ikona pliku doc

Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT notatki

Problemy pielęgniarskie występujące najczęściej u pacjentów hospitalizowanych w OIT


  2684 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2684
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 90,50 kB.


Problemy pielęgniarskie występujące najczęściej u pacjentów hospitalizowanych w OIT Problemy związane z diagnostyką Potrzeba wykonania badań laboratoryjnych i bakteriologicznych Cel: przygotowanie pacjenta (psychiczne i fizyczne) właściwa technika pobrania i zabezpieczenia materiału do badań ochrona pacjenta i personelu przed zakażeniem Plan: poinformowanie pacjenta o sposobie pobrania materiału (krew, mocz, plwocina, wydzielina z ran, rurki intubacyjnej czy tracheostomijnej) przygotowanie pacjenta fizycznie np. na czczo, właściwe ułożenie, zabezpieczyć łóżko, bieliznę pobranie materiału przestrzegając zasad jałowości zastosowanie rękawic ochronnych lub jałowych, mycie i dezynfekcja dłoni, jałowy sprzęt prawidłowe oznaczenie materiału, zabezpieczenie i przekazanie do właściwej pracowni odebranie wyników, zgłoszenie lekarzowi oraz zanotowanie wartości w dokumentacji pacjenta Potrzeba stałej obserwacji i oceny stanu pacjenta w przypadku chorego nieprzytomnego, pobudzonego, z zaburzeniami świadomości. Cel: wczesne wychwycenie zmian w stanie zdrowia zapewnienie bezpieczeństwa Plan: monitoring przyrządowy i bezprzyrządowy, RR, AS, ciepłotę, SpO2, kapnografia obserwacja stanu świadomości wyniki obserwacji odnotowywanie w dokumentacji wszelakie zmiany konsultować z personelem lekarskim Potrzeba wykonania badań endoskopowych np. przewodu pokarmowego lub układu oddechowego (bronchofiberoskopia) Cel: zmniejszenie lęku zapewnienie sprawnego przebiegu badania zapewnienie bezpieczeństwa choremu Plan: rozmawiać z chorym, wyjaśnić cel i sposób zachowania się jego podczas badania uzyskać zgodę pacjenta przygotować sprzęt, zestawy przygotować fizycznie ze strony np. układu pokarmowego ? na czczo, płukanie żołądka, oczyszczenie jelita grubego, usunięcie protez zębowych podanie premedykacji na zlece
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 90,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!