu kardiochirurgicznym
Diagnoza pielęgniarska
Cel działań pielęgniarskich
Realizacja
Ocena wyników opieki pielęgniarskiej
Ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony układu
krążenia
Wczesne rozpoznanie zaburzeń
-Stały krwawy pomiar ciśnienia tętniczego -
Kontrola: ośrodkowe
go ciśnieni
a żylne
go,
rytm
u serca
saturacja krwi
stężenie mleczanów
temperatury ciała
-Diureza godzinowa
-
Pobranie krwi do badań laboratoryjnych zgodnie ze zleceniem lekarskim
Problem wymaga dalszej obserwacji
Ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony układu
moczowego
Ocena funkcji nerek
-
Zapewnienie drożności cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego
-Godzinowa kontrola diurezy
-
Prowadzenie bilansu płynów
-
Kontrola parametrów nerkowych
-
Utrzymanie jałowości układu drenującego mocz
Problem wymaga dalszej obserwacji
Możliwość wystąpienia
zaburzeń w funkcjonowaniu układu oddechowego
Zapewnienie prawidłowej wentylacji
-Zachowanie
drożności dróg oddechowych
-Odsysanie
zalegającej wydzieliny z rurki intubacyjnej (wg potrzeby)
z zachowaniem podstawowych zasad
-Obserwacja chorego
-
Kontrola gazometrii krwi
-
Uniesienie wezgłowia
-
Prawidłowa toaleta jamy ustnej i drzewa oskrzelowego
Problem wymaga dalszej obserwacji
Ryzyko wystąpienia
powikłań miejsca operowanego
Zapobieganie
powikłaniom
-Obserwacja miejsca operowanego
-Obserwacja opatrunku. W przypadku dużego przekrwienia zgłosić lekarzowi
-Obserwacja chorego pod kątem objawów powikłań
infekcyjnych
-Kontrola drenażu pooperacyjnego pod względem utraty krwi
-Pobieranie krwi według obowiązujących schematów
Problem wymaga dalszej
obserwacji
Ryzyko wystąpienia odleżyn
Zapobieganie wystąpienia odleżyn
-
Higiena skóry chorego i jej dokładne osuszanie
-
Zastosowanie środków pielęgnacyjnych, natłuszczających
-
Częsta zmiana pozycji chorego
-
Zastosowanie materaca przeciw odleżynowego
-
Codzienna ocena stanu skóry
-
Masaż poprawiający ukrwienie skóry
Problem wymaga dalszej obserwacji

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.08 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!