ikona pliku docx

Problemy etyczne i moralne pielęgniarki w dobie współczesnej medycyny notatki

filozofia i etyka pielęgniarki


  2375 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2375
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,79 kB.


Marta Woźniak          I Pielęgniarstwo    gr. B

Problemy etyczne i moralne pielęgniarki w dobie współczesnej medycyny

We współczesnej medycynie pielęgniarka spotyka się z coraz większą liczbą dylematów moralnych i etycznych. Często wraz z lekarzami podejmują decyzje, od których zależy ludzkie życie. Zastanawiają się czy np. przetoczyć krew, która mogłaby uratować życie, osobie, która tego nie chce z powodów religijnych; kogo można odłączyć od aparatury ratującej życie a kogo nie; czy jeżeli pacjent np. w chorobie nowotworowej zdeklaruje się, że w razie zatrzymania krążenia nie chce być reanimowany, a rodzina z drugiej strony prosi lekarzy, aby zrobili wszystko by uratować temu człowiekowi życie, to co ma zostać zrobione: uszanować wole pacjenta czy wysłuchać próśb rodziny. Powstają coraz to nowe problemy gdyż świat rozwija się w bardzo szybkim tempie, jest coraz więcej przemian społecznych i politycznych, przez co zachwianiu ulega świat wartości. Niektórzy w pogoni za wartościami materialnymi zapominają o podstawowych zasadach współżycia, nie dostrzegają drugiego człowieka i jego potrzeb. Ciągły rozwój i postęp dokonujący się we wszystkich dziedzinach życia dotyczy także medycyny i pielęgniarstwa.

W ciągu minionego stulecia ukształtowane zostały standardy etycznego postępowania pielęgniarek, a także społeczny wizerunek pielęgniarki. Przez pewien czas zachowywanie standardów etycznych oznaczało dla pielęgniarek posłuszeństwo lekarzowi i lojalność wobec szpitala; obecnie jest to wierność normom etycznym podawanym przez zawodowe kodeksy etyczne.

A czym w ogóle jest dylemat etyczny? Najogólniej można powiedzieć, że jest to problem tak trudny, że nie można go rozwiązać w sposób zadowalający albo sytuacja, w której zachodzi konieczność wyboru pomiędzy dwoma niezadowalającymi alternatywami (np. ograniczona ilość leków; powiedzieć, czy nie powiedzieć ciężko choremu człowiekowi lub jego rodzinie o bardzo złym rokowaniu?).

Dylemat etyczny to sytuacja sprzecznych moralnych żądań, wymagających ustosunkowania się do nich i wyboru. Podejmując działania zgodnie z jedną zasadą naruszamy drugą.

Można wyróżnić dwie kategorie problemów etycznych:

  1.  Przemoc etyczna, która charakteryzuje się naruszeniem zasad moralnych. Przykładem tego może być pielęgniarka, która swoim zachowaniem pokazuje brak kompetencji i zaniedbuje swoje obowiązki wobec pacjenta nie udzielając mu dostatecznej opieki.
  2.  Dylemat etyczny powstający wobec konieczności dokonania wyboru najwłaściwszej metody, gdy jest możliwość znalezienia różnych motywów i kierunków pielęgniarskiego działania. Np. pielęgniarka znajduje się w sytuacji, gdy pacjent nie zgadza się na wykonanie mu pewnych zabiegów koniecznych dla zdrowia.

Problemem natury etycznej jest:

  1.  podważanie autorytetu co powoduje brak zaufania pacjenta do danej osoby (np. pielęgniarka pielęgniarce),
  2.  błędy jatrogenne,
  3.  niedochowanie tajemnicy zawodowej,
  4.  nieposzanowanie godności osobistej pacjenta,
  5.  
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,79 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!